Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Infrastructure for NMR, EM and X-rays for translational research

Article Category

Article available in the following languages:

Integracja europejskiej społeczności biologii strukturalnej

Badanie biologicznych makromolekuł, takich jak białka, DNA i RNA, wymaga specjalistycznych technologii z zakresu biologii strukturalnej, które są dostępne w nielicznych instytutach badawczych w Europie. Konsorcjum iNEXT powstało w celu zapewnienia międzynarodowego dostępu do tych obiektów oraz wspierania badań w dziedzinie biologii strukturalnej.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Zdrowie icon Zdrowie

Technologie z zakresu biologii strukturalnej, takie jak mikroskopia elektronowa, magnetyczny rezonans jądrowy i krystalografia rentgenowska, umożliwiają uzyskanie wglądu w architekturę molekularną komórek, pomagają określić budowę makrocząsteczek i ujawniają informacje o interakcjach między nimi. Wiedza ta ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia przyczyn chorób, jak również dla opracowywania nowych leków i biomateriałów. Infrastruktura badawcza w dziedzinie biologii strukturalnej jest jednak zbyt kosztowna dla lokalnych ośrodków.

Organizacyjny parasol infrastruktury biologii strukturalnej

W finansowany przez UE projekt iNEXT zaangażowano wiodące instytucje biologiczne i biomedyczne z różnych krajów Europy, w których znajdują się duże instrumenty do badań z zakresu biologii strukturalnej, aby ułatwić dostęp do środowiska naukowego. „Założeniem było nie tylko ułatwienie korzystania z najnowszych technologii, ale także integracja uzupełniających się obszarów wiedzy i zdecydowane pobudzenie badań przekładających się na praktyczne zastosowania”, wyjaśnia koordynator projektu Rolf Boelens, profesor Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii. W zależności od swojej specjalizacji naukowcy mogą złożyć wniosek o dostęp do wysokiej klasy instrumentów lub o dodatkową pomoc, jeżeli reprezentują uzupełniającą dziedzinę lub nie posiadają wiedzy specjalistycznej w zakresie biologii strukturalnej. Wnioski mogą składać badacze pracujący zarówno dla instytucji naukowych, jak i dla przemysłu, a ich oceną zajmują się niezależni międzynarodowi recenzenci. Projekt umożliwia rozwijanie sieci zrzeszającej środowisko biologii strukturalnej, wspierając wspólne działania badawcze związane z nowymi metodologiami, opracowywaniem leków i badaniem białek błonowych. „iNEXT jest wyjątkowym, zintegrowanym projektem, który może stanowić wzór do naśladowania na skalę światową i który umacnia wiodącą rolę Europy w dziedzinie biologii strukturalnej”, podkreśla Boelens. W ramach spotkań i warsztatów szkoleni są początkujący badacze, jak i eksperci, ponadto projekt umożliwia zacieśnienie współpracy między różnymi infrastrukturami w celu wspierania badań o wysokiej jakości. Oferuje również szkolenia lokalne dla wizytujących naukowców, przyczyniając się do zwiększenia ich mobilności i współpracy.

Projekty badawcze wspierane przez iNEXT

Do iNEXT napłynęło ponad 900 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono przeszło 700. Doskonałym przykładem sukcesu projektu jest ponad 200 publikacji, jakie dotychczas ukazały się dzięki niemu. W ramach dalszych wysiłków na rzecz zaangażowania środowisk naukowych w projekcie iNEXT rozpoczęto realizację licznych działań informacyjnych, obejmujących udział w dużych konferencjach akademickich i przemysłowych. Członkowie sieci iNEXT odkryli mechanizm molekularny, dzięki któremu Legionella pneumophila, bakteria wywołująca chorobę legionistów, celuje w białka efektorowe u swojego nosiciela. Ponadto, wykorzystując technologię magnetycznego rezonansu jądrowego, badacze określili struktury telomerów, przygotowując grunt pod racjonalne projektowanie leków przeciwnowotworowych. Kriomikroskopia elektronowa o wysokiej rozdzielczości umożliwiła wgląd w mechanizm terminacji translacji u eukariontów przez peptydy antybakteryjne, co otwiera przed badaczami nieznane wcześniej możliwości projektowania nowych antybiotyków.

Procedura opracowywania nowych leków

Odkrywanie leków wymaga wykwalifikowanych ekspertów, specjalistycznej aparatury i wiedzy w różnych dziedzinach badań, które są poza zasięgiem większości naukowców pracujących w instytucjach akademickich i małych przedsiębiorstwach. Różni partnerzy iNEXT prowadzili wspólne prace związane z gromadzeniem i walidacją nowych bibliotek fragmentów, które mogą być wykorzystane w efektywnych procedurach odkrywania leków. Platforma umożliwia identyfikację substancji leczniczych, które są ukierunkowane na konkretne białka i przyczyniają się do innowacji w zakresie zdrowia i biotechnologii. „Uczestnikom projektu iNEXT udało się stworzyć skutecznie działającą sieć zrzeszającą różne środowiska badawcze z obszaru biologii strukturalnej, które dotychczas ze sobą konkurowały”, podsumowuje Boelens. Uczony wyraża nadzieję, że przyszłe unijne programy finansowania będą wspierać konsorcja i kontynuować wsparcie dla szybko rozwijającej się dziedziny biologii strukturalnej.

Słowa kluczowe

iNEXT, biologia strukturalna, infrastruktura, odkrywanie leków, magnetyczny rezonans jądrowy, sieć, międzynarodowy dostęp, biotechnologia, mikroskopia elektronowa, krystalografia rentgenowska

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania