Skip to main content
European Commission logo print header

Next Generation Stakeholders and Next Level Ecosystem for ColLaborative Science Education with Online Labs

Article Category

Article available in the following languages:

Laboratoria internetowe zwiększają zaangażowanie w naukę przedmiotów ścisłych

Począwszy od 2016 roku, Go-Lab stał się niezbędnym ekosystemem dla nauczycieli, którzy chcą zaangażować swoich uczniów w naukę przedmiotów ścisłych (nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki). Prace wykonane w ramach projektu „Next-Lab” poskutkowały znacznymi ulepszeniami, które przyczynią się do dalszego wprowadzania laboratoriów internetowych Go-Lab do klas europejskich szkół.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Wszyscy doświadczyliśmy niedociągnięć „tradycyjnej” formy edukacji w zakresie nauk ścisłych (nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki): nauka zagadnienia przez nauczyciela przedstawiającego teorię stanowi świetną metodę, ale bez praktycznych doświadczeń zyskujemy jedynie powierzchowną wiedzę na dany temat. Eksperci są zgodni co do tego, że zwiększenie zaangażowania w naukę rozwiąże tę kwestię. Projekt Next-Lab (Next Generation Stakeholders and Next Level Ecosystem for ColLaborative Science Education with Online Labs) realizuje własną wizję dotyczącą działań, jakie należy podjąć, rozszerzając w tym celu ekosystem Go-Lab, który zapewnia obszerny zbiór interaktywnych laboratoriów internetowych (zdalnych i wirtualnych) oraz dedykowane narzędzia pomocnicze (aplikacje do nauki). Wraz z materiałami multimedialnymi przedstawiającymi uczniom wskazówki, te laboratoria i narzędzia zapewniają to, co konsorcjum projektu nazywa „przestrzeniami do nauki opartej na samodzielnych poszukiwaniach”. „Laboratoria internetowe działające w oparciu o metodę samodzielnego poszukiwania wymagają od uczniów konceptualizacji, eksperymentowania i wyciągania wniosków. W przeciwieństwie do laboratoriów praktycznych, które często polegają na wykonywaniu konkretnych instrukcji, uczniowie mogą bezpiecznie i łatwo przeprowadzać dowolne doświadczenia, aby móc naprawdę budować nową wiedzę na własną rękę”, mówi Ton de Jong, profesor technologii nauczania na Uniwersytecie w Twente i koordynator projektu Next-Lab. „Są jednak dwa zastrzeżenia: uczniowie muszą wejść w proces prowadzenia samodzielnych poszukiwań z wystarczającą wiedzą i potrzebują podczas niego wsparcia”.

Ekosystem składający się z 45 aplikacji

Unikalne połączenie narzędzi projektu Next-Lab rozwiązuje oba problemy, łącząc w sobie instrukcje z samodzielnym odkrywaniem, zapewniając jednocześnie wsparcie w nauce. Ekosystem ten oferuje 45 aplikacji, które pomagają uczniom stawiać hipotezy, tworzyć mapy pojęć, projektować doświadczenia, wyciągać wnioski itp. Oferuje on również zestaw aplikacji do analizy procesu uczenia się, które pozwalają uczniom zapoznać się ze swoimi działaniami edukacyjnymi lub wynikami, a także umożliwiają porównanie ich z postępami i wynikami kolegów z klasy. „Te aplikacje do analizy procesu uczenia się mają za zadanie pobudzić uczniów do refleksji nad swoją edukacją”, wyjaśnia de Jong. W ciągu ostatnich kilku lat ekosystem Go-Lab odniósł już ogromny sukces. Stał się on standardem nowoczesnego, cyfrowego nauczania opartego na samodzielnych poszukiwaniach. Oferuje on największy zestaw laboratoriów internetowych (ponad 600) w jednym miejscu i odbywa się w nim 20 000 sesji miesięcznie. De Jong szacuje, że w warunkach prawdziwej lekcji z ekosystemu Go-Lab skorzystało już około 120 000 uczniów, podczas gdy światowa społeczność jego nauczycieli wciąż rośnie. W porównaniu do oryginalnego ekosystemu Go-Lab wersja Next-Lab posiada nowy wygląd, interfejs i funkcje. „Oprócz aplikacji do analizy procesu uczenia się dodaliśmy aplikacje na potrzeby szkolnictwa podstawowego, narzędzia do współpracy, opcję wzajemnej oceny, narzędzie do modelowania oraz funkcję tworzenia portfolio”, mówi de Jong. „Od wewnątrz istniejący ekosystem został zrestrukturyzowany tak, aby obsłużyć większą liczbę użytkowników, usprawnić konserwację systemu i spełnić wymagania związane z RODO. Platforma współdzielenia została ponownie zaimplementowana z wykorzystaniem najnowszych technologii, a biblioteka ILS została zastąpiona przez nowoczesny interfejs programowania aplikacji firmy Graasp”. Patrząc na ewolucję ekosystemu Go-Lab, zdaje się być jasne, że zostanie on z nami na dłużej. Konsorcjum projektu zamierza generować przychody z kursów i oferować laboratoria od komercyjnych dostawców, podczas gdy użytkowanie obecnego systemu Go-Lab pozostanie darmowe. Prowadzone są już nowe projekty, takie jak projekt GO-GA, który wprowadza Go-Lab w kilku krajach afrykańskich. Kontynuowany będzie również dalszy rozwój, a zespół projektowy pracuje już nad uczynieniem istniejących aplikacji bardziej inteligentnymi. „Planujemy również rozszerzyć ideę łączenia interaktywnych aplikacji niebędących laboratoriami z materiałami multimedialnymi i aplikacjami przeznaczonymi do innych metod nauczania, takich jak myślenie komputacyjne”, podsumowuje de Jong.

Słowa kluczowe

Next-Lab, Go-Lab, nauka przedmiotów ścisłych, analiza procesu uczenia się, uczenie się oparte na samodzielnych poszukiwaniach, aplikacje, ekosystem

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania