Skip to main content

Emotive Virtual cultural Experiences through personalized storytelling

Article Category

Article available in the folowing languages:

Emocjonujące doświadczenia cyfrowe ożywiają przeszłość w muzeach i placówkach kulturalnych

Adaptacja zaawansowanych technologii immersyjnych, takich jak rzeczywistość rozszerzona, w połączeniu z technikami opowiadania historii, pozwala nam odbierać miejsca i wydarzenia dziedzictwa kulturowego nie tylko rozumem, ale i sercem.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Mimo że mogą być one bardzo przydatne w zwiększeniu uczestnictwa publiczności, wiele instytucji stosuje narzędzia narracyjne tylko po to, by komunikować wyniki badań ekspertów, nie dbając o emocjonalne zaangażowanie zwiedzających. W ramach finansowanego przez UE projektu EMOTIVE opracowano immersyjne fabuły z wykorzystaniem szeregu technologii, w tym rzeczywistości wirtualnej (VR), rzeczywistości rozszerzonej (AR) i aplikacji na telefony komórkowe, w celu stworzenia bardziej „emocjonalnych” wizyt w obiektach kulturalnych. Oprócz innowacji w zakresie poprawy jakości obrazu, komponentów aplikacji mobilnych i reprodukcji 3D – możliwych dzięki łatwemu w użyciu narzędziu do tworzenia treści – projekt przyczynia się do lepszego zrozumienia przez publiczność miejsc i treści kulturowych, pomagając im w ich doświadczaniu, zarówno na miejscu, zdalnie jak i łącząc te dwie metody. Wachlarz prototypowych narzędzi i aplikacji EMOTIVE został zaprezentowany podczas ostatniej publicznej demonstracji projektu w październiku ubiegłego roku w Hunterian Museum na Uniwersytecie w Glasgow. Goście mogli wykorzystać prototypowe narzędzia do eksploracji neolitycznego stanowiska archeologicznego Çatalhöyük w Turcji oraz Wału Antonina zbudowanego w 142 r. n.e przez Rzymian na terenie obecnej Szkocji. Przykładem wciągającego immersyjnego doświadczenia było środowisko VR, w którym cztery postacie z Brytanii czasów rzymskich oprowadzały zwiedzających po muzealnych ekspozycjach Wału Antonina, dzięki czemu mogli oni dowiedzieć się o nim więcej za pomocą aplikacji AR na telefony komórkowe.

Silnik opowiadania historii i cyfrowe zasoby multimedialne

Eksperci w dziedzinie dziedzictwa kulturowego mogą wykorzystywać narzędzia do tworzenia treści EMOTIVE do współpracy i przygotowywania interaktywnych cyfrowych opowieści, które odwiedzający mogą pobrać na inteligentne urządzenia. Narzędzia te są odpowiednie do różnych poziomów wiedzy technicznej, od amatorów po specjalistów, oraz zapewniają szeroki wachlarz doświadczeń, od prostych prezentacji tekstowych po zaawansowane gry AR dla wielu użytkowników. Moduł Storyboard Editor umożliwia autorom tworzenie i testowanie fabuł i prostych doświadczeń cyfrowych, podczas gdy Visual Scenario Editor służy do tworzenia bardziej złożonych fabuł i projektowania różnorodnych doświadczeń zarówno dla pojedynczych użytkowników, jak i grup, przy wykorzystaniu zasobów audiowizualnych stworzonych samodzielnie lub pochodzących z internetu. Programowanie wizualne pozwala autorom na tworzenie zaawansowanych doświadczeń związanych z opowiadaniem historii poprzez zastosowanie gotowych modułów, które mogą być używane w formule „out-of-the-box”, co oznacza, że autorzy nie muszą mieć umiejętności programowania. Cyfrowe doświadczenia można wzbogacić przy pomocy wtyczki Mixed Reality Plugin, która wykorzystuje zaawansowane techniki renderowania na bazie obrazu (IBR), aby przekształcić typowe zdjęcia dwuwymiarowe we w pełni wciągające środowiska wirtualne. Po odlaniu kopii technologia ta pozwala nawet na fizyczną eksplorację historycznych artefaktów, a za pomocą wtyczki Object Tracking Plugin można je przywrócić do pierwotnego stanu za pomocą zestawu słuchawkowego VR. Moduł Floor Plan Editor pozwala tworzyć wirtualne reprezentacje obiektów poprzez łączenie zdjęć 360° i publikowanie ich w środowisku internetowym, wyświetlanym za pośrednictwem opracowanego przez EMOTIVE systemu Web Experiencing System, w połączeniu z oryginalnym opowiadaniem historii na miejscu. „Bez względu na wiek, lokalizację czy stopień zachowania obiekty kulturowe dają nam sposobność nie tylko zdobywania wiedzy, ale także wzbudzenia emocji i zacieśniania więzi międzyludzkich”, wyjaśnia koordynatorka projektu, Hara Stefanou. „Narracje dramatyczne, zawierające odniesienia do treści kulturowych obiektu, mogą przekształcić doświadczenia związane z dziedzictwem kulturowym, zachęcając zwiedzających do wielokrotnych wizyt i stałej interakcji”. Po dokonaniu oceny technologii zespół z zadowoleniem stwierdził, że narzędzia do tworzenia treści pozwalają na skuteczne i stabilne opowiadanie historii przy pomocy rzeczywistości mieszanej i wirtualnej i doświadczeń wirtualnych. Testy te zwróciły również uwagę na znaczenie interakcji społecznych dla wyciągania wniosków z historii, ponieważ omawiane narzędzia zapoczątkowały dialog oferujący różne perspektywy i podważający stereotypy, a także pomogły użytkownikom technologii skonfrontować się ze złożonymi zagadnieniami społecznymi.

Powiązanie z żywymi doświadczeniami

Obecnie niektóre moduły narzędzia do tworzenia treści EMOTIVE są dostępne dla instytucji kulturalnych poprzez specjalny portal na okres próbny, przy czym zespół planuje wdrożyć swoje rozwiązanie w kolejnych obiektach kulturalnych. Techniki opowiadania historii EMOTIVE mogłyby być stosowane w celach edukacyjnych, wykorzystując empatię historyczną do ćwiczenia umiejętności takich jak podejmowanie decyzji i krytyczna refleksja. Uczeni planują ulepszenie narzędzi, aby technologia ta mogła być stosowana szerzej, na przykład w turystyce, rozrywce czy marketingu. Mając już opracowany biznesplan, zespół szuka dodatkowych środków na rozwój technologii i przygotowanie jej do wprowadzenia na rynek, planując najpierw udostępnić moduły Storyboard Editor i Visual Scenario Editor. To podejście Wirtualnego Muzeum ma nie tylko istotne znaczenie dla lokalnej, regionalnej i krajowej gospodarki kulturalnej, ale także przyciąga wykwalifikowaną siłę roboczą, która może wykorzystać potencjał tych najnowocześniejszych narzędzi cyfrowych.

Słowa kluczowe

EMOTIVE, emocjonalny, narracja, dramatyczny, dziedzictwo kulturowe, historyczny, rzeczywistość wirtualna, artefakt, opowiadanie, rzeczywistość rozszerzona, muzea

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Społeczeństwo

21 Kwietnia 2017