CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Modelling the PRocesses leading to Organised crime and TerrOrist Networks

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 699824

 • Data rozpoczęcia

  1 Października 2016

 • Data zakończenia

  30 Września 2019

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.3.7.

 • Całkowity budżet:

  € 4 464 506,68

 • Wkład UE

  € 4 094 811,50

Koordynowany przez:

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Polski PL

Narzędzie do symulacji społeczeństwa pomaga w tworzeniu polityk zwalczających terroryzm

Czy podejmowanie decyzji oparte na symulacji może powstrzymać siatki terrorystyczne od rekrutowania nowych członków? Tego zdania jest zespół projektu PROTON. Opracowany przez niego „generator wirtualnego społeczeństwa” może dokonywać symulacji procesów rekrutacji do grup terrorystycznych i pomagać decydentom w ustalaniu najbardziej skutecznych metod powstrzymywania tych działań.

Bezpieczeństwo
© Wisiel, Shutterstock

Tak zwane Państwo Islamskie stanowi bogate źródło informacji na temat sposobów poszukiwania nowych rekrutów stosowanych przez terrorystów: ich celem są „samotne wilki”, do których docierają przede wszystkim poprzez propagandę w mediach społecznościowych lub na dedykowanych stronach internetowych. Niewiele jednak wiadomo na temat kolejnych etapów rekrutacji oraz zdolności tych grup do dopasowywania się do zmian. Prawda jest taka, że przeprowadzono niewiele badań na temat procesów rekrutacji w organizacjach przestępczych i terrorystycznych, chociaż dostarczyłyby one informacji, które są niezbędne w celu zastosowania skutecznych środków przeciwdziałania. Zespół finansowanego ze środków UE projektu PROTON chce wypełnić tę lukę w wiedzy. „Teraz, kiedy w końcu poznaliśmy rożne czynniki, które skłaniają przestępców i terrorystów do przystąpienia do takiej organizacji, możemy skuteczniej zapobiegać temu zjawisku i lepiej je kontrolować”, mówi Ernesto Savona, dyrektor Transcrime i koordynator projektu PROTON. Od ostatnich trzech lat zespół projektu PROTON bada społeczne, psychologiczne i ekonomiczne czynniki prowadzące do powstawania siatek przestępczości zorganizowanej i siatek terrorystycznych (OCTN). Rozpoznano na przykład potrzebę rozszerzenia polityki prewencyjnej o następujące kwestie: segregacja szkolna we wczesnym wieku, podobieństwa pomiędzy recydywą przestępczą a terrorystyczną oraz wpływ takich czynników jak wykształcenie wyższe, stabilne zatrudnienie, choroby psychiczne i otoczenie.

Powstały nowe rozwiązania – PROTON-S i PROTON Wizard

Na podstawie zebranych informacji zespół stworzył PROTON-S – generator wirtualnego społeczeństwa, który może służyć do badania wpływu różnych scenariuszy na rekrutację do OCTN – oraz kreator PROTON Wizard, program wykorzystujący wyniki symulacji PROTON-S. „W swoich symulacjach PROTON-S uwzględnia czynniki środowiskowe, społeczne, psychologiczne i ekonomiczne. Odtwarza główne elementy społeczeństwa, czyli między innymi pojedyncze jednostki, grupy i instytucje. Program może symulować zjawiska, których badanie w rzeczywistości jest utrudnione, na przykład rekrutację członków mafii i organizacji terrorystycznych. Jest to zatem doskonałe narzędzie, które decydenci mogą wykorzystywać do analizy wpływu różnych polityk interwencyjnych na dynamikę rekrutacji do OCTN przed ich wdrożeniem”, wyjaśnia Savona. Jedną z największych zalet PROTON-S jest jego zdolność do symulacji zaawansowanych relacji społecznych i metod wywierania wpływu, które w znacznym stopniu kształtują decyzje jednostki. Na przykład pod koniec ożywionej dyskusji niektórzy jej uczestnicy mogą ulec pokusie zrobienia pierwszego kroku na drodze do radykalizacji. Narzędzie PROTON-S może wygenerować różne konteksty dla tych osób dotyczące ich relacji rodzinnych czy relacji niezwiązanych z przestępczością. Jeśli chodzi o działania na większą skalę, to decydenci mogą wykorzystać omawiane narzędzie do analizy skuteczności takich rozwiązań jak otwarcie lokalnego centrum kultury, przeprowadzenie kampanii komunikacyjnych lub wprowadzenie silniejszych środków represji, które mają na celu uniemożliwienie potencjalnym terrorystom podjęcie działań.

Znaczenie danych rzeczywistych

„Nasze modele wykorzystują dane rzeczywiste oraz mogą przeprowadzać symulacje rekrutacji na dużą skalę, obejmującą od 5 000 do 40 000 członków”, mówi Savona. „Nasze podejście uwzględnia wszystkie czynniki, które mogą prowadzić do rekrutacji oraz wszystkie zmienne, które mogą tę rekrutację ułatwiać lub utrudniać”. Program PROTON Wizard wciąż jest testowany, ale Savona twierdzi, że rezultaty będą dostępne już niebawem. Jeśli narzędzie pomyślnie przejdzie testy, trafi ono do decydentów i innych zainteresowanych stron, którzy będą mogli je wykorzystać do oceny skuteczności rozważanych strategii mających na celu przeciwdziałanie procesom rekrutacji przestępców i terrorystów.

Słowa kluczowe

PROTON, wirtualne społeczeństwo, symulacje, decydent, terroryzm, rekrutacja, Transcrime

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 699824

 • Data rozpoczęcia

  1 Października 2016

 • Data zakończenia

  30 Września 2019

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.3.7.

 • Całkowity budżet:

  € 4 464 506,68

 • Wkład UE

  € 4 094 811,50

Koordynowany przez:

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE