Skip to main content

Article Category

Wywiad

Article available in the folowing languages:

Łatwiejszy dostęp do treści multimedialnych dla niepełnosprawnych Europejczyków

Aby ułatwić proces przemiany społeczeństwa w społeczeństwo bardziej integracyjne, w ramach unijnego projektu powstaje platforma multimedialna, która umożliwi osobom niedowidzącym lub niedosłyszącym łatwiejszy dostęp do informacji audiowizualnych.

Gospodarka cyfrowa

Obecnie w Europie mieszka 80 milionów osób z niepełnosprawnościami. Szacuje się również, że 81,5 miliona osób dorosłych w Europie cierpi na niedosłuch, co oznacza, że co siódmy dorosły ma problemy ze słuchem. Co więcej, według Światowej Unii Niewidomych 23,5 % ludności UE ma problemy ze wzrokiem. Jako że europejskie społeczeństwo się starzeje, liczby te będą tylko rosnąć. Już szacuje się, że do 2020 roku 120 milionów osób w UE będzie dotkniętych współistniejącymi i/lub umiarkowanymi niepełnosprawnościami. Wszystkie te liczby wskazują na wyraźne (i rosnące) zapotrzebowanie na dostępne produkty i usługi – takie jak multimedialna platforma audiowizualna opracowywana przez zespół projektu EASYTV (Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content). Aby dowiedzieć się więcej na temat tej inicjatywy, zapytaliśmy o nią jej koordynatora, Federico Alvareza.

Dlaczego tak ważne jest, by osoby niepełnosprawne miały dostęp do usług audiowizualnych?

Alvarez: Jednym z wielu wyzwań stojących przed osobami o różnym stopniu niepełnosprawności sensorycznej są trudności w dostępie do podstawowych audiowizualnych produktów i usług, takich jak telewizja, radio i treści w internecie. Wykluczenie z korzystania z usług audiowizualnych może prowadzić do marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych. Jest to duży problem, zwłaszcza w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym, gdzie informacje powinny być dostępne dla wszystkich. Bez równego dostępu osoby z niepełnosprawnościami mają nierówne szanse w realizacji swojego pełnego potencjału, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Dostępne produkty i usługi, nad którymi pracujemy, wspierają niezależne życie i samodzielne wybory – dwa kluczowe aspekty dla zapewnienia wszystkim osobom równych szans uczestnictwa w życiu społecznym.

W jaki sposób projekt EASYTV pomaga „wyrównać szanse”?

Problem z dostępnymi obecnie na rynku rozwiązaniami w zakresie dostępności polega na tym, że są one zazwyczaj nastawione wyłącznie na oglądanie tradycyjnej telewizji. Jako że dzisiejsze media obejmują nie tylko technologie analogowe, potrzebne są nowe kompleksowe rozwiązania. Celem projektu EASYTV jest zwiększenie dostępności do integracyjnej oferty medialnej i zapewnienie równego dostępu do usług audiowizualnych wszystkim użytkownikom, zwłaszcza osobom o różnym stopniu niepełnosprawności. Aby to osiągnąć, pracujemy nad udoskonaleniem usług oferujących osobom z niepełnosprawnościami lepsze doświadczenia multimedialne i audiowizualne. Kładziemy też szczególny nacisk na możliwość personalizacji tych usług. Opracowujemy również nowe technologie, takie jak tłumaczenie na język migowy czy sterowanie głosem/gestami.

Jakie są główne funkcje systemu?

Zespół projektu EASYTV na pierwszym miejscu zawsze stawia personalizację treści. Udało nam się to osiągnąć, łącząc funkcje interaktywne z tłumaczeniem na język migowy. Jest to możliwe dzięki systemowi komponentowemu, który dostarcza dostępne treści za pośrednictwem różnych urządzeń podłączonych do internetu, w tym telewizorów i komputerów. Wśród wielu ciekawych przykładów warto wymienić automatyczne powiększanie twarzy dla użytkowników słabowidzących, tworzenie automatycznych opisów scen dla osób niewidomych albo prezentację treści za pomocą wielojęzycznego, realistycznego awatara na ekranie telewizora lub drugim ekranie dla osób niesłyszących. W szczególności architektura EASYTV składa się z wielu różnych komponentów, z których każdy odgrywa konkretną rolę w tworzeniu i dostarczaniu dostępnych treści. Na przykład wieloterminalowa platforma techniczna umożliwia niepełnosprawnym użytkownikom dostęp do nadawanych treści w oparciu o Globalną Publiczną Infrastrukturę Integracyjną (ang. Global Public Inclusive Infrastructure, GPII). Następnie treści są „tłumaczone” na napisy, język migowy na ekranie lub opisy dźwiękowe z wykorzystaniem różnych komponentów usług dostępnych na platformie. Użytkownik końcowy musi tylko wejść do katalogu usług EASYTV i wybrać żądane usługi.

Jakie jest jak dotąd najważniejsze osiągnięcie projektu?

Jesteśmy bardzo podekscytowani stworzonym przez nas zestawem wielojęzycznych usług dostępności, z którego można korzystać do zwiększania atrakcyjności treści multimedialnych dla osób niepełnosprawnych korzystających z różnych urządzeń, np. telewizorów, urządzeń towarzyszących i smartfonów. Zestaw przetestowali już użytkownicy końcowi, co potwierdziło, że istnieje duże zainteresowanie korzystaniem z takich usług. Obecnie usługi są integrowane z platformą, z której nadawcy i producenci treści mogą korzystać, żeby w prosty sposób, przy niewielkim wpływie na ich procesy czy budżet, tworzyć dostępne treści.

Jak będzie rozwijał się system EASYTV?

Projekt będziemy realizować do 2020 roku, więc prace nad systemem ciągle trwają. Jednak system EASYTV zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby można go było modernizować i dopasowywać do zmieniających się potrzeb użytkowników nawet po zakończeniu projektu. A to wszystko dlatego, że nasz unikalny zestaw do tworzenia usług, oparty na crowdsourcingu, umożliwia zewnętrznym programistom i producentom oprogramowania ciągłe dodawanie nowych usług do wieloterminalowej platformy technicznej EASYTV. Oprócz tego stworzyliśmy specjalne aplikacje, które można łatwo zainstalować na różnych urządzeniach cyfrowych, co sprawia, że z systemu EASYTV można korzystać na najnowszych smartfonach i tabletach. W rezultacie ekosystem EASYTV będzie ciągle udoskonalany!

Jakie są wasze dalsze plany?

Obecnie koncentrujemy się na promowaniu korzystania z systemu EASYTV przez społeczności użytkowników końcowych, europejskich nadawców i właścicieli treści. Cały czas rozwijamy też naszą platformę crowdsourcingową – to dzięki niej system EASYTV będzie mógł działać jak najdłużej. Ale skupiamy się nie tylko na poszukiwaniu rozwiązań dla użytkowników. Koncentrujemy się także na finansowaniu i zapewnianiu zgodności systemu z wszystkimi obowiązującymi normami (europejskimi i międzynarodowymi). Co więcej, wnioskujemy o zmiany w obecnych standardach ETSI, ITU i ISO, żeby uwzględniały nowatorskie technologie opracowane w ramach projektu.

Kraje

Hiszpania