CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Article available in the following languages:

Europejski przemysł fotoniczny na drugim miejscu na świecie

Niedawno opublikowany raport donosi, że europejski przemysł fotoniczny kwitnie.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Fotonika to nauka zajmująca się generowaniem, manipulowaniem i kontrolowaniem cząstek światła zwanych fotonami, która stoi za rozwojem innowacji technologicznych XXI w. i leży u podstaw szerokiego wachlarza technologii – od oświetlenia i ekranów komputerowych, po przyrządy medyczne i samochody autonomiczne. Od 2015 r. co roku obserwujemy 7 % wzrost rynku fotoniki, ale jak specjaliści oceniają kondycję europejskiego przemysłu fotonicznego? Autorzy opublikowanego przez Europejską Platformę Technologiczną Photonics21 sprawozdania, opracowanego przy wsparciu finansowanych ze środków UE projektów NextPho21 i BestPhorm21, mają dobre wieści. Pomiędzy 2015 a 2019 r. europejski przemysł fotoniczny odnotował wzrost z 76 mld EUR do 103 mld EUR, osiągając tym samym roczną stopę wzrostu wynoszącą 7 %. Co więcej, Europa utrzymała drugą pozycję w globalnym rankingu, a jej roczny udział w światowym rynku osiągnął 16 %. Na pierwszym miejscu wciąż znajdują się Chiny z 29 % udziałem, a na dalszych pozycjach uplasowały się Ameryka Północna (15 %) i Japonia (13 %). W sprawozdaniu wyróżniono również segmenty rynku fotonicznego, w których Europa ma znaczący udział. Choć ogólny udział Europy w rynku w 2019 r. wyniósł 16 %, europejska produkcja w ramach Przemysłu 4.0 (przede wszystkim technologie przetwarzania i wizji maszynowej) osiągnęła 19,1 mld EUR, czyli 40 % światowego rynku. Europa może pochwalić się również bardzo dobrą pozycją na światowym rynku przyrządów optycznych oraz dużych instrumentów i przemysłu kosmicznego, gdzie jej udział kształtuje się na poziomie odpowiednio 38 % i 33 %. Szybko rozwijający się europejski przemysł fotoniczny rośnie w tempie trzykrotnie szybszym niż PKB UE (2,3 % rocznie) i prawie pięciokrotnie szybszym niż ogólna produkcja przemysłowa (1,5 % rocznie). „Europejski przemysł fotoniczny kwitnie, a nasze badanie potwierdza, że rozwój technologii fotonicznych przyczynia się do długofalowego wzrostu w Europie i na świecie”, mówi wiceprezes Photonics21, Giorgio Anania, cytowany w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie Photonics21. „Fotonika to najszybciej rozwijająca się branża zaawansowanych technologii. Jej stopa wzrostu w skali światowej wynosi 7 %, a więc więcej niż w przypadku branży IT (4,5 %), technologii medycznych (4,9 %) i mikroelektroniki (4 %)”.

Tworzenie nowych miejsc pracy

W Europie fotonika przyczyniła się także do utworzenia większej liczby miejsc pracy niż jakakolwiek inna branża. Wzrost zatrudnienia w przemyśle fotonicznym osiągnął poziom 2,1 % rocznie, dwukrotnie przewyższając cały europejski przemysł. Między 2015 a 2019 r. zatrudnienie w nim znalazło ponad 30 000 osób, co daje łączną liczbę pracowników sięgającą 390 000. Różnica we wzroście pomiędzy przychodami a zatrudnieniem wynika ze znacznych korzyści uzyskanych dzięki zwiększonej wydajności pracy w tym sektorze. Jak poinformowano w sprawozdaniu, procesy produkcyjne w europejskim przemyśle fotonicznym przechodzą obecnie transformację, co ma znaczący wpływ na miejsca pracy i wymagane umiejętności. Kluczem do utrzymania konkurencyjnej pozycji europejskiej fotoniki są inwestycje w badania i innowacje. „Choć może nie jest to na pierwszy rzut oka widoczne, fotonika jest wykorzystywana we wszystkich innowacjach nowej generacji w prawie każdej branży”, mówi Thierry Robin z firmy konsultingowej TEMATYS, która opracowała sprawozdanie finansowane przez projekty NextPho21 (Developing and implementing the Next European Photonics21 industrial PPP Strategy) i BestPhorm21 (Boosting Europe’s Sovereignty in Technology by driving Photonics from Research to Market – Photonics21). „Fotonika nie tylko udoskonala narzędzia diagnostyczne i przyczynia się do rozwoju przemysłu produkcyjnego, ale umożliwia także opracowywanie zielonych technologii, które opierają się na nieinwazyjnych, czystych i nieszkodliwych cząstkach światła”. Więcej informacji: strona projektów NextPho21 i BestPhorm21

Słowa kluczowe

NextPho21, BestPhorm21, fotonika, światło, foton, Photonics21

Powiązane artykuły