European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Dzięki mobilnej aplikacji pacjenci z rakiem mogą zyskać lepszą jakość życia

Oparty na aplikacji mobilnej system monitorowania pomaga pacjentom otrzymującym chemioterapię radzić sobie z objawami choroby i skutkami ubocznymi, gdy wykonują oni zwykłe codzienne czynności.

Zdrowie icon Zdrowie

Mimo że w Europie żyje tylko jedna ósma światowej populacji, to tu odnotowuje się jedną czwartą wszystkich przypadków nowotworu na świecie. Każdego roku na kontynencie rozpoznanych zostaje około 3,7 miliona nowych przypadków raka. Przewiduje się, że liczba ta wzrośnie o co najmniej 65 % w ciągu najbliższych dwóch dekad. Przewidywany wzrost liczby pacjentów oznacza, że będzie jeszcze więcej osób zmagających się z objawami i skutkami ubocznymi choroby. Dlatego właśnie zapewnienie lepszej spersonalizowanej opieki staje się coraz ważniejsze. Dowiedziono, że oparty na telefonie komórkowym system zdalnego monitorowania, opracowany przez sfinansowany przez UE projekt ESMART, może poprawić jakość życia pacjentów poprzez zapewnianie im wsparcia w trakcie chemioterapii. System ten, zwany systemem zaawansowanego zarządzania objawami (Advanced Symptom Management System, ASyMS), monitoruje objawy oraz skutki uboczne leczenia występujące u pacjentów z nowotworem. Tym samym pomaga on w skuteczniejszym kontrolowaniu choroby.

Jak działa ASyMS

ASyMS to interaktywne narzędzie, które pacjenci mogą wykorzystywać również wtedy, gdy wykonują codzienne czynności, tak więc nie muszą oni pozostawać przez cały czas w domu. Korzystając z telefonu komórkowego, pacjenci wypełniają raz dziennie kwestionariusz dotyczący objawów występujących po chemioterapii. Zabezpieczone dane wysyłane są do komputera, który ocenia objawy. Jeśli pacjent wymaga pomocy medycznej, uruchamiany jest alarm zawiadamiający lekarzy lub pielęgniarki. Narzędzie przekazuje pacjentom w czasie rzeczywistym informacje, które pomagają im radzić sobie z objawami w domu – nie muszą udawać się do szpitala. Pacjenci odpowiadają na pytania dotyczące na przykład bólu, lokalizacji bólu i tego, czy dane miejsce bolało już wcześniej. Pacjentów prosi się również o ocenę natężenia bólu (niewielkie, średnie lub duże) oraz tego, jak bardzo im on przeszkadza (w ogóle, trochę, znacznie, bardzo). Inne pytania odnoszą się do tego, czy pacjenci odczuwają jakiekolwiek skutki uboczne leczenia, takie jak zaczerwienienie bądź ból dłoni lub stóp. Narzędzie to poprawia jakość życia pacjentów, zapewniając im poczucie otrzymywania wsparcia. Dodatkowo nie muszą oni sami starać się uzyskać pomocy medycznej, gdy jest ona potrzebna. ESMART „pokazuje, że cyfrowe narzędzia zapewniające prewencyjną opiekę skoncentrowaną na pacjencie mogą być ważne dla jakości życia pacjentów”, stwierdza Kathi Apostolidis, prezes partnera projektu, Europejskiej Koalicji Pacjentów z Nowotworem w Belgii. „Lepsze radzenie sobie z objawami umożliwia pacjentom odzyskanie kontroli nad swoim życiem i nad chorobą. Rozwiązanie to jest też korzystne dla systemów opieki zdrowotnej, jako że pomaga pacjentom pozostać w domu w dobrym stanie jak najdłużej, a tym samym uniknąć kosztownego przyjęcia do szpitala i niewłaściwego korzystania ze świadczeń, jak tłumaczy Apostolidis w informacji prasowej opublikowanej na portalu internetowym koordynatora projektu, Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow. ASyMS przetestowano w randomizowanym badaniu z grupą kontrolną przeprowadzonym w Austrii, Grecji, Irlandii, Norwegii oraz Zjednoczonym Królestwie. Zrekrutowano ponad 1000 pacjentów, którzy przyjmowali pierwszy cykl chemioterapii z powodu nowotworu piersi, nowotworu jelita i białaczki. U pacjentów tych planowano co najmniej 3 cykle chemioterapii. Badanie wykazało, że system ASyMS był w stanie wykrywać objawy na wczesnym etapie, dzięki czemu pacjenci otrzymywali konieczną pomoc bardzo szybko. W ramach projektu ESMART (Randomised controlled trial to evaluate electronic Symptom Management using the Advanced Symptom Management System (ASyMS) Remote Technology for patients with cancers) wykazano, w jaki sposób prewencyjna opieka skoncentrowana na pacjencie i zapewniana poprzez technologię może poprawić jakość życia osób chorych na raka, zapobiegając przy tym kosztownej hospitalizacji. Więcej informacji: strona projektu ESMART

Kraje

Zjednoczone Królestwo