Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Technologia 5G schodzi pod ziemię

W ramach inicjatywy UE zainstalowano sieć radiową 5G w podziemnej kopalni w Szwecji. Technologia ta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i produktywności przy mniejszej emisji CO2.

Gospodarka cyfrowa

Automatyzacja i cyfryzacja są coraz częściej wykorzystywane w celu poprawy wydajności w prawie każdej większej branży. Dzięki szybkim postępom w dziedzinach sztucznej inteligencji i robotyki oraz innowacjom, takim jak dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego i pojazdy elektryczne, górnictwo również dogania rewolucję technologiczną. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego i przedsiębiorstwa Accenture do 2025 r. cyfryzacja może przynieść przemysłowi wydobywczemu, klientom, społeczeństwu i środowisku zysk szacowany na ponad 425 mld USD. Może również doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 o 610 milionów ton, a także do znacznej poprawy bezpieczeństwa, ratowania życia i zapobiegania urazom. W ramach finansowanego przez UE projektu SIMS zespół ekspertów opracował sieć radiową 5G, realizując wizję zrównoważonego i inteligentnego górnictwa. W informacji prasowej na stronie internetowej projektu czytamy, że partnerzy projektu Boliden i Ericsson wraz z firmą Telia zainstalowali sieć 5G z użyciem nowego interfejsu radiowego (NR – New Radio) w kopalni Kankberg w szwedzkiej miejscowości Boliden. Peter Burman, kierownik programu w Boliden, mówi: „Aktywnie pracujemy nad robotyzacją w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa w kopalni, co wymaga przyszłościowych rozwiązań komunikacyjnych. Technologia 5G jest ważnym elementem umożliwiającym zaawansowaną automatyzację, a przez to kopalnia stanie się bezpieczniejsza i bardziej zrównoważona”.

Kopalnia przyszłości

Ta sama informacja prasowa podkreśla zalety technologii 5G w porównaniu z innymi rozwiązaniami komunikacyjnymi dla łączności w trudnych warunkach, takich jak górnictwo. „Dzięki takim cechom jak bardzo krótki czas reakcji i możliwość lokalnego przetwarzania danych 5G jest najlepszą technologią spełniającą wymogi bezpieczeństwa i wydajności kopalni”. Magnus Leonhardt, szef strategii i innowacji w Telii, dodaje: „Aby zagwarantować bezpieczeństwo w kopalni, sieć musi działać nawet wtedy, gdy komunikacja ze światem zewnętrznym jest zakłócona. Dzięki zbudowanej przez nas sieci możemy zapewnić niezawodną komunikację”. 5G NR jest światowym standardem dla ujednoliconego, bardziej wydajnego bezprzewodowego interfejsu powietrznego 5G, który zapewni znacznie szybsze i bardziej elastyczne mobilne usługi szerokopasmowe oraz rozszerzy technologię mobilną w celu połączenia wielu nowych branż. Interfejs powietrzny odnosi się do radiowej części obwodu pomiędzy urządzeniem przenośnym a aktywną stacją bazową. Trwający projekt SIMS (Sustainable Intelligent Mining Systems) został uruchomiony w celu opracowania, przetestowania i zademonstrowania nowych technologii dla przemysłu wydobywczego. Jednym z przykładów jest użycie dronów do badania tuneli bez ryzyka dla ludzi. Partnerzy projektu uważają, że taka technologia mogłaby być korzystna dla kontroli po wysadzeniu i obrywach skalnych, a także dla kontroli szybów. Mówią także, że autonomiczne drony wyposażone w wiele czujników i kamerę termiczną mogą pomóc zwiększyć produktywność, skracając czas potrzebny na kontrolę. Wśród innych technologii objętych projektem SIMS są też maszyny zdalnie sterowane, symulatory rzeczywistości wirtualnej i zautomatyzowane pojazdy elektryczne. Partnerzy SIMS przewidują na przykład budowę podziemnej kopalni wolnej od silników spalinowych z wykorzystaniem maszyn mobilnych napędzanych technologią akumulatorową, takich jak ładowarki kołowe, ciężarówki i koparki. Mają oni nadzieję na zwiększenie produkcji o 40–80 % przy użyciu autonomicznych maszyn i sądzą, że ulepszenia w ośrodkach kontroli kopalń zwiększą produkcję o 10–20 %. Podkreślają również, że wykorzystanie pojazdów zasilanych akumulatorowo pod ziemią pozwoliłoby zaoszczędzić energię i zmniejszyć emisję CO2 „o ilości rzędu 250 ton/rok w przeliczeniu na maszynę podziemną lub 4 000 ton/rok w typowej podziemnej kopalni metali o wydajności 1 Mtona/rok”, jak wspomniano na stronie serwisu CORDIS. Więcej informacji: strona projektu SIMS

Kraje

Szwecja

Powiązane artykuły