European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Enhancing car safety through accurate and real time side-slip angle assessment

Article Category

Article available in the following languages:

Technologia czujników pozwoli na zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków samochodowych

Dzięki naukowcom skupionym wokół finansowanego przez Unię Europejską projektu SKIDLESS już niedługo zobaczymy tani wirtualny czujnik, który pozwoli na poprawę stabilności toru jazdy pojazdów i ograniczenie poślizgów.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Każdego roku w wyniku wypadków samochodowych ginie przeszło 13 000 mieszkańców Europy. Pomimo tego, że liczba ta jest nadal zbyt wysoka, od lat nieustannie spada – w 2007 roku wynosiła bowiem aż 21 000 ofiar śmiertelnych. Jednym z kluczowych czynników, który spowodował spadek liczby ofiar, jest wprowadzanie elektronicznych systemów stabilizacji toru jazdy (ESP) – technologii, która poprawia stabilność toru jazdy pojazdu dzięki wykrywaniu sytuacji, w których występuje utrata przyczepności lub poślizg, a także ograniczaniu tych zjawisk. Poślizgi są jedną z najważniejszych przyczyn wypadków samochodowych, a z przeprowadzonych niedawno badań wynika, że systemy ESP mogą zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych o 43 %. Jednak systemy ESP są obecnie w stanie wykrywać zaledwie 80 % przypadków poślizgów, co pozostawia spore pole do poprawy. Jak twierdzą naukowcy skupieni wokół finansowanego przez Unię Europejską projektu SKIDLESS, odpowiednie modernizacje oraz nowe technologie mogą sprawić, że systemy te będą jeszcze skuteczniejsze, jeśli chodzi o zapobieganie wypadkom śmiertelnym, których przyczyną są poślizgi. „W branży motoryzacyjnej panuje powszechna świadomość, że zastosowanie odpowiednich czujników poślizgu może sprawić, że systemy ESP staną się dużo skuteczniejsze”, twierdzi Mario Milanese, dyrektor generalny firmy Modelway oraz koordynator projektu SKIDLESS. „Niestety, koszt oraz złożoność fizycznych czujników sprawiają, że nie stanowią one praktycznego rozwiązania dla producentów samochodów”. W celu zapełnienia tej luki w ramach projektu SKIDLESS powstaje tani czujnik wirtualny zaprojektowany specjalnie z myślą o systemach ESP.

Pokonywanie ograniczeń istniejących technologii

Dzięki wykorzystaniu opatentowanej przez firmę Modelway technologii bezpośrednich czujników wirtualnych (ang. direct virtual sensing, DVS), badacze pracują nad znaczącą poprawą skuteczności systemów ESP poprzez opracowanie wirtualnego czujnika kąta poślizgu, czyli kąta pomiędzy pożądanym kierunkiem jazdy samochodu, a kierunkiem, w którym się faktycznie porusza. Technologia DVS służy w tym przypadku do efektywnego szacowania tego kąta przy pomocy pomiarów dostępnych we wszystkich samochodach. Jak uważa Mario Milanese, zastosowanie tego rodzaju wirtualnego czujnika otwiera drogę do rozwoju systemów ESP nowej generacji wykorzystujących kąt poślizgu, które będą w stanie wykrywać poślizg samochodu i reagować nawet do 40 % szybciej niż obecnie stosowane systemy. Jego zdaniem „krótszy czas reakcji mógłby przełożyć się na ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków o 10–20 %. Nawet spadek liczby ofiar o 10 % przełoży się na 5 000 istnień ludzkich uratowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych, bądź 80 000 na całym świecie”. Opracowanie niezawodnego wirtualnego czujnika kąta poślizgu jest również niezbędne w celu poprawy skuteczności innych zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) wpływających na bezpieczeństwo pojazdów. Czujnik kąta poślizgu opracowany w ramach projektu SKIDLESS może między innymi być wykorzystywany przez systemy ostrzegania przed zjechaniem z pasa ruchu oraz systemy utrzymania pasa ruchu, aby umożliwić pojazdom automatyczną korektę toru jazdy w chwili stwierdzenia zbliżania się do krawędzi jezdni.

Komercjalizacja na szybko rozwijającym się rynku

Firma Modelway koncentruje się obecnie na finalizacji prac nad technologią oraz przygotowaniach do wprowadzenia jej na rynek. Celem przedsiębiorstwa jest wprowadzenie nowatorskiego czujnika do 17 modeli pojazdów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej do 2025 roku, co będzie wymagało wyprodukowania 2,7 miliona urządzeń. Według szacunkowych danych do 2026 roku wartość globalnego rynku czujników wirtualnych przekroczy 2 miliardy euro, co przekłada się na łączną roczną stopę wzrostu na poziomie 29,8 % w latach 2018–2026. Dzięki wsparciu udzielonemu projektowi firma Modelway znalazła się wśród 15 najważniejszych dostawców technologii czujników wirtualnych. „Nasza technologia DVS jest lepsza niż konkurencyjne technologie czujników wirtualnych pod względem dokładności oraz poziomu rozwoju”, dodaje Milanese. „Liczymy na to, że rozszerzenie naszego portfolio produktów o nowe czujniki wirtualne, które poprawiają bezpieczeństwo i zmniejszają emisje, przełoży się na lepsze wyniki rynkowe naszej firmy”.

Słowa kluczowe

SKIDLESS, Modelway, wypadek samochodowy, czujnik wirtualny, poślizg, wypadki samochodowe, elektroniczne systemy stabilizacji toru jazdy, ESP, sektor motoryzacyjny, bezpośrednie czujniki wirtualne, DVS, kąt poślizgu, zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, ADAS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania