Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Tworzenie inteligentnych i elastycznych narzędzi rolniczych dla złożonych i biologicznie różnorodnych środowisk

W ramach unijnej inicjatywy opracowywana jest lekka, niedroga, wszechstronna i otwarta platforma robotyczna do usuwania chwastów i monitorowania upraw na mikrofarmach.

Żywność i zasoby naturalne

Zwiększające się zapotrzebowanie na żywność spowodowane wzrostem liczby ludności, coraz szybciej postępującą urbanizacją i rosnącymi dochodami, a także brak wykwalifikowanej siły roboczej w rolnictwie uwypukliły potrzebę zrównoważonych i wydajnych systemów rolniczych. Aby sprostać tym wyzwaniom, coraz częściej wykorzystuje się robotyzację. Współfinansowany ze środków UE projekt wspiera nowe pokolenie rolników, którzy zakładają małe, innowacyjne ogrody owocowo-warzywne w całej Europie. W ramach projektu ROMI opracowywana jest niedroga, wielofunkcyjna platforma z narzędziami robotycznymi, danymi, oprogramowaniem i wspólną dokumentacją, która ma pomóc zwiększyć produkcję społeczności rolniczych i poprawić ich warunki pracy. Narzędzia robotyczne obejmują mechanicznego robota do pielenia, drona do monitorowania upraw i skaner 3D do fenotypowania środowisk wewnętrznych i zewnętrznych. Jak czytamy w komunikacie prasowym na stronie internetowej czasopisma „Open Access Government”, „Zastosowanie komputerowego i aktywnego widzenia opartego na wirtualnym modelowaniu roślin do fenotypowania w terenie nie tylko zapewni wsparcie gospodarstwom, dostarczając im kompleksowe narzędzia do monitorowania i prognozowania upraw. Te same dane będą również stanowić podstawę do dokładnego zastosowania robotów sterowanych numerycznie za pomocą komputera (CNC) w wielu różnych skalach”. „Precyzyjne ruchy i rozmieszczanie narzędzi w złożonych układach roślin pomogą rolnikom w powtarzalnych, ale wymagających dużej zręczności zadaniach. Narzędzie do pielenia opracowane w ramach projektu ROMI pozwoli rolnikom zaoszczędzić 25 % czasu”. Projekt przyniesie korzyści mikrofarmom, które wykorzystują głównie tradycyjne metody uprawy, w których dużo pracy wykonuje się ręcznie, co skutkuje fizycznie trudnymi warunkami pracy, w przeciwieństwie do większych gospodarstw, w których coraz częściej stosuje się rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego. „Ze względu na niedopasowanie technologii skali ciągniki nie mogą być wykorzystywane na tak małych powierzchniach i nie są przystosowane do pracy przy wielu różnych uprawach na tym samym polu”, czytamy w tym samym komunikacie prasowym. Projekt ROMI obejmuje obszary wiejskie, podmiejskie i miejskie. Obszary podmiejskie definiowane są jako strefy przejściowe między terenami wiejskimi i miejskimi, położone między zewnętrznymi granicami ośrodków miejskich i regionalnych a środowiskiem wiejskim. Wydajność i użyteczność narzędzi robotycznych opracowywanych w ramach projektu ROMI testowana jest w dwóch głównych lokalizacjach: Chatelain Maraîchage w pobliżu Paryża i ośrodku Valldaura Labs niedaleko Barcelony. Według tego samego komunikatu prasowego, „W oparciu o te obliczeniowe i robotyczne narzędzia, kolejne zastosowania mogą obejmować wykrywanie chorób i stresu u roślin, sadzenie, zbieranie, podlewanie oraz pobieranie próbek genetycznych i próbek gleby”.

Inteligentne rolnictwo

Inteligentna platforma robotyczna autorstwa uczestników trwającego projektu ROMI (RObotics for MIcrofarms) wymaga użycia odpowiednich czujników i dedykowanych algorytmów do monitorowania upraw, populacji roślin i całego pola w celu uzyskania odpowiedniej wydajności zbiorów. Kształt rośliny (fenotyp) obserwuje się w czasie za pomocą technik opartych na widzeniu komputerowym, widzeniu 3D, modelowaniu roślin, widzeniu aktywnemu i sztucznej inteligencji. W okresowym sprawozdaniu w serwisie CORDIS czytamy: „Platforma stworzy dokładny i pouczający obraz tego, co dzieje się na polu, łącząc podejście odgórne z podejściem oddolnym: unoszące się w powietrzu urządzenie fotografuje pole w dużej skali, podczas gdy naziemny łazik zbiera szczegółowe informacje z poszczególnych roślin”. Więcej informacji: strona projektu ROMI

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły