CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Większe bezpieczeństwo na ulicy, czyli innowacyjne nawierzchnie z wytrzymałej i sprężystej gumy

Zespół naukowców skupionych wokół unijnego projektu testuje nawierzchnie wykonane z opon pochodzących z recyklingu, które pomogą zapobiegać urazom spowodowanym upadkami na ulicach.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Upadki i powiązane z nimi urazy to istotny problem dla zdrowia i bezpieczeństwa osób w każdym wieku, zwłaszcza osób starszych. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) upadki są drugą najczęstszą przyczyną zgonów spowodowanych urazami w wyniku nieszczęśliwego wypadku na całym świecie, a na śmiertelny upadek są szczególnie narażone osoby powyżej 65 roku życia. Grupa naukowców realizujących finansowany przez UE projekt SAFERUP przeprowadza właśnie w Szwecji testy bezpieczeństwa absorbującej uderzenia nawierzchni chodnikowej, aby wykazać jej skuteczność w zakresie ograniczania urazów osób, które stracą równowagę na ulicy. Według komunikatu prasowego nowa absorbująca uderzenia nawierzchnia drogowa, zaprojektowana także dla ścieżek rowerowych, składa się z „tradycyjnie wykorzystywanych kruszyw pokrytych spoiwem bitumicznym” oraz „zmielonej gumy z opon, która stanowi ponad 60 % mieszanki”. W tym samym komunikacie czytamy: „Koncepcja zakłada stopniowe nakładanie warstwy mieszanki o grubości od czterech do ośmiu centymetrów na istniejące chodniki i ścieżki rowerowe w miarę ich eksploatacji i w zależności od potrzeb związanych z ich renowacją”.

Ochrona życia

Dr Viveca Wallqvist, badaczka ze szwedzkiego instytutu badawczego RISE, partnera projektu SAFER, cytowana w tym samym komunikacie, mówi: „Dzięki tej nawierzchni chodnikowej można by ocalić tysiące ludzi, zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i w innych krajach”. Dodaje też: „To dlatego, że ludzie będą mniej narażeni na złamanie biodra lub śmierć, jeśli upadną na taką powierzchnię, będą także bardziej skłonni wychodzić z domu i dbać o swoje zdrowie, spacerując i jeżdżąc na rowerze, jeśli nie będą już musieli martwić się o to, że mogą upaść”. Dr Wallqvist tłumaczy także: „Upadki są ogromnym zagrożeniem dla osób starszych, więc warto jest sprawdzać każdą możliwość, która pozwoli zmniejszyć ryzyko poważnych urazów doznawanych w wyniku straty równowagi”. W komunikacie prasowym czytamy również, że zdaniem zespołu projektu koszt nowego materiału będzie „prawdopodobnie zbliżony do kosztu tradycyjnej mieszanki”, a ponadto „wszelkie dodatkowe koszty szybko się zwrócą w postaci oszczędności w zakresie świadczenia usług zdrowotnych”. Projekt SAFERUP (Sustainable, Accessible, Safe, Resilient and Smart Urban Pavements) będzie realizowany do końca lutego 2022 roku. Zgodnie z opisem projektu w serwisie CORDIS jego celem jest przeszkolenie naukowców na początku kariery z zakresu takich dziedzin jak: „inteligentne, poddane recyklingowi i wytrzymałe materiały nawierzchniowe; zwiększanie dostępności i ochrony dla niechronionych użytkowników drogi (np. osób starszych i niepełnosprawnych); badanie zachowań użytkowników; analiza cyklu życia; gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi oraz ich bioremediacja; nawierzchnie hartowane i akustyczne; technologie pozyskiwania energii oraz automatycznej detekcji”. „Szkolenie będzie ukierunkowane na planowanie kariery, rozwój przedsiębiorczości i umiejętności, w szczególności zdolności komunikacyjnych”. Niektórzy młodzi naukowcy skupią się na tworzeniu bezpieczniejszych, bardziej dostępnych, komfortowych i ekologicznych chodników, podczas gdy inna grupa będzie poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie nawierzchni drogowych, patrząc na nie z szerszej perspektywy i stosując techniki badawcze wykorzystywane w innych dziedzinach. Więcej informacji: strona projektu SAFERUP

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły