Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Odporne, bezpieczne i adaptacyjne przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze ma ogromny potencjał. Rozwiązania opracowane w ramach projektu ATMOSPHERE dają europejskim firmom pewność, że będą w stanie go wykorzystać.

Gospodarka cyfrowa

Systemy cyfrowe w sferze publicznej i prywatnej coraz mocniej polegają na przetwarzaniu w chmurze. Wciąż jednak brakuje odpowiednich technologii i środowisk, które dawałyby nam możliwość pełnego zaufania aplikacjom chmurowym, a także wiary w ich bezpieczeństwo i profesjonalną sprawność. Zaufanie do chmury jest kluczem do wykorzystania nowych możliwości przez przedsiębiorstwa w Europie. Uczestnicy międzynarodowego projektu ATMOSPHERE, który jest finansowany ze środków czwartego skoordynowanego programu UE i Brazylii, zaprojektowali i opracowali środowisko i platformę do wdrażania godnych zaufania usług chmurowych w międzykontynentalnej federacyjnej puli zasobów. „ATMOSPHERE skupia się na wielu różnych aspektach i wyznacznikach wiarygodności, w tym na bezpieczeństwie, poufności, spójności, separacji, stabilności, uczciwości, przejrzystości i niezawodności. W zależności od definicji zaufania do przetwarzania w chmurze wiarygodność można zrównać ze znaczeniem, jakie dla usługi i dostawcy ma budzenie zaufania”, tłumaczy Ignacio Blanquer, profesor Politechniki w Walencji (UPV) w Hiszpania i europejski koordynator projektu ATMOSPHERE. W ciągu 24 miesięcy trwania projektu ATMOSPHERE zaprojektowano i przygotowano pakiet narzędzi i usług do tworzenia i ewaluacji wiarygodnych aplikacji do analizy danych, które działają w powiązanych ze sobą sieciach opartych na chmurze. „W efekcie projektu właściciele danych, administratorzy systemów, deweloperzy aplikacji, menedżerowie i analitycy danych mogą tworzyć budzące większe zaufanie i bezpieczniejsze aplikacje w chmurze, które są zgodne z przepisami o ochronie danych obowiązującymi po obu stronach Atlantyku”, wyjaśnia Francisco Brasileiro, profesor Uniwersytetu Federalnego Campina Grande (UFCG) i koordynator projektu po stronie brazylijskiej.

Jak wykorzystać potencjał chmury?

W trakcie projektu ATMOSPHERE pracowano nad stworzeniem w jego środowisku czterech usług: niezawodnej platformy przetwarzania w chmurze do automatycznego wdrażania złożonych aplikacji, środowiska oceniającego wiarygodność aplikacji przy użyciu modeli jakościowych, usług zarządzania danymi rozproszonymi, które zapewniałyby bezpieczne przechowywanie i udostępnienie danych, a także usługi dla analityków danych. „Wszystkie te komponenty można wdrożyć w standardowych środowiskach chmurowych”, mówi Blanquer. Usługi zaufanego zarządzania danymi na platformie ATMOSPHERE pozwalają na bezpieczne przechowywanie wrażliwych danych nawet wtedy, gdy używane usługi w chmurze nie są zaufane. System oferuje mechanizmy, dzięki którym analitycy danych i inni użytkownicy mogą przechowywać zaszyfrowane dane na dysku, przetwarzać je, korzystając przy tym z szyfrowania, i mieć pewność, że takie dane są przetwarzane jedynie przez autoryzowane procesy. Pozwala to zapewnić wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ nawet użytkownik z uprawnieniami administratora nie ma dostępu do danych na dysku lub w pamięci operacyjnej.

Analiza zdrowia

Główną aplikacją pilotażową ATMOSPHERE była usługa do badań przesiewowych, która diagnozowała chorobę reumatyczną serca dzięki opartemu na sztucznej inteligencji przetwarzaniu w chmurze obrazów medycznych, metadanych i informacji klinicznych. System przetworzył duży zestaw obrazów medycznych w sposób sprawny i bezpieczny, co pozwoliło szybciej i skuteczniej diagnozować chorobę. Poza medycyną rozwiązanie ATMOSPHERE było już stosowane do zarządzania rozmaitymi zasobami w Europie i Brazylii. Wśród użytkowników można wymienić takie firmy i instytucja, jak Dell, Vodafone, Talkdesk i INDRA, a także EGI Foundation i Narodowa Sieć Edukacyjna i Badawcza Brazylii (RNP). Wkrótce do tego grona powinny dołączyć kolejne organizacje. „Inicjatywa ATMOSPHERE powstałą dzięki współpracy dużego, rozproszonego po świecie zespołu 14 partnerów. Ścisła współpraca i sprzyjająca jej atmosfera w zespole realizującym projekt przyniosły niematerialne efekty, które stanowią fundament pozwalający na długotrwałą kooperację”, dodaje Brasileiro. ATMOSPHERE to najświeższy efekt wieloletniej europejsko-brazylijskiej współpracy w obszarze przetwarzania w chmurze, której początki sięgają 2010 roku.

Słowa kluczowe

ATMOSPHERE, przetwarzanie, odporność, chmura, współpraca, dane, medycyna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania