CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Podróż warta świeczki? Wykorzystanie podejścia naukowego w celu oceny wartości czasu podróży

Finansowana ze środków UE aplikacja na smartfony przyczyni się do powstania nowych usług mobilności i innowacyjnych polityk transportowych.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Czy masz wrażenie, że połowę dnia spędzasz, podróżując zatłoczonymi autobusami, tramwajami czy pociągami do pracy i z powrotem albo tracąc cierpliwość podczas stania w korku? A może masz to szczęście, że jeździsz do pracy rowerem, a przy okazji spalasz trochę kalorii i ograniczasz swój ślad węglowy? Jak bardzo cenisz czas, który spędzasz w podróży? Zespół finansowanego ze środków UE projektu MoTiV poszukuje odpowiedzi na te pytania, aby ułatwić podróżnym śledzenie, zrozumienie i ocenę podejmowanych przez siebie decyzji dotyczących podróży. Chce on jednocześnie przyczynić się do powstania bardziej wydajnych systemów mobilności. Za pomocą Woorti, aplikacji na smartfony, partnerzy projektu MoTiV zebrali dane dotyczące preferencji i zachowań użytkowników w zakresie podróży „od drzwi do drzwi”. W swoich badaniach naukowcy uwzględniają wymiar ekonomiczny mobilności, ale także motywacje, preferencje i zachowania związane z szeroko pojętym indywidualnym dobrostanem, chcąc w ten sposób na nowo zdefiniować wartość czasu podróży. Wyniki umożliwią zespołowi zbadanie i ponowne zdefiniowanie wartości, jaką czas spędzony w podróży stanowi dla poszczególnych osób. Ma on także za zadanie ustalić, w jaki sposób urbaniści mogą wykorzystać te informacje podczas projektowania i oceny systemów transportu.

Holistyczne podejście

Kampania MoTiV, w ramach której zbierano dane dotyczące podróży, rozpoczęła się w maju 2019 roku, zbiegając się w czasie z wejściem na rynek aplikacji Woorti 1.0 dostępnej zarówno na platformę iOS, jak i Android. Jak podano w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie projektu, w czasie trwającej trzy miesiące fazy pierwszej partnerzy projektu MoTiV pozyskali ponad 800 aktywnych użytkowników i zebrali dane dotyczące ponad 15 000 zatwierdzonych podróży. Podczas trzymiesięcznej fazy drugiej na rynek została wprowadzona aplikacja Woorti 2.0. Z kolei uczestnictwo w różnych wydarzeniach środowiskowych pomogło partnerom z Finlandii, Słowacji i Hiszpanii w gromadzeniu danych. Przez cały okres trwania kampanii miała ponadto miejsce internetowa akcja promocyjna aplikacji Woorti. W komunikacie prasowym poinformowano, że w trakcie tej fazy „zarówno Słowacja, jak i Hiszpania pozyskały 500 prawidłowych próbek pochodzących od aktywnych użytkowników aplikacji oraz dane dotyczące ponad 10 000 zatwierdzonych podróży na kraj”. „Użytkownicy z Norwegii, Belgii i Portugalii w każdym z tych państw udostępnili dane dotyczące co najmniej 7 000 podróży. Prawie taki sam wynik udało się osiągnąć w Finlandii, gdzie aktywnych jest ponad 450 użytkowników”. W sumie partnerzy projektu MoTiV oraz powiązane strony trzecie z Belgii, Finlandii, Francji, Włoch, Norwegii, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii od 5 600 użytkowników zebrali informacje na temat ponad 65 000 podróży. Rezultaty projektu zaowocują „dalszymi badaniami, dzięki którym uda się zastąpić transport oparty na samochodach bardziej holistycznym, multimodalnym podejściem”. W komunikacie prasowym czytamy, że „pod względem czasu największy udział w transporcie modalnym ma poruszanie się pieszo (28 %). Ma tu znaczenie fakt, że w przypadku każdego rodzaju transportu większość podróży »od drzwi do drzwi« zazwyczaj zaczyna i kończy się na pokonaniu pewnego dystansu pieszo”. Z rezultatów badania wynika także, że „pod względem pokonanej odległości to samochód, którego udział w tej kategorii wynosi prawie 50 %, znajduje się na pierwszym miejscu. W przypadku tego środka transportu pod uwagę brano zarówno podróż spędzoną w roli kierowcy, jak i pasażera”. Projekt MoTiV (Mobility and Time Value) skierowany jest do potencjalnych decydentów, którym oferuje on praktyczne informacje i dowody. Partnerzy projektu MoTiV mają nadzieję, że uzyskane rezultaty będą miały wpływ społeczno-ekonomiczny i środowiskowy, a wykorzystana przez nich metodologia ostatecznie przyczyni się do zwiększonej oszczędności energii i ograniczenia emisji. Więcej informacji: strona projektu MoTiV

Kraje

Słowacja

Powiązane artykuły