Skip to main content
European Commission logo print header

One box to measure all the most important air pollutants and greenhouse gases

Article Category

Article available in the following languages:

Lepszy sposób na monitorowanie jakości powietrza

W ramach globalnych działań na rzecz oczyszczania środowiska opracowano i przetestowano innowacyjny, wielofunkcyjny system do analizy powietrza pod kątem zanieczyszczenia wieloma substancjami zanieczyszczającymi oraz gazami cieplarnianymi.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Monitorowanie jakości powietrza ma zasadnicze znaczenie zarówno w celu zapewnienia bezpieczeństwa powietrza, którym oddychamy, jak i dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wraz z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza i coraz bardziej naglącą potrzebą przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia rozwija się branża urządzeń do monitorowania jakości powietrza. Co więcej, ta wyceniana na prawie 4,2 mld euro branża jest nie tylko prężnie działającym, ale i lukratywnym biznesem. „Dzisiejszy rynek urządzeń do monitorowania jakości powietrza jest zdominowany przez złożone, drogie i niewydajne technologie, które ograniczają się do niezależnego pomiaru poszczególnych substancji zanieczyszczających i gazu cieplarnianego”, mówi Morten Hundt, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy MIRO Analytical Technologies (MIRO), szwajcarskiego start-upu technologicznego. „Rynek desperacko potrzebuje innowacyjnego systemu zdolnego do jednoczesnego pomiaru wszystkich tych substancji zanieczyszczających i gazów”. Dzięki wsparciu finansowanego ze środków UE projektu Lazaero firma MIRO opracowała kompleksowy system, jakiego potrzebuje rynek. „Nasz innowacyjny analizator diametralnie zmieni rynek urządzeń do monitorowania jakości powietrza, jaki znamy”, dodaje Hundt.

Lepsze zrozumienie problemu zanieczyszczenia powietrza i globalnego ocieplenia

W ramach projektu Lazaero zespół badawczo-rozwojowy z firmy MIRO postanowił zwiększyć liczbę poddawanych pomiarom gazów z 8 (w prototypowym przyrządzie) do 10. Zespół określił również działania, jakie należy podjąć w celu zwiększenia wytrzymałości i funkcjonalności analizatora oraz zmniejszenia kosztów jego produkcji. Wynikiem tych prac jest laserowy analizator gazów oparty na spektroskopii absorpcyjnej zdolny do ciągłego, jednoczesnego i precyzyjnego pomiaru poziomu sześciu różnych substancji zanieczyszczających (CO, O3, SO2, NO, NO2 i NH3) oraz czterech gazów cieplarnianych (H2O, CO2, CH4 i N2O). Nowy analizator jest również niezwykle lekki, co pozwala na zmniejszenie wagi oprzyrządowania z 200 kg do zaledwie 25 kg. „Zdecydowanie wyróżnia go to na tle obecnie dostępnych na rynku rozwiązań, które pomimo zapotrzebowania na dużą ilość przestrzeni i energii zapewniają jedynie ograniczoną wydajność”, wyjaśnia Hundt. Dzięki wielofunkcyjności systemu użytkownicy końcowi mają więc do czynienia z pojedynczym urządzeniem, co oznacza, że mogą je łatwo przenosić w różne miejsca, aby uzyskać lepiej ukierunkowane i bardziej precyzyjne pomiary. Możliwe jest nawet wykonywanie pomiarów w pojeździe podczas jazdy, co otwiera drzwi przed zupełnie nowymi zastosowaniami. „Jesteśmy dumni z tego, że nasz analizator pozwala firmom, władzom i badaczom na uzyskanie informacji potrzebnych do zrozumienia i łagodzenia zjawiska zanieczyszczenia powietrza i globalnego ocieplenia”, dodaje Hundt.

Droga do wprowadzenia na rynek

Firma MIRO dostarczyła już pierwsze analizatory do pomiarów powietrza pod kątem zawartości 10 różnych gazów klientom naukowym, którzy wkrótce opublikują pierwsze badania wykorzystujące dane uzyskane w ramach projektu Lazaero. Systemy firmy MIRO zbierają pozytywne opinie: jeden z klientów firmy opisuje urządzenie jako kamień milowy w dziedzinie laserowych analizatorów gazów. W celu przygotowania analizatora na rynek globalny zespół z firmy MIRO przygotował kompletny plan wykonawczy rozwoju nowej technologii, obejmujący planowanie, organizację, analizę ryzyka i budżet. Przeanalizowano również rynki docelowe, w tym konkurencję, w celu przygotowania solidnej strategii marketingowej. Aby zapewnić swobodę działania, przeprowadzono pełne badania patentowe. Niedawno firma MIRO złożyła wniosek o finansowanie w ramach programu EIC Accelerator. Jeśli zostanie ono przyznane, firma wykorzysta je do dalszego rozwoju technologii analizatora.

Słowa kluczowe

Lazaero, jakość powietrza, zanieczyszczenie powietrza, gazy cieplarniane, zmiana klimatu, globalne ocieplenie, MIRO Analytical Technologies

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania