European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Projekt miesiąca: Zrównoważone rozwiązanie dla rozwoju sektora akwakultury w rejonie Jeziora Wiktorii

W pierwszej połowie roku zakończyła się realizacja projektu VicInAqua, którego zespół opracował zintegrowane podejście do gospodarki ściekowej w postaci innowacyjnego i opłacalnego rozwiązania do uzdatniania wody.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Pilotażowy obiekt, wybudowany w kenijskim Kisumu, obejmuje recyrkulacyjny system akwakultury (RAS) z nowatorskim bioreaktorem membranowym oraz inteligentnymi technologiami do kontroli hodowli, a także z zasilaniem z odnawialnego źródła energii wykorzystującego biogaz, co pozwala zapewnić autonomiczne działanie systemu. Mimo zakończenia projektu pilotażowy obiekt nie zostanie zamknięty – będzie nadal działać dzięki partnerowi projektu, Departamentowi Rolnictwa, Zwierząt Gospodarskich i Rybołówstwa hrabstwa Kisumu, jako ośrodek szkoleniowo-demonstracyjny ukierunkowany na promowanie akwakultury, podnoszenie świadomości, zwiększanie wiedzy i rozwój umiejętności hodowców ryb. Realizacja projektu zakończyła się sukcesem również dzięki udanej współpracy międzynarodowej: 11 europejskich partnerów połączyło siły z trzema afrykańskimi instytucjami z siedzibą w Kenii, Tanzanii i Ugandzie, tym samym podkreślając znaczenie lokalnej wiedzy technicznej dla powodzenia projektu. „W imieniu swoim i całego zespołu projektu mogę powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że udało nam się osiągnąć ważny krok w kierunku rozwoju sektora akwakultury. Jesteśmy pewni, że realizacja projektu VicInAqua znacząco przyczyni się do intensyfikacji działalności w zakresie zrównoważonej hodowli ryb w rejonie Jeziora Wiktorii”. - Jan Hoinkis, koordynator projektu, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Karlsruhe Jeśli chcesz, żeby twój projekt został zaprezentowany w rubryce „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

Kraje

Niemcy