CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Second Generation technologies in ocean Energy

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 730628

 • Data rozpoczęcia

  1 Lutego 2017

 • Data zakończenia

  30 Listopada 2019

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.3.

H2020-EU.2.

 • Całkowity budżet:

  € 2 567 562

 • Wkład UE

  € 1 909 823,40

Koordynowany przez:

SAGRES SL

Polski PL

Pionierska technologia pozyskuje energię z prądów pływowych

Energia pływów jest ekologicznym, odnawialnym i przewidywalnym źródłem energii o ogromnym potencjale, a zważywszy, że woda ma tysiąckrotnie większą gęstość niż powietrze, można z niej pozyskiwać porównywalną ilość energii przy użyciu znacznie mniejszych instalacji niż wiatrowe. W ramach pewnej unijnej inicjatywy opracowano stabilny, niezawodny i wydajny system do pozyskiwania energii z pływów.

Energia
© @ magallanesrenovables

Hiszpańska firma Magallanes Renovables opracowująca systemy energii pływów zaprojektowała i wyprodukowała innowacyjną platformę drugiej generacji do pozyskiwania energii pływów, znaną pod nazwą ATIR. Jednym z zadań finansowanego ze środków UE projektu OCEAN_2G był dalszy rozwój systemu ATIR na potrzeby jego komercjalizacji. „Naszym celem było przetestowanie, zweryfikowanie i przeprowadzenie wstępnej certyfikacji pełnowymiarowego, prototypowego systemu pozyskiwania energii pływów o mocy wytwórczej do 2 MW energii z prądów pływów”, mówi Alejandro Marques de Magallanes, koordynator projektu i dyrektor generalny Magallanes Renovables. Po dostarczeniu na miejsce platforma ATIR, wyposażona w dwa przeciwbieżne, trójłopatowe wirniki zamontowane poniżej kadłuba, została przymocowana do dna morskiego za pomocą czterech kotwic – dwóch na dziobie i dwóch na rufie. Ruch wirników jest przekształcany w energię mechaniczną, która jest następnie przetwarzana przez generator na prąd elektryczny. Łopaty wyposażono w system zmiany kąta nachylenia, co pozwala na ich regulację oraz zmianę kąta nachylenia odpowiednio do kierunku prądu. System sterowania o dużej mocy zarządza systemami pokładowymi i umożliwia zdalne sterowanie oraz komunikację z ATIR.

Od prototypu na rynek

Partnerzy projektu wykazali, że technologia jest opłacalna z technicznego, operacyjnego i komercyjnego punktu widzenia. Przeprowadzili walidację prototypu pełnoskalowego w ramach kilku prób holowania przeprowadzonych w środowisku kontrolowanym na ujściu rzeki Vigo w Hiszpanii. Następnie zainstalowali i zabezpieczyli platformę ATIR na należącym do Europejskiego Centrum Energetyki Morskiej (ang. European Marine Energy Centre) obszarze do badań energii pływów na szkockich Orkadach. Prototyp platformy był smagany falami o dużej prędkości przez 12 miesięcy nie odnosząc żadnych zniszczeń. Zespół projektu OCEAN_2G zaprojektował również system cumowania w Fall of Warness – strefie testów Centrum na Orkadach, co umożliwiło szybką i wydajną instalację oraz późniejszy demontaż, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i czasu. Po zacumowaniu platformy zespół pracował nad udoskonaleniem systemu cumowania w celu wyeliminowania wibracji oraz wydłużenia żywotności platformy. Po upływie sześciu miesięcy i uzyskaniu pozytywnej oceny wydajności generowania energii z prądów pływów, platformę przekierowano do innych zadań, które będą kluczowe dla przyszłego procesu komercjalizacji i umożliwią zakończenie procedury walidacji systemu. Zostanie ona przetransportowana z Fall of Warness, gdzie w tej chwili się znajduje, do stoczni w głębi lądu, gdzie zostanie poddana ogólnym pracom konserwacyjnym i dodatkowej optymalizacji. „Udoskonaliliśmy również nasze procedury operacyjne i konserwacyjne, dzięki czemu udało się nam obniżyć uśredniony koszt rynkowy energii”, zauważa Marques de Magallanes. „Przeprowadziliśmy ponadto badania na potrzeby procesu certyfikacji, analizę due diligence oraz badania rynkowe w celu opracowania precyzyjnego modelu biznesowego”. Konsorcjum nawiązało kontakty komercyjne oraz z partnerami przemysłowymi, które mogą okazać się pomocne w długoterminowym udoskonaleniu i rozwoju energii pływów.

Stopniowa zmiana na rynku energii pływów

Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo przewidują osiągnięcie zerowej emisji do roku 2050, podczas gdy rząd Szkocji wyznaczył sobie cel w postaci produkcji energii elektrycznej w całości ze źródeł odnawialnych do roku 2020. „Technologia pozyskiwania energii z nowego źródła odnawialnego pomoże w osiągnięciu tych celów”, stwierdza Marques de Magallanes. „Projekt OCEAN_2G pomógł firmie Magallanes Renovables w opracowaniu technologii, która wzbogaci system produkcji energii o nowe źródło energii elektrycznej”. Co więcej, użytkownicy końcowi odniosą korzyści w postaci dostępu do bardziej ekologicznej energii niezanieczyszczającej środowiska, zaś producenci skorzystają finansowo mając do swojej dyspozycji platformę o bardziej wydajnej konstrukcji, działaniu i sposobie konserwacji.

Słowa kluczowe

OCEAN_2G, energia, energia pływów, prąd pływów, prąd elektryczny, źródła odnawialne

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 730628

 • Data rozpoczęcia

  1 Lutego 2017

 • Data zakończenia

  30 Listopada 2019

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.3.

H2020-EU.2.

 • Całkowity budżet:

  € 2 567 562

 • Wkład UE

  € 1 909 823,40

Koordynowany przez:

SAGRES SL