Skip to main content

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the folowing languages:

Energia geotermalna: nowe i realne alternatywne źródło energii, które pomoże w realizacji klimatycznych ambicji Europy

W bieżących działaniach na rzecz walki ze zmianami klimatu Komisja Europejska nadaje priorytet nowym i przyjaznym dla środowiska źródłom energii, charakteryzującym się neutralnością pod względem emisji dwutlenku węgla, zwłaszcza po zaprezentowaniu swojej inicjatywy „Zielony Ład”. Jednym z takich obiecujących rozwiązań jest energia geotermalna. W niniejszym wydaniu broszury CORDIS Results Pack prezentujemy najnowsze innowacyjne badania finansowane ze środków UE, dotyczące zarówno głębokich, jak i płytkich źródeł energii geotermalnej, które pozwolą na szybsze, szersze i bardziej efektywne wprowadzenie tego potencjalnie przełomowego alternatywnego źródła energii na rynki.

Technologie przemysłowe
Energia

Energia geotermalna stanowi lokalne źródło energii, które pozwala na opłacalne pozyskiwanie energii elektrycznej oraz ciepła. Ludzie używają jej już od tysięcy lat (przykładem są kąpiele w gorących źródłach i ogrzewanie pomieszczeń w czasach starożytnego Rzymu), a dziś ma potencjał, aby stać się realną alternatywą dla konwencjonalnych elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi i systemów ogrzewania emitujących znaczne ilości gazów cieplarnianych. Co więcej, technologia ta może znaleźć zastosowanie nie tylko w Europie, ale i na świecie, w szczególności w krajach rozwijających się. Oprócz wytwarzania energii zbiorniki geotermalne mogą również pełnić funkcję miejsc do magazynowania energii i CO2, co stanowi kolejną istotną korzyść tej technologii.

Mocne ramy w zakresie polityk

Komisja Europejska w pełni wspiera działania badawczo-rozwojowe w zakresie technologii geotermalnych, finansując projekty badawcze w ramach programu „Horyzont 2020” dotyczące zarówno wykorzystywania ciepła bezpośrednio, jak i w celu wytwarzania energii elektrycznej, skupiając się na redukcji kosztów i poprawie wydajności. Poziom finansowania tej postaci energii odnawialnej był od zawsze szczególnie niski w porównaniu z jej alternatywami, takimi jak energia pozyskiwana z wiatru, słońca i biomasy, jednak ostatnio uległ wzrostowi. Unijna Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (ang. Innovation & Networks Executive Agency; INEA), która zarządza prawie wszystkimi projektami zaprezentowanymi w tym wydaniu broszury Results Pack, dysponuje budżetem przeznaczonym na energię geotermalną o łącznej wysokości 172 milionów euro. Obecnie, po ogłoszeniu przez Komisję specjalnej strategii „Zielonego Ładu”, której celem jest transformacja Europy, by ta stała się pierwszym na świecie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla kontynentem już w 2050 roku, impuls do dalszego rozwoju i wdrażania technologii geotermalnych jako realnej i poważnej konkurencji dla innych rozwiązań w ramach koszyka energetycznego UE będzie jeszcze silniejszy.

Dwanaście prawdziwie przełomowych projektów

W najnowszym wydaniu broszury Results Pack prezentujemy 11 pełnych artykułów „Wyniki w skrócie” CORDIS na temat najnowszych finansowanych ze środków UE projektów dotyczących energii geotermalnej, a także krótkie wprowadzenie do wciąż trwającej, ale bardzo obiecującej inicjatywy GEOTHERMICA. Te 12 projektów obejmuje pełne spektrum badań nad energią geotermalną i stanowi całościowy przegląd kluczowych priorytetów w zakresie dalszego rozwoju i inwestycji w te technologie, tak aby stały się one zasadniczym źródłem alternatywnej energii na potrzeby Europy. W ramach projektu DEEPEGS podjęto udane próby wykonania odwiertów na Islandii i poza nią, aby pomóc w opracowaniu ulepszonych systemów geotermalnych w celu ich popularyzacji, podczas gdy w ramach projektu GEMex we współpracy z meksykańskimi badaczami pracowano nad oceną i opisem dwóch lokalizacji na obszarze Kordyliery Wulkanicznej w celu zaproponowania efektywnych i możliwych do realizacji sposobów wykorzystania potencjału geotermalnego Meksyku. W międzyczasie w ramach projektu SURE przetestowano wykorzystanie metody wiercenia promieniowym strumieniem wody jako sposobu na zwiększenie popularności i opłacalności studni geotermalnych, natomiast w ramach projektu GeoWell opracowano i przetestowano nowe, niezawodne, ekonomiczne i bezpieczne dla środowiska technologie projektowania, realizacji i monitorowania wysokotemperaturowych studni geotermalnych. Wreszcie, w ramach projektów Cheap-GSHPs, GEOCOND i GEOTeCH badano i zainicjowano nowe innowacje w zakresie sposobu wykorzystania energii geotermalnej jako czystego źródła energii do ogrzewania i zasilania budynków, podczas gdy projekt MATChING stanął na czele europejskich działań na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania na wodę na potrzeby chłodzenia poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii w elektrowniach cieplnych i geotermalnych.

Powiązane broszury CORDIS Results Pack