European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Nadchodząca konferencja międzynarodowa zajmie się nowymi problemami w zakresie uzdatniania ścieków

Podczas tegorocznej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego dotyczącej odzyskiwania zasobów (IWARR 2019) ponad 300 ekspertów i praktyków zaprezentuje pomysły i innowacje mające pomóc środowisku. Tematem przewodnim będzie odzyskiwanie zasobów ze ścieków miejskich i rolniczych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Uzdatnianie wody nie jest już tylko kwestią ochrony naszego zdrowia i środowiska. Wkraczamy właśnie w erę gospodarki o obiegu zamkniętym. Przed sektorem uzdatniania ścieków stoi dodatkowe wyzwanie: ograniczenie odpadów i wykorzystanie zasobów, które w przeciwnym razie zostałyby utracone, poprzez odzyskanie ich ze ścieków. Właśnie tym nowym wyzwaniem będą zajmować się uczestnicy trzeciej konferencji IWARR organizowanej w Wenecji w dniach 8–12 września. Program konferencji IWARR 2019 obejmuje rozmowy i warsztaty koncentrujące się na odzyskiwaniu licznych zasobów ze ścieków miejskich, przemysłowych oraz rolniczych. W wydarzeniu udział weźmie ponad 300 kluczowych podmiotów. Ich celem będzie rozwiązanie interdyscyplinarnych problemów oraz zaprezentowanie stosownych innowacji, a tym samym utorowanie drogi do nowej ery uzdatniania ścieków. Wśród uczestników będą delegaci organizacji badawczych, podmiotów zajmujących się gospodarką wodną, dostawców technologii, decydentów oraz doradców, jak również segmentów rynku i przemysłu spoza sektora wodnego, które wykorzystują odzyskane surowce. Głównym organizatorem jest finansowany przez UE projekt SMART-Plant. Oprócz konferencji projekt SMART-Plant, Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), a także projekty HYDROUSA, NextGen oraz Project O współorganizują warsztaty po konferencji dla projektów dotyczących innowacji w zakresie wody realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020”. Dzięki warsztatom osoby zajmujące się badaniami i innowacjami będą miały szansę nawiązać współpracę z podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną i innymi interesariuszami. Projekt SMART-Plant uruchomiono w 2016 roku. Jego celem było skalowanie i zademonstrowanie innowacyjnych pod względem ekologicznym i wydajnych energetycznie rozwiązań w celu ulepszenia istniejących zakładów oczyszczania ścieków. W oczyszczalniach ścieków w Grecji, Hiszpanii, Holandii, Zjednoczonym Królestwie oraz Izraelu stosuje się nowe procesy o niskim śladzie węglowym. Procesy te pokazują, w jaki sposób można odzyskiwać biogaz, celulozę, fosfor oraz bioplastiki z polihydroksyalkanianami (PHA), a następnie przetwarzać je w celu wytworzenia komercyjnych produktów końcowych. Celem procesów jest optymalizacja usług uzdatniania wody i odzyskiwania zasobów oraz poprawa efektywności energetycznej, jak również ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Odzyskane produkty – testy i komercjalizacja

Materiały odzyskane z innowacyjnych procesów technologicznych stosowanych w sześciu zakładach oczyszczania ścieków są obecnie poddawane testom w celu znalezienia ich potencjalnych zastosowań komercyjnych. Projekt ma na celu również wykrycie potencjalnie szkodliwych związków, takich jak antybiotyki, pestycydy, hormony i metale ciężkie. W ramach eksperymentów w terenie badacze pracujący nad projektem testują też wykorzystanie właściwości użyźniających fosforu, aby wykazać, że może on poprawić jakość gleby. Oznacza to, że zarówno same zaprezentowane technologie, jak i odzyskane substancje, są coraz bliższe wprowadzenia na rynek.

Uznanie osiągnięć w zakresie odzyskiwania zasobów

Projekt otrzymał nagrody, takie jak złota nagroda przyznana podczas ubiegłorocznej edycji Environmental Awards, którą zorganizowano w Atenach w lipcu 2018 roku. Nagrodę przyznano za innowacyjność procesu wykorzystanego do usuwania fosforu i azotu ze ścieków w zakładzie oczyszczania ścieków. Projekt SMART-Plant otrzymał również nagrodę dla najlepszego projektu podczas ceremonii wręczenia nagród Iwater, zorganizowanej w Barcelonie w listopadzie tego samego roku. Oprócz niewątpliwego sukcesu opracowanych technologii, którego dowodzi zainteresowanie ze strony firm odpowiedzialnych za gospodarkę wodną oraz ze strony sektora przemysłowego, projekt SMART-Plant (Scale-up of low-carbon footprint material recovery techniques in existing wastewater treatment plants) wywiera wpływ również poprzez zapewnianie instytucjom krajowym i unijnym wsparcia w zakresie polityki wodnej. Działania projektu pomagają zmienić postrzeganie oczyszczalni ścieków, prowadząc nas w przyszłość, w której będziemy myśleć o nich jak o ośrodkach odzyskiwania zasobów. Więcej informacji: strona projektu SMART-Plant strona konferencji IWARR 2019

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły