Skip to main content

The first process to synthesize Leather ‒ A fabric with the identical chemical composition and exact mechanical properties as leather

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa definicja odpadów i nowe oblicze wyrobów włókienniczych

Pewien estoński start-up przetwarza żelatynę produkowaną ze zużytych odpadów zwierzęcych w ekologiczną tkaninę, która będzie wyglądać zupełnie jak prawdziwa skóra i będzie do niej bardzo podobna w dotyku.

Technologie przemysłowe

Przemysł hodowli żywego inwentarza generuje mnóstwo odpadów. Na przykład, czy wiesz, że tylko do 60 % zwierząt jest wykorzystywanych do produkcji mięsa, a reszta trafia często na śmietnik? To oznacza nawet 5 milionów ton odpadów rocznie w samej Europie. Na drugim końcu znajduje się rynek produkcji skór. Ze względu na znaczne ilości wody i chemikaliów używanych w procesie garbowania oraz ogromną ilość CO2 emitowanego podczas produkcji, przemysł skórzany jest jednym z największych na świecie emitentów zanieczyszczeń. Łącznikiem między rzeźnią a garbarnią jest jednak żelatyna – uniwersalne naturalne białko pochodzące z obficie dostępnych odpadów wytwarzanych przez przemysł hodowlany. Ale to, co powszechnie uznaje się za odpad, jeden z estońskich start-upów uznał za niewykorzystaną szansę. „W Gelatex wierzymy, że dzięki innowacyjności możemy spożytkować ten występujący w dużych ilościach, niedoceniany surowiec”, mówi Mari-Ann Meigo Fonseca, współzałożycielka i dyrektorka generalna firmy Gelatex. „Dla nas ta innowacja to rewolucyjny proces umożliwiający przekształcanie żelatyny w nanowłókniste materiały na bazie żelatyny szybciej niż przy pomocy jakakolwiek innej istniejącej technologii”. Teraz, dzięki wsparciu z finansowanego przez Unię Europejską projektu GELATEX, firma jest gotowa do zwiększenia skali procesu produkcyjnego i wprowadzenia na rynek światowy przyjaznych środowisku tekstyliów.

Jak skóra, ale bez toksyn

Chociaż na rynku jest już wiele alternatywnych tekstyliów, w tym produktów z PCW i roślinnych, żaden z nich nie ma składu ani właściwości prawdziwej skóry. Przyjazna dla środowiska, nietoksyczna tkanina Gelatex nie tylko wygląda jak prawdziwa skóra i jest do niej zbliżona w dotyku, ale jest jedynym materiałem skóropodobnym, który jest w 100 % nietoksyczny, dostępny w rolkach, jest wykonany z odpadów, a do tego nadaje się do masowej produkcji. „Opracowaliśmy najnowocześniejszą metodę syntezy żelatyny, tworząc tkaninę o niespotykanej jakości i o składzie chemicznym takim samym jak skóra”, wyjaśnia Fonseca. „Gelatex jest pierwszą firmą, która dostarcza tę nową syntetyczną skórę i eliminuje potrzebę toksycznego garbowania”. Platforma GELATEX pozyskuje żelatynę ze zużytych odpadów zwierzęcych i łączy ją z roztworem. Następnie, przy użyciu opracowanej przez firmę metody roztwór jest przędzony w nierozpuszczalną nanowłóknistą siatkę. Siatka ta jest potem łączona z innymi materiałami, w wyniku czego powstają tkaniny do różnych zastosowań i branż. „Końcowy produkt jest projektowany i konfigurowany zgodnie z wymaganiami przemysłu w zakresie wytrzymałości na rozciąganie, odporności, izolacji, przepuszczalności i wygody”, dodaje Fonseca.

Rozwiązanie gotowe do wprowadzenia na rynek

W związku ze wzrostem zainteresowania zrównoważonymi tkaninami pracownicy firmy Gelatex musieli ocenić szanse na szybkie zwiększenie skali działalności start-upu przy jednoczesnym dalekosiężnym planowaniu strategicznym. „Dzięki środkom unijnym mogliśmy ocenić możliwości optymalizacji wytrzymałości tkaniny na rozciąganie i rozrywanie oraz specyfikacje komponentów maszyn produkcyjnych”, wyjaśnia Fonseca. „Przeprowadziliśmy również szczegółową analizę kosztów oraz określiliśmy globalne strategie komercyjne, kanały sprzedaży i przyszłe potrzeby finansowe”. Jak mówi Fonseca, firma spodziewa się osiągnąć przychody w wysokości 10 milionów euro w ciągu zaledwie trzech lat. Ponadto, dzięki planom rozbudowy zakładów produkcyjnych i ewentualnemu modelowi licencjonowania, istnieje możliwość uzyskania 2 miliardów euro przychodu w ciągu dziesięciu lat. „Projekt odegrał ważną rolę w wprowadzeniu na rynek pierwszej łatwo skalowalnej, ekologicznej tkaniny skóropodobnej”, mówi. Firma zajmuje się obecnie budową linii pilotażowej, analizowaniem możliwości uruchomienia wielkoskalowej linii przemysłowej oraz zdobyciem wszystkich niezbędnych certyfikatów i patentów.

Słowa kluczowe

GELATEX, tekstylia, odpady zwierzęce, przemysł hodowlany, produkcja skór, przemysł skórzany, żelatyna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania