European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Co nowego w projekcie ALISA: Stały nacisk na współpracę międzynarodową i innowacyjne badania na rzecz większego bezpieczeństwa jądrowego

W kwietniu 2019 roku w naszym specjalnym wydaniu na temat energii jądrowej rozmawialiśmy z Xiaoyang Gaus-Liu, koordynatorką techniczną projektu ALISA, którego głównym celem było umocnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i nowych możliwości badawczych pomiędzy podmiotami z Europy i Chin. Po ponad roku wracamy do naszej rozmowy, aby dowiedzieć się na temat postępów w jej pracach.

Energia icon Energia

Wspieranie lepszej współpracy i współdziałania między Europą a Chinami w dziedzinie obranej przez Gaus-Liu bez wątpienia wydaje się być jej znaczącym zawodowym celem. „Od momentu zakończenia projektu ALISA kontynuuję rozszerzanie współpracy nawiązanej przez moją organizację, Instytut Technologii w Karlsruhe, z organizacjami chińskimi na zasadzie większej dwustronności, ponieważ wiedza fachowa, którą zdobyliśmy zarówno w ramach naszych wcześniejszych, jak i obecnych prac badawczych, cieszy się dużym zainteresowaniem interesariuszy z Chin”, mówi.

Wyzwania, jakie stwarza współpraca z Chinami

Do finansowania ze środków UE przedłożyła ona również propozycje kolejnych projektów, które także obejmowałyby współpracę z różnymi organizacjami chińskimi. „Niestety na tym polu nie udało mi się osiągnąć jeszcze sukcesów”, przyznaje. „Jest tak po części dlatego, że wśród chińskich organizacji brak jest prawdziwej tradycji współpracy. Ponadto do udziału w dużych projektach chiński rząd zwykle promuje kluczowe laboratoria lub instytuty badawcze. To sprawia, że organizacja kilku chińskich partnerów w ramach jednego projektu stanowi większe wyzwanie, a w konsekwencji unijnemu koordynatorowi trudniej jest zrównoważyć ich interesy”. Trzeba przyznać, że po stronie UE istnieją również inne względy administracyjne, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu włączenia chińskiego partnera do finansowanego ze środków UE konsorcjum, ze względu na spore różnice w systemach prawnych obowiązujących w UE i Chinach. Jednakże Gaus-Liu wraz ze swoim zespołem nadal uczestniczą w innych finansowanych ze środków UE projektach, takich jak IVMR i ESFR-SMART.

Dalsze sukcesy naukowe

W międzyczasie na froncie naukowym wszystko idzie po myśli Gaus-Liu. Po zakończeniu projektu ALISA z powodzeniem przeprowadziła ona wraz ze swoim zespołem dwie serie testów transferu ciepła w wielowarstwowym zbiorniku zawierającym stopiony rdzeń w urządzeniu badawczym LIVE-2D, w związku ze strategią postępowania na wypadek poważnej awarii mającą na celu utrzymanie stopionego rdzenia w zbiorniku (przeznaczoną dla elektrowni jądrowych). „Był to pierwszy tego typu test na świecie, w ramach którego zademonstrowano proces wymiany ciepła w zbiorniku zawierającym stopiony rdzeń z samoczynnie wydzielonymi warstwami oraz powstania skorupy między warstwami”, mówi. „Dzięki przezroczystej ścianie przedniej urządzenia badawczego istnieje możliwość bezpośredniej, naocznej obserwacji całego tego procesu o istotnym znaczeniu naukowym w kontekście dalszych badań jądrowych w dziedzinie bezpieczeństwa”. „W dalszym ciągu rozszerzam nawiązaną przez moją organizację, Instytut Technologii w Karlsruhe, współpracę z organizacjami chińskimi na zasadzie większej dwustronności, ponieważ wiedza fachowa, którą zdobyliśmy zarówno w ramach naszych wcześniejszych, jak i obecnych prac badawczych, cieszy się dużym zainteresowaniem interesariuszy z Chin”.

Słowa kluczowe

ALISA, energia jądrowa