European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

iPerm: Guided wave monitoring tool

Article Category

Article available in the following languages:

Koniec z nieszczelnościami w europejskich rurociągach naftowych i gazowych dzięki pierścieniowym czujnikom fal prowadzonych

Około 40 % spośród 40 głównych międzynarodowych rurociągów naftowych i gazowych przecinających Europę działa od ponad 40 lat. W ramach inicjatywy Unii Europejskiej przyjęto radykalnie odmienne podejście dotyczące wykrywania wad infrastruktury wynikających ze zużycia.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Przy tak rozległej i rozrastającej się sieci rurociągów europejskich oraz zwiększonej częstotliwości występowania awarii, poleganie na tradycyjnych okresowych kontrolach w celu utrzymania bezpieczeństwa nie jest już możliwe. „Oczywiście nowe rozwiązanie z zakresu wielkoobszarowego monitoringu stanu strukturalnego rur jest potrzebne już od dawna”, mówi Martin Bourton, odpowiedzialny za techniczne zarządzanie projektem iPerm finansowanym przez Unię Europejską. „Zainstalowane na stałe pierścieniowe czujniki fal prowadzonych i zbieranie danych za pomocą jednego kliknięcia to sposób na wydajne kosztowo monitorowanie rurociągu, szczególnie w miejscach trudno dostępnych lub wymagających częstych kontroli”, dodaje dr Kai Yang, koordynator projektu. Najnowocześniejsza technologia ultradźwiękowa pomoże w zapewnieniu integralności strukturalnej rurociągów Zespół projektu iPerm opracował pierścień monitorujący wykorzystujący fale prowadzone, który montowany jest na stałe na zewnątrz rurociągu. Wykrywa mogącą prowadzić do nieszczelności degradację związaną ze zużyciem i może działać w niesprzyjającym środowisku, w miejscach niebezpiecznych lub trudno dostępnych. Rozwiązanie to łączy w sobie zalety badania ultradźwiękowego dalekiego zasięgu falami prowadzonymi (GWT) z możliwościami szeroko rozstawionych, zainstalowanych na stałe czujników. Po zainstalowaniu, dane mogą być okresowo gromadzone przez przeszkolonych techników serwisowych w celu sprawdzenia integralności rur. Dzięki temu można oznaczyć miejsca wymagające napraw i uszeregować je według ważności. Regularne zbieranie danych pomaga zidentyfikować trendy degradacji, co z kolei umożliwi lepsze planowanie konserwacji rurociągów. System monitorowania składa się z układu czujników, który jest przymocowany do rury i zabezpieczony obudową ochronną oraz przenośnego urządzenia ultradźwiękowego, które jest zaprogramowane do zbierania danych o falach prowadzonych, po podłączeniu do układu czujników. Niskie koszty nieinwazyjnej instalacji czujników spowodują obniżenie kosztów dostępu przy kolejnych badaniach. Technik testujący nie potrzebuje specjalistycznej wiedzy na temat badań falami prowadzonymi, aby zebrać dane z okresowych przeglądów. Analizę danych i raportowanie stanu rurociągów zapewnia wyspecjalizowany dostawca usługi, który zarządza systemem iPerm zdalnie w chmurze. Sieć monitorująca stanowi przełomową zmianę względem istniejących systemów kontroli Innowacyjna technologia niesie ze sobą wiele korzyści w porównaniu z metodami kontroli miejscowej. Obejmują one większe pokrycie rurociągów, 100-procentowe objęcie grubości ścianek rur za pomocą prowadzonych fal ultradźwiękowych, a także zapewnienie powtarzalności warunków testowych dzięki zainstalowanym na stałe czujnikom. Metoda umożliwia także wykrywanie defektów co najmniej tak dokładne jak jednorazowe badania falami prowadzonymi wykonywane na rurociągach, przy stratach powierzchni przekroju poprzecznego wynoszących zaledwie 5 %. Aby pomóc w pomyślnym wprowadzeniu na rynek produktu iPerm i związanych z nim usług, opracowano kompleksowy pakiet materiałów pomocniczych, który obejmuje zatwierdzone raporty techniczne, procedury instalacji i instrukcje obsługi. By zaprezentować tę technologię, partnerzy projektu zainstalowali system w wiodącym tureckim zakładzie przetwórstwa ropy naftowej o wydajności przekraczającej 11 milionów ton rocznie oraz w jednym z największych magazynów ropy naftowej i gazu w Wielkiej Brytanii. Informacje zwrotne od techników rafinerii zaowocowały szeregiem modyfikacji sprzętu i oprogramowania oraz poprawą w zakresie kontroli, czułości wykrywania uszkodzeń i łatwości obsługi. „Rozwiązanie iPerm pomoże europejskim spółkom naftowym i gazowym w utrzymaniu integralności rurociągów, ograniczaniu wycieków i podniesieniu standardów bezpieczeństwa”, podsumowuje Bourton. „Bezpieczniejsze środowisko dla eksploatacji rurociągów na dużą skalę oraz większa niezawodność strukturalna ostatecznie pomoże kluczowym europejskim podmiotom działającym w sektorze rurociągów utrzymać konkurencyjność”, wyjaśnia menadżer.

Słowa kluczowe

iPerm, rurociąg, kontrola, ropa i gaz, fala prowadzona, defekt, GWT, monitorowanie rurociągu, badanie falą prowadzoną

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania