European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Bringing wave power to a cost competitive level and commercial scale

Article Category

Article available in the following languages:

Zasilanie miast energią fal: Długo oczekiwana wizja staje się rzeczywistością

Szwedzko-izraelski start-up Eco Wave Power opracował opatentowaną technologię umożliwiającą wytwarzanie ekologicznej energii elektrycznej z fal morskich i oceanicznych. Firma jest pionierem w swojej branży, operatorem jedynej na świecie elektrowni falowej podłączonej do sieci energetycznej, działającej na podstawie kontraktu na zakup energii elektrycznej.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Obserwowanie ciągłego ruchu fal oraz słuchanie ich dźwięków, kiedy rozbijają się o brzeg może być cudownie kojącym przeżyciem. Ironia polega na tym, że to źródło ukojenia i spokoju jest zarazem źródłem ogromnych ilości energii, którą można wykorzystać i zasilać w ten sposób sieć energetyczną. Finansowanie przez Unię Europejską projektu Wave Scale umożliwiło firmie Eco Wave Power zbudowanie swojej pierwszej działającej elektrowni falowej na Gibraltarze. Projekt jest realizowany na podstawie 25-letniego kontraktu na zakup energii elektrycznej zawartego pomiędzy firmą Eco Wave Power, rządem Gibraltaru oraz gibraltarskim urzędem ds. energetyki. Obecna moc zainstalowana elektrowni wynosi 100 KW, jednak planowana jest już dalsza rozbudowa, która pozwoli na osiągnięcie mocy 5 MW, co przełoży się na możliwość zaspokajania nawet do 15 % ogółu zapotrzebowania regionu na energię elektryczną.

Wyjątkowa technologia energetyki falowej

Nowatorskie rozwiązanie opracowane przez firmę Eco Wave Power opiera się na całkowicie przyjaznych dla środowiska pływakach, które nie są kotwiczone do dna oceanicznego, a zamiast tego są przymocowane do istniejących konstrukcji morskich, takich jak falochrony, pirsy oraz mola. Zastosowanie takiej konstrukcji upraszcza procesy montażu i konserwacji, a także zapewnia lepszą dostępność. Pływaki przypominające kształtem łodzie wykorzystują ruchy w górę i w dół generowane przez fale do wytwarzania czystej i taniej energii elektrycznej. Ruch ten powoduje kompresję i dekompresję tłoków hydraulicznych, które wypychają biodegradowalny płyn do znajdujących się na lądzie akumulatorów hydraulicznych. Wzrost ciśnienia w hydroakumulatorze powoduje wzrost obrotów silnika hydraulicznego, który wprawia w ruch generator wytwarzający czystą energię, która następnie trafia do sieci energetycznej przez specjalny falownik. Po rozprężeniu płyn wraca do zbiornika, skąd trafia następnie z powrotem do cylindrów z tłokami – cały układ jest dzięki temu zamknięty. Działanie całej elektrowni jest kontrolowane i monitorowane przez inteligentny system automatyki. Jeśli fale staną się zbyt wysokie, pływaki automatycznie podnoszą się ponad poziom wody i pozostają w pozycji podniesionej do czasu zakończenia sztormu, po czym wracają do normalnego trybu pracy.

Niewykorzystany potencjał fal

Obecnie najpopularniejszymi źródłami ekologicznej energii elektrycznej są wiatr oraz światło słoneczne. Jak wynika jednak z informacji przekazywanych przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), potencjał fal w zakresie produkcji energii pozostaje w dużej mierze niewykorzystany, nawet pomimo tego, że mógłby zaspokoić 200 % światowego zapotrzebowania na energię. Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej szacuje, że wykorzystanie zaledwie 2 % z liczącej 800 000 kilometrów linii brzegowej świata może pozwolić na generowanie aż 500 GW energii elektrycznej. „Woda morska jest 832-krotnie gęstsza od powietrza, w związku z czym posiada znacznie większą energię kinetyczną. W rezultacie pozwala na generowanie znacznie większych ilości energii elektrycznej przy użyciu znacznie mniejszych urządzeń. Takie rozwiązania pozwalają na oszczędność zarówno miejsca, jak i kosztów”, zauważa Inna Braverman, współzałożycielka firmy Eco Wave Power. Pomyślny rozwój technologii energetyki falowej w Europie może pozwolić na wytwarzanie aż 188 GW energii elektrycznej, co oznacza zaspokojenie 10 % zapotrzebowania kontynentu na energię elektryczną do 2050 roku. „Pierwsze w historii rozwiązanie umożliwiające generowanie energii elektrycznej z fal przybrzeżnych pokazuje, że rozwiązania energetyki falowej są gotowe do wprowadzenia na rynek na skalę komercyjną”, podsumowuje Braverman.

Słowa kluczowe

Wave Scale, Eco Wave Power, pływaki, fale oceaniczne, czysta energia elektryczna, kontrakt na zakup energii elektrycznej, technologia falowa, elektrownia falowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania