Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Czujniki mocowane w rolkach zapobiegają uszkodzeniom, podnosząc wydajność przenośników

Prędzej czy później rolki przenośnika ulegają awarii, co zazwyczaj wiąże się z wyłączeniem urządzenia z użytkowania w celu przeprowadzenia naprawy lub wymiany. Czujniki monitorujące GAZIMO prognozują możliwość wystąpienia usterek, pozwalając zaoszczędzić czas i pieniądze, a przy tym poprawiając bezpieczeństwo.

Technologie przemysłowe

Przenośniki służą do przemieszczania materiałów w takich sektorach jak górnictwo i hutnictwo. Rolki są najbardziej podatnymi na uszkodzenia elementami przenośnika. Praktycznie wszystko, co może uszkodzić przenośnik, na przykład nadmierne obciążenie lub zanieczyszczony pas, potrafi wpłynąć na pracę rolek lub doprowadzić do ich zniszczenia. Gdy do tego dojdzie, pozostałe rolki muszą utrzymywać większe obciążenia i w konsekwencji również one ulegają degradacji. W pewnym momencie pas przenośnika nie będzie w stanie dłużej działać i urządzenie będzie trzeba zatrzymać, by naprawić lub wymienić jego części, a konserwacja i zmniejszenie mocy przerobowych spowodują wzrost kosztów. Niestety, obecnie stosowane metody wykrywania problemów opierają się przede wszystkim na przeprowadzaniu kontroli, które są niedokładne i nieefektywne, ponieważ pozwalają zauważyć problem dopiero po jego wystąpieniu. W ramach finansowanego przez UE projektu GAZIMO opracowywane są rolki z wbudowanymi czujnikami, modułem komunikacyjnym i autonomicznym systemem wytwarzania energii. Rolki te będą mogły w czasie rzeczywistym udostępniać dane techniczne na temat swojej sprawności. Dzięki sygnalizowaniu dokładnej lokalizacji problemu umożliwią przeprowadzenie naprawy lub wymiany przed wystąpieniem uszkodzenia przenośnika. „W firmie ULMA Conveyor Components od ponad 60 lat projektujemy i produkujemy rolki, więc wiemy, jak je skonstruować, by nadawały się do pracy w wyjątkowo trudnych warunkach. Jesteśmy dumni z tego, że rolki GAZIMO od postaw opracowaliśmy sami. W tamtym czasie nie było na rynku żadnego rozwiązania do monitorowania rolek”, mówi Egoitz Jiménez, dyrektor zarządzający firmy ULMA i koordynator projektu. Zorganizował on dofinansowanie ze środków unijnych, które pozwoliło zespołowi na opracowanie planu biznesowego komercjalizacji całego systemu.

System monitorowania rolek

Czujniki GAZIMO monitorują wnętrze każdej rolki, zbierając precyzyjne dane o stanie poszczególnych rolek, jak i całego ich układu. Moduły komunikacyjne umieszczone w każdej z rolek tworzą bezprzewodową sieć czujników, która przesyła informacje zespołowi utrzymania ruchu. System może wysyłać ostrzeżenia i alarmować zespół o problemach, dzięki czemu na podstawie ich lokalizacji i skali można zdecydować, kiedy przeprowadzić naprawę. Te informacje są ponadto analizowane przez inżynierów firmy ULMA w celu doskonalenia rolek i wydłużenia okresu ich eksploatacji. Rozwiązanie GAZIMO obejmuje również innowacyjny układ pozyskiwania energii, który gromadzi energię generowaną przez obrót rolek. „Z racji tego, że zapotrzebowanie na energię jest cały czas wysokie, nasi inżynierowie dostosowali protokoły komunikacyjne tak, by zużywały jej mniej. Następna generacja naszego systemu będzie korzystała z baterii, których żywotność będzie odpowiadać przeciętnemu okresowi eksploatacji rolki”, wyjaśnia Jiménez. Zespół zainstalował prototypy monitorowanych rolek GAZIMO w kopalniach w Australii, Norwegii, Peru i Hiszpanii. Testy w tak różnych warunkach elektromagnetycznych przyczyniły się do wprowadzenia znaczących zmian w systemie komunikacji rolek GAZIMO, a jednocześnie potwierdziły skuteczność rozwiązania jako całości.

Większe bezpieczeństwo, niższe koszty

Monitorowane rolki GAZIMO pomogą zwiększyć bezpieczeństwo w środowiskach niebezpiecznych, takich jak kopalnie, ponieważ dziś pracownik, który ma sprawdzić problem, musi przejść w tym celu wzdłuż działającego przenośnika. System pozwoli również na ograniczenie strat, ponieważ zepsutą rolkę będzie można wymienić, nim doprowadzi do dalszych zniszczeń, co zapewni większą wydajność i zredukuje ilość energii potrzebnej do działania przenośnika. „Konstrukcja systemu GAZIMO może przynieść miliony euro oszczędności firmom z różnych branż, a w przyszłości będzie mogła być wykorzystywana w zautomatyzowanych kopalniach w miejscach, które są niedostępne lub niebezpieczne dla ludzi”, dodaje Jiménez. Zespół pracuje obecnie nad systemem monitorowania GAZIMO 2.0 który będzie jeszcze wytrzymalszy i wyposażony w bardziej niezawodny moduł komunikacyjny. Po zakończeniu prac nad prototypem firma ULMA Conveyor Components zacznie od wdrożenia go w kopalniach, z którymi kontakt został już nawiązany.

Słowa kluczowe

GAZIMO, przenośniki, rolki, pas, kopalnie, baterie, energia, środowiska niebezpieczne, elektromagnetyczny, konserwacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania