Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Fabryki bardziej atrakcyjnymi miejscami pracy

Dzięki realizacji projektu prowadzonego przez europejskich badaczy powstały innowacyjne metody motywowania pracowników i większego angażowania ich w swoje zadania, co pozwoli zrewolucjonizować pracę w zakładach przemysłowych. Zmienia się środowisko produkcyjne, powstają też inteligentne fabryki, w których nowe technologie w coraz większym stopniu pozwalają ludziom i maszynom pracować razem.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Partnerzy projektu Factory2Fit, finansowanego ze środków programu „Horyzont 2020”, poświęcili ostatnie 3 lata na opracowanie i testowanie zorientowanych na pracownika rozwiązań zgodnych z koncepcją Operator 4.0 promowaną podczas procesu wprowadzania innowacji w ramach czwartej rewolucji przemysłowej zwanej Przemysłem 4.0. Efektem prac jest siedem innowacyjnych narzędzi, gotowych do wprowadzenia na rynek. Pracownicy, którzy brali udział w projekcie, byli zadowoleni z możliwości uczestniczenia w procesie transformacji swoich miejsc pracy. Dzięki nowym narzędziom niedoświadczeni pracownicy mogą szybko nabywać nowe umiejętności, a ich doświadczeni koledzy mają okazję dzielić się swoją cenną wiedzą. Jednym z narzędzi jest aplikacja, która gromadzi dane i na ich podstawie w czasie rzeczywistym przekazuje pracownikom indywidualne informacje zwrotne dotyczące ich samopoczucia i osiągnięć w pracy. Wskazuje także na powiązania pomiędzy komfortem pracy a wynikami. Inne narzędzie to wirtualna fabryka, czyli oprogramowanie umożliwiające pracownikom aktywny udział w projektowaniu własnego miejsca pracy. Więcej informacji: https://factory2fit.eu/ „Poszukiwaliśmy rozwiązań pozwalających zmienić sposób, w jaki pracują fabryki – i to nam się udało. Rozwiązania opracowane podczas projektu Factory2Fit radykalnie zwiększą możliwości, dzięki którym pracownicy będą mogli wpływać na swoją pracę i brać odpowiedzialność za rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności. Wyniki działań pilotażowych, które przeprowadziliśmy w zakładach przemysłowych, pokazują, że nasze rozwiązania są dobrze przyjmowane i mają szansę wpłynąć na poprawę zarówno samopoczucia w pracy, jak i wydajności”. – dr Eija Kaasinen, koordynatorka projektu Factory2Fit, Centrum Badań Technicznych VTT w Finlandii Jeśli chcesz, żeby twój projekt został zaprezentowany w rubryce „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

Kraje

Finlandia