Skip to main content

Universal PlugPlay OEE Data Capture Equipment to improve the efficiency of industrial processes

Article Category

Article available in the folowing languages:

System gromadzenia danych w czasie rzeczywistym wspiera cyfryzację MŚP

W ramach projektu SMART OEE powstała technologia gromadzenia danych pozwalająca producentom na monitorowanie linii produkcyjnych w czasie rzeczywistym, utrzymanie wydajności oraz przetwarzanie danych w celu podejmowania mądrzejszych decyzji. Nowatorskie rozwiązanie jest niezwykle łatwe w użyciu, a zarazem zapewnia elastyczność, modułowość i skalowalność – kwestie niezbędne dla zakładów produkcyjnych jutra.

Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe

Innowacyjne technologie oraz łączność cyfrowa sprawiają, że procesy produkcyjne stają się coraz bardziej inteligentne i dynamiczne, a już w najbliższych latach koncepcja inteligentnej fabryki może stać się codziennością. Budowanie sieci systemów cyberfizycznych umożliwiających wymianę informacji, uruchamianie działań oraz wzajemne kontrolowanie swojej pracy wspiera trend ukierunkowany na automatyzację i wymianę danych w ramach inteligentnych procesów produkcyjnych.

Ewolucja systemów – od niestandardowych rozwiązań po uniwersalne produkty

Głównym celem w przypadku obsługi linii przeznaczonej do produkcji masowej jest monitorowanie wydajności, strat oraz ogólnych osiągów. „Linia produkcyjna składa się z długiego łańcucha oddzielnych i złożonych działań oraz dużej liczby urządzeń charakteryzujących się różnymi cechami i osiągami. W przypadku tych ostatnich, często w ramach jednej linii występują urządzenia różnych marek, modeli i z różnych generacji, wykorzystujących zróżnicowane rozwiązania technologiczne. To właśnie ze względu na ich różnorodność dostosowane do potrzeb użytkowników rozwiązania do pozyskiwania danych pomiarowych, ich przetwarzania oraz przenoszenia do scentralizowanego obszaru są niezwykle drogie, a także trudne w obsłudze, ponadto ich wdrożenie stanowi często wyzwanie”, wyjaśnia Javier Tourón, dyrektor ds. marketingu firmy Sistemas OEE. Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Unię Europejską na potrzeby realizacji projektu Smart OEE, firma Sistemas OEE opracowała system gromadzący dane w czasie rzeczywistym, mający na celu zwiększenie wydajności monitorowania, zarządzania oraz podejmowania decyzji. Korzyści płynące z zastosowania nowatorskiego systemu są widoczne na pierwszy rzut oka w przypadku złożonych linii produkcyjnych wyposażonych w różnorodne maszyny, które wymagają znacznie szybszego przetwarzania stale zwiększającej się ilości danych pomiarowych. „Nasze rozwiązanie Smart OEE stanowi prawdziwy przełom dzięki niezawodnemu i szybkiemu uniwersalnemu systemowi połączeń, dzięki któremu może zostać podłączone w prosty i bezpieczny sposób do samodzielnych maszyn różnych producentów”, wyjaśnia Tourón.

Szczegóły systemu

System Smart OEE stanowi połączenie urządzeń oraz oprogramowania, umożliwiające pomiar parametrów fizycznych. Zautomatyzowane urządzenia przeznaczone do zbierania danych gromadzą informacje bezpośrednio z maszyn. Następnie platforma programowa przechowuje dane dostarczane przez urządzenia i pozwala na monitorowanie ich w czasie rzeczywistym, umożliwiając w ten sposób zarządzanie całym zakładem. Wszystkie dane są automatycznie zapisywane przez wykorzystujące wiele baz danych oprogramowanie, które umożliwia sprawne zarządzanie, analizę danych oraz wykorzystanie plików dziennika. Analizowanie dużych zbiorów danych pozwala producentom na uzyskiwanie dostępu w czasie rzeczywistym do niewiarygodnej ilości danych wytwarzanych przez ich maszyny. Leżąca u podstaw rozwiązania technologia Smart OEE jest otwartoźródłowa, jednak w zależności od potrzeb można ją również dostosować do własnościowych rozwiązań. Rozwiązanie Smart OEE jest oparte na mniejszych usługach w formie modułów – mikrousług, co stanowi interesujące i wydajne podejście do budowy rozwiązania, ponieważ dzięki niemu każda usługa jest skalowalna, co pozwala na obsługę większej liczby zadań lub wywołań.

Optymalizacja produkcji na miarę Przemysłu 4.0

Nowo opracowana technologia stanowi przykład systemu cyberfizycznego, w ramach których następuje integracja obliczeń, rozwiązań sieciowych oraz procesów fizycznych. Technologia wpisuje się idealnie w nowy paradygmat – Przemysł 4.0 zwany także „paradygmatem inteligentnej fabryki”, który wpłynie na wszystkie sektory przemysłu. „Dzięki opracowanemu przez siebie rozwiązaniu Smart OEE, firma Sistemas OEE wprowadza technologię informacyjną oraz korzyści płynące z wykorzystania urządzeń mobilnych do linii produkcyjnych. Ponadto pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w wejściu w erę Przemysłu 4.0 oraz czerpaniu korzyści z zastosowania tego paradygmatu, do których należy między innymi zwiększona w wymierny sposób wydajność”, zauważa Tourón. Rozwiązanie Smart OEE zwiększy konkurencyjność MŚP w przemyśle produkcyjnym, pozwalając im na obniżenie kosztów produkcji oraz upraszczając proces podejmowania decyzji dotyczących organizacji zakładów i inwestycji. Dzięki modułowości oraz różnorodnym funkcjonalnościom, rozwiązanie opracowane w ramach projektu SMART OEE sprawdzi się zarówno w przypadku zautomatyzowanych, jak i częściowo zautomatyzowanych linii produkcyjnych, a nawet w przypadku produkcji ręcznej. Dotychczas zastosowanie rozwiązania Smart OEE przełożyło się na 5 % wzrost wydajności przedsiębiorstwa zajmującego się wytłaczaniem elementów z tworzyw sztucznych, a także 15 % wzrost wydajności etykietowania produktów w przedsiębiorstwie rolno-spożywczym.

Słowa kluczowe

Smart OEE, w czasie rzeczywistym, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), inteligentna fabryka, Sistemas OEE, Przemysł 4.0, gromadzenie danych, system cyberfizyczny, inteligentna produkcja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania