Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Jak stworzyć szybsze, tańsze i bardziej ekologiczne sieci optyczne nowej generacji

Pewien zespół naukowców stworzył nowy układ szybkich nadajniko-odbiorników optycznych, którego wdrożenie umożliwi w przyszłości pełną automatyzację centrów danych, a także zwiększy ich sprawność i wydajność.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na aplikacje wymagające internetu szerokopasmowego i wysokowydajnej sieci rośnie potrzeba poprawienia wydajności i dynamiki sieci przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnego zużycia energii i ograniczeniu kosztów. Tutaj z pomocą przychodzi finansowany ze środków UE projekt QAMeleon, w ramach którego opracowane zostanie rozwiązanie typu end-to-end stworzone z myślą o sieciach optycznych następnej generacji. Jak dowiadujemy się z filmu na temat projektu, „projekt QAMeleon umożliwi pełną automatyzację sieci, a także zwiększy jej sprawność i wydajność w oparciu o transpondery i koncept ROADM. Proponowane rozwiązanie jest ponadto wzbogacone o nowatorską funkcję cyfrowego przetwarzania sygnału i nadrzędną programowalną platformę sieciową”. ROADM to rekonfigurowalny multiplekser optyczny typu add-drop, który umożliwia zdalne przełączanie ruchu z systemu zwielokrotnienia z podziałem długości fali na poziomie długości fali. System ten polega na modulacji wielu strumieni danych, czyli optycznych fali nośnych o różnych długościach fali światła lasera na pojedynczym włóknie światłowodowym. „Rozwiązanie ROADM proponowane przez zespół projektu QAMeleon opiera się na hybrydowej integracji fotonicznych chipów z fosforku indu na polimerowej, elektrooptycznej płytce z technologią liquid-crystal-on-silicon”, dowiadujemy się z tego samego filmu.

Ważny budulec

Jak podaje komunikat prasowy zamieszczony na stronie „NewswireToday”, partner projektu, Interuniversity Microelectronics Centre, we współpracy z Uniwersytetem w Gandawie, zaprezentował niedawno „szybki, krzemowy, analogowy układ przeplotu czasowego osiągający prędkość sygnalizacji do 100 gigabodów (200 Gb/s), zużywając przy tym tylko 700 mW energii. W rozwiązaniu tym zastosowano modulację PAM-4”. Dalej czytamy: „Zaprezentowana architektura stanowi istotny budulec szybkich nadajniko-odbiorników optycznych, które będą wykorzystywane w przyszłych centrach danych. Chcąc sprostać rosnącemu zużyciu danych, w nadchodzących latach centra będą musiały przeprowadzić modernizację swoich sieci. Coraz więcej łączy optycznych w postaci hierarchicznych sieci światłowodowych łączy szafy serwerowe. Łącza te wymagają zwiększenia prędkości sygnalizacji do co najmniej 100 gigabodów, przy stosunkowo niskich kosztach i niskim zużyciu energii”. Cytowany w tym samym komunikacie prasowym, Guy Torfs z Uniwersytetu w Gandawie, mówi: „W porównaniu z innymi rozwiązaniami wykorzystującymi krzem, nasza architektura zapewnia wysoką szybkość transmisji i niską dyssypację energii. Ponadto skalowalna technologia SiGe BiCMOS może być wdrażana w dużych ilościach, torując tym samym drogę do produkcji tanich i szybkich nadajniko-odbiorników optycznych, które będą wykorzystywane w centrach danych następnej generacji”. Projekt QAMeleon (Sliceable multi-QAM format SDN-powered transponders and ROADMs Enabling Elastic Optical Networks) potrwa do grudnia 2021 roku. Partnerzy projektu mają nadzieję, że najważniejsze innowacje projektu QAMeleon znajdą zastosowanie w sektorze telekomunikacji oraz przyniosą dobre wyniki rynkowe. Na stronie projektu czytamy: „Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom użytkowników, zespół projektu ma na celu zwiększenie wykorzystania innowacyjnych badań w zakresie sieci optycznych, co przyniesie duże korzyści w postaci ograniczenia kosztów i obniżenia zużycia energii oraz pozwoli na dalsze skalowanie sieci szkieletowej i miejskiej sieci komputerowej”. W skład konsorcjum projektu QAMeleon wchodzą uniwersytety, instytuty badawcze, partnerzy przemysłowi oraz operator telekomunikacyjny. Więcej informacji: strona projektu QAMeleon

Kraje

Grecja

Powiązane artykuły