Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Robot do zbierania papryki demonstruje możliwości automatyzacji pracy w szklarniach

Robot rolniczy zbierający słodką paprykę pomoże zautomatyzować pracę w szklarniach.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Wraz z rosnącym niedoborem wykwalifikowanych kadr w rolnictwie rośnie potrzeba robotyzacji pracy, której głównym celem jest przejęcie wykonywania pracochłonnych i powtarzających się zadań w szklarniach. Tutaj wkracza SWEEPER, finansowany przez UE projekt mający na celu opracowanie robota do zbioru słodkiej papryki, który pomoże rolnikom w obniżeniu kosztów. Zespół ekspertów biorących udział w projekcie przeprowadził niedawno demonstrację technologii na żywo w jednej z komercyjnych szklarni w Holandii. Film na stronie internetowej projektu pokazuje robota w akcji. Film wyjaśnia, że robot SWEEPER składa się z autonomicznej ruchomej platformy ze zrobotyzowanym ramieniem wyposażonym w końcówkę do zbioru owoców. Jak czytamy w informacji prasowej opublikowanej na stronie projektu, robot został „zaprojektowany do pracy przy jednołodygowych roślinach o owocach nieupakowanych w kiście i w małym stopniu przesłoniętych liśćmi”. W tym samym komunikacie podano, iż wstępne wyniki testów wykazały, że robot zbiera dojrzałą paprykę z komercyjnej uprawy zmodyfikowanej w celu odzwierciedlenia wymaganych warunków, w ciągu 24 sekund, ze skutecznością wynoszącą 62 %. W czasie eksperymentów laboratoryjnych robot był w stanie zbierać pojedyncze owoce w czasie krótszym niż 15 sekund, nie licząc czasu przemieszczania się platformy. Projekt SWEEPER opiera się na osiągnięciach projektu CROPS (Intelligent sensing and manipulation for sustainable production and harvesting of high value crops, clever robots for crops), innej inicjatywy finansowanej przez UE. Moduły oprogramowania CROPS oparte na systemie operacyjnym robota są utrzymywane i rozbudowywane w ramach projektu SWEEPER. Dodatkowo zastosowano tę samą końcówkę chwytaka. Jak wyjaśniono na stronie CORDIS, w ramach projektu SWEEPER udoskonalono technologię kombajnów do zbioru papryki opracowaną w wyniku projektu CROPS, wprowadzając czujniki i zaawansowane algorytmy w celu poprawy wyszukiwania owoców i wykrywania ich dojrzałości. „Robot może teraz wykrywać przeszkody i obliczać bezkolizyjną drogę do owoców, pozostawiając maksymalnie dużo wolnego miejsca na uchwycenie i odcięcie owocu”. Logistyka po zbiorach Zespół planuje również dodanie do systemu SWEEPER przenośnika taśmowego i wózka do zbioru owoców oraz zautomatyzowanie logistyki pakowania owoców i warzyw po zbiorach. Jak wyjaśniono na stronie internetowej, głównym celem projektu SWEEPER (Sweet Pepper Harvesting Robot), jest „wprowadzenie na rynek pierwszej generacji robotów przeznaczonych do prowadzenia zbiorów w szklarniach”. Badacze podjęli się rozwiązania niektórych problemów, z którymi borykają się rolnicy w sektorze ogrodnictwa szklarniowego, w tym kwestii dotyczących kosztów pracy, dostępności, bezpieczeństwa i jakości żywności. Partnerzy projektu spodziewają się, że robot do zbioru słodkiej papryki będzie dostępny na rynku w ciągu kilku lat. Przewidują również, że technologia będzie także w przyszłości wykorzystana do zbiorów innych upraw. Zespół SWEEPER zauważa, że potrzebne są dalsze badania, aby robot działał jeszcze sprawniej i osiągnął wyższy wskaźnik skuteczności zbioru. Projekt obejmuje szeroki zakres dyscyplin naukowych, takich jak ogrodnictwo, inżynieria ogrodnicza, systemy wizyjne, czujniki, robotyka, sterowanie, inteligentne systemy, architektura oprogramowania, integracja systemów i zarządzanie uprawami szklarniowymi. Więcej informacji: strona projektu SWEEPER

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły