European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Automated photovoltaic cell and Module industrial Production to regain and secure European Renewable Energy market

Article Category

Article available in the following languages:

Najnowocześniejsza technologia paneli i ogniw słonecznych pomaga Europie odzyskać wiodącą pozycję w dziedzinie fotowoltaiki

Opłacalność stosowania systemów fotowoltaicznych szybko poprawia się w ostatnich latach, ale europejska branża produkcji urządzeń fotowoltaicznych ma trudności z zachowaniem konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Pewna unijna inicjatywa ma na celu odwrócenie tego trendu.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

„Europejski przemysł fotowoltaiczny nie może pozostawać w tyle – musi odzyskać swój udział w rynku, aby stać się głównym graczem w transformacji energetycznej i pomóc rozwiązać kwestię niezależności energetycznej”, mówi Claudio Colletti, koordynator finansowanego przez UE projektu AMPERE. Aby zmierzyć się z tym wyzwaniem, uczestnicy projektu opracowują moduły fotowoltaiczne, które są bardziej wydajne i niezawodne oraz mają dłuższy okres eksploatacji. „Moduły te zapewnią z jednej strony wysoką wydajność i poziom produkcji energii, a z drugiej niskie współczynniki pogorszenia stanu”. W celu wyprodukowania modułów i ogniw słonecznych w technologii dwustronnych heterozłącz krzemowych (HJT), badacze z projektu AMPERE rozwijają zrównoważoną, w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną o mocy 200 MW. Zostanie ona przygotowana do produkcji w środowisku przemysłowym w jednym z największych zakładów produkcji ogniw fotowoltaicznych w Europie, zlokalizowanym w Katanii na Sycylii. Fabryka będzie pracować w cyklu ciągłym, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i będzie wytwarzać około 1 400 paneli fotowoltaicznych dziennie, co daje około 500 000 rocznie. Pionierski zakład produkcji ogniw i modułów fotowoltaicznych Członkowie zespołu przekształcają włoski zakład produkujący cienkie warstwy krzemowe w linię produkcyjną, która będzie mogła wytwarzać moduły i ogniwa HJT o zwiększonej wydajności i mocy. W tym celu zmodernizowali przestarzałe obiekty technologiczne i stworzyli zakład spełniający wymogi przemysłu 4.0 który „może stać się zaczątkiem nowej sieci zakładów produkcji fotowoltaicznej, która ma powstać w Europie”, mówi Colletti. Partnerzy projektu stworzyli nową linię montażową ogniw monokrystalicznych, wykorzystywanych w produkcji paneli o architekturze dwustronnej. Zainstalowali też nową linię produkcyjną ogniw HJT. Oczekuje się, że nowe moduły słoneczne HJT zwiększą zdolność produkcyjną energii elektrycznej o 15 % w porównaniu z najpopularniejszymi technologiami na rynku fotowoltaiki. Spowoduje to obniżenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Zakład w Katanii rozpoczął produkcję latem 2019 r., osiągając pełną zdolność produkcyjną na poziomie 200 MW/rok. Wiele procesów znajduje się w fazie kwalifikacji i zostanie później zintegrowanych z linią produkcyjną. Trwają badania niezawodności materiałów i modułów, które zostaną udostępnione środowisku naukowemu po ich zakończeniu. Główne rezultaty tej pierwszej fazy produkcji zostaną zaprezentowane na najważniejszych konferencjach branżowych. Zasilanie europejskiego ekosystemu fotowoltaicznego Zespół AMPERE prowadzi szereg badań mających na celu potwierdzenie technicznej, ekonomicznej i środowiskowej wykonalności nowej technologii i zakładu produkcyjnego o mocy 200 MW. Zademonstrowana zostanie wykonalność technologii pod względem wydajności, niezawodności, kosztów, efektywności i możliwości finansowania projektu, a także potencjał produktów końcowych w zakresie konkurencyjności dotyczącej kosztów i wydajności. „Naszym ostatecznym celem jest odbudowanie przewagi konkurencyjnej w całym łańcuchu wartości przemysłu ogniw fotowoltaicznych, od producentów materiałów, urządzeń, ogniw i modułów, poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych po konkurencyjnych cenach dla europejskiej branży”, podsumowuje Colletti. „To powinno utorować drogę do zbudowania pierwszej w Europie fabryki zdolnej do wytworzenia szczytowej mocy rzędu gigawata”.

Słowa kluczowe

AMPERE, fotowoltaika, ogniwa, technologia heterozłączy (HJT), zakład produkcyjny, moduł fotowoltaiczny, energia słoneczna, energia elektryczna, dwustronne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania