Skip to main content

Hybrid Radio everywhere for everyone

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wprowadzanie radia w XXI wiek

Pewien pionierski projekt koncentruje się na włączeniu funkcji streamingu do transmisji na żywo, aby stworzyć radio dla nowej generacji słuchaczy.

Gospodarka cyfrowa

Radio pozostaje popularnym medium w Europie, a wielu słuchaczy słucha go przez kilka godzin dziennie. Istnieje jednak wyraźny podział pokoleniowy w demografii słuchaczy. Popularność wśród słuchaczy w wieku 40 lat i powyżej nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, natomiast wśród młodszych pokoleń jest ona coraz mniejsza. Tendencję tę można w dużej mierze przypisać rosnącej konkurencji ze strony nowych usług, z których największą rolę grają platformy streamingowe. Wielu młodych ludzi preferuje dostosowane do potrzeb, interaktywne funkcje transmisji streamingowej, a użycie tych funkcji na razie nie jest możliwe w przypadku transmisji radiowej na żywo. „Dzisiejsi słuchacze szukają nowych doświadczeń radiowych, a HRadio zamierza dostosować to medium do potrzeb XXI wieku”, mówi Simon Delaere, starszy badacz w dziedzinie mediów, innowacji i technologii z Wolnego Uniwersytetu w Brukseli i imec. HRadio (Hybrid Radio everywhere for everyone) to projekt finansowany przez UE, którego celem jest wykorzystanie pełnego potencjału technologii hybrydowej dla radia. Przez to możliwe będzie połączenie opłacalnej dystrybucji audycji z nowymi funkcjami online, nie tylko dla aplikacji mobilnych, ale również poprzez portale, podłączone radia i odbiorniki samochodowe.

Integracja, harmonizacja, zaangażowanie

Centralnym zagadnieniem projektu HRadio jest wykorzystanie wielopoziomowej konwergencji technologicznej (tj. radia hybrydowego) w celu umożliwienia świadczenia nowych usług radiowych. „Celem jest realizacja atrakcyjnych nowych usług radiowych, możliwych dzięki takim technologiom jak infrastruktura i biblioteki cyfrowe”, mówi Delaere. „Pozwoli to nadawcom na dostarczanie niezależnych od czasu i lokalizacji liniowych usług radiowych, które będą płynnie powiązane ze spersonalizowanymi treściami dostępnymi na żądanie, gdzie i kiedy tylko zechce tego słuchacz”. Aby to osiągnąć, naukowcy opracowują funkcje hybrydowe i prototypy, które dotyczą trzech kluczowych obszarów: integracji, harmonizacji i zaangażowania użytkowników. Na początek badacze stworzyli 47 studiów przypadku do integracji funkcji streamingu w radiu nadawanym na żywo. Ten etap projektu obejmował opcje interaktywne, takie jak sugestie piosenek i wykonawców, możliwość zatrzymywania/uruchamiania audycji bez utraty treści oraz funkcję, która płynnie przenosi słuchane treści z aplikacji mobilnej do radia samochodowego. Jeden z przypadków użycia pozwala nawet użytkownikom na automatyczne zastępowanie muzyki z listy odtwarzania Spotify, gdy w radio odtwarzany jest utwór, który im się nie podoba!

Radio przyszłości

Naukowcy koncentrują się obecnie na opracowywaniu i testowaniu prototypów, które zawierają wiele ze wspomnianych funkcji. Na przykład, aplikacja HRadio wykorzystuje to, co w przemyśle nazywane jest cyfrowym nadawaniem dźwięku (DAB) przez IP do strumieniowego przesyłania transmisji radiowych wzbogaconych o metadane z internetu. Główną zaletą tego prototypu jest funkcja przesunięcia czasowego, która pozwala użytkownikowi na odtwarzanie, pomijanie lub wstrzymanie transmisji radiowej. Aplikacja zawiera również funkcję społecznościową, która pozwala użytkownikom udostępniać aktualizacje i komunikować się bezpośrednio ze stacją radiową. Inne prototypy to przeglądarka internetowa HRadio oraz aplikacja samochodową HRadio. „Każdy z tych prototypów uzupełnia unikalny aspekt radia na żywo o szereg korzyści związanych z transmisją strumieniową”, mówi Delaere. „W rezultacie, nie tylko tworzymy nową generację słuchaczy, ale także pomagamy dostosować to ważne medium do obecnych czasów”. Projekt został ostatnio przedłużony do kwietnia 2020 roku w celu zakończenia szeroko zakrojonych testów z wykorzystaniem rozwiniętych prototypów. Zespół aktywnie współpracuje również z belgijskimi i niemieckimi nadawcami przy wdrażaniu niektórych z podstawowych funkcji projektu do ich transmisji na żywo – w najbliższym czasie z opracowanej technologii będą korzystać stacje radiowe w całej Europie.

Słowa kluczowe

HRadio, radio, streaming, transmisja radiowa, technologia hybrydowa, radio hybrydowe, Spotify

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa

29 Sierpnia 2019