Skip to main content
European Commission logo print header

Development and application of Novel, Integrated Tools for monitoring and managing Catchments

Article Category

Article available in the following languages:

Przyjazne dla użytkownika łodzie poszukują zanieczyszczeń w europejskich rzekach i jeziorach

W ramach finansowanego przez UE projektu opracowano „inteligentne” łodzie służące do pomiaru i śledzenia zanieczyszczeń w europejskich jeziorach i rzekach.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Jakość wody jest głównym wskaźnikiem stanu zdrowia ekosystemów rzecznych. Tymczasem znaczna część europejskich wód nie spełnia standardów „dobrego stanu ekologicznego”. Tylko wiarygodne dane o jakości wody pozyskiwane przez sondy w czasie rzeczywistym mogą posłużyć za punkt wyjścia do skutecznego usuwania zanieczyszczeń w całej zlewni. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu INTCATCH wykorzystali osiągnięcia z zakresu technologii monitorowania i opracowali opłacalne, zautomatyzowane „inteligentne” łodzie przyjazne dla użytkownika i wyposażone w sondy wieloparametrowe. Technologia ta nie powstała od podstaw, lecz wykorzystuje dostępne na rynku komercyjnym łodzie wyposażone w niedrogie sondy.

Inteligentne podejście do wody

Konwencjonalne strategie monitorowania jakości wody zwykle polegają na ręcznym pobieraniu próbek i wysyłaniu ich do laboratorium, z którego wyniki analiz przychodzą dwa lub trzy tygodnie później. Takie podejście może być pomocne w zlokalizowaniu miejscowego zanieczyszczenia, lecz jego wpływ na poprawę jakości wody na większym obszarze jest ograniczony. „Zaawansowane technologicznie podejście INTCATCH wyprowadza dryfujące „inteligentne laboratoria” na wody rzek i jezior, gdzie monitorowanie i śledzenie zanieczyszczeń jest łatwiejsze”, zauważa koordynator projektu, Mark Scrimshaw. „Zamiast polegać wyłącznie na ekspertach, zwykli obywatele będą mogli skorzystać z łodzi, by móc samodzielnie zebrać dowody i przekonać się, jaki jest stan sanitarny ich lokalnej rzeki”, dodaje Scrimshaw. Autonomiczne łodzie sterowane drogą radiową za pomocą poręcznych urządzeń zapewniają lepszy dostęp do danego obszaru na zbiorniku i jego pokrycie. Innowacyjne sondy umożliwiają mobilne monitorowanie jakości wody w czasie rzeczywistym oraz mapowanie. Potrafią one na przykład wykryć obecność bakterii E. coli i pestycydów, a zestaw do badania DNA następnej generacji dostarcza szybkiej i dokładnej analizy genomu bakterii, której obecność w wodzie została stwierdzona. Wszystkie zebrane dowody są następnie przekazywane do chmury, gdzie są przetwarzane przez oprogramowanie, które wspiera społeczności i władze w podejmowaniu decyzji dotyczących miejsca, czasu i sposobu oczyszczenia rzeki.

Nadrabianie zaległości dzięki technologii INTCATCH

Działania demonstracyjne prowadzone były w Grecji na strategicznym zbiorniku wodnym jeziora Iliki, w Berlinie i tamtejszych wodach powierzchniowych, w rzekach miejskich Londynu oraz na rzece Ter w Hiszpanii i koncentrowały się na analizie stanu sanitarnego i jakości wody. Wyniki pokazały, że zakwit planktonu, obecność zawiesiny cząstek stałych oraz zmętnienie wody w jeziorze Iliki to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się tamtejsze władze. Znaczny spływ z terenów miejskich wód niosących zanieczyszczenia w postaci oleju, kurzu czy chemikaliów bezpośrednio do rzek miejskich poważnie zagraża jakości wody, zaś zwiększona przewodność spowodowana działalnością górniczą ma negatywny wpływ na jakość wody w rzece Ter. Inne potencjalne źródła zanieczyszczeń zlewni obejmują ścieki z kuchennych zlewozmywaków i pralek, a nawet ścieki przemysłowe błędnie wprowadzane do systemu odprowadzania wód powierzchniowych. W wyniku takiego zanieczyszczenia dochodzi do wzrostu stężenia amoniaku, fosforanów i azotanów w rzekach. Pozyskane dane o jakości wody będą przechowywane w internetowej bazie danych, do której dostęp będzie miała każda osoba korzystająca z internetu lub urządzeń mobilnych. Użytkownicy będą mogli przeszukiwać bazę danych, pogłębiając tym samym swoją wiedzę na temat pobliskich systemów wodnych. Wiedza ta będzie bezcenna dla stron zainteresowanych skutecznym zarządzaniem zasobami wodnymi.

Słowa kluczowe

INTCATCH, jakość wody, rzeka, zanieczyszczenie, sondy, dron, łódź sterowana radiowo, oprogramowanie do wspomagania decyzji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania