Skip to main content

Long-term testing of airtightness to increase energy efficiency in buildings.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentna technologia poprawia szczelność budynków komercyjnych

Około 5 % konsumowanej na świecie energii jest marnowane przez nieszczelne budynki. Opracowane przez firmę Airthings rozwiązanie Balance for Business czyni budynki bardziej inteligentnymi, zdrowymi i wydajnymi energetycznie, jednocześnie poprawiając komfort termiczny.

Technologie przemysłowe
Energia

Budynki odpowiadają za prawie jedną trzecią końcowego zużycia energii na świecie, a ponadto stanowią ważne źródło emisji CO2. Jak dowiadujemy się z opublikowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną raportu, obecnie szacuje się, że przeszło połowa tego zużycia wykorzystywana jest do ogrzewania i ochładzania przestrzeni, z czego 25 % jest marnowane przez uciekające z nieszczelnych budynków powietrze. Przekłada się to na roczne starty w wysokości 426 miliardów euro, czyli 63,9 euro na osobę. „Ograniczenie przepływu powietrza przez przegrodę zewnętrzną pozwoli zwiększyć efektywność energetyczną budynków, dlatego kwestia szczelności powinna być brana pod uwagę nie tylko na etapie projektowania i budowy, ale także przez cały okres eksploatacji budynku”, mówi Erlend Bolle, główny specjalista ds. produktów w norweskiej firmie Airthings.

Znaczenie pomiaru ciśnienia powietrza

Powietrze ucieka w wyniku różnicy pomiędzy ciśnieniem wewnątrz i na zewnątrz budynku w obrębie przegrody zewnętrznej. Firma Airthings oferuje opracowaną w ramach finansowanego przez UE projektu LTT technologię do pomiaru i wyrównywania różnicy ciśnień z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Rozwiązanie pozwala na prognozowanie przepływu powietrza i zapobieganie jego ucieczce z budynków o powierzchni ponad 1 000 m2. „Nasza technologia obejmuje kompletne rozwiązanie do monitorowania, pomiaru i analizy jakości powietrza w budynkach. Czujniki dostarczają w czasie rzeczywistym dane o czterech kluczowych parametrach (temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza i różnica ciśnień) oraz pozwalają na automatyzację podstawowych systemów zainstalowanych w budynku, takich jak ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. Na przykład, gdy czujniki są zintegrowane bezpośrednio z systemem wentylacji, mogą dynamicznie regulować przepływ powietrza, aby zminimalizować różnicę ciśnień”, wyjaśnia Bolle. Co więcej, specjalne algorytmy przeliczają różnicę ciśnień i znany poziom wycieku powietrza na objętość powietrza, straty energii i wartości emisji CO2. Zarządcy budynków mają dostęp do panelu centralnego, gdzie mogą przeglądać, porównywać i eksportować dane oraz otrzymywać alerty, zaawansowane analizy i raporty.

Utrzymanie stabilności temperatury i komfortu użytkowników

Wyrównanie ciśnienia pomaga zapobiegać niekontrolowanemu przepływowi powietrza i nieprzyjemnym przeciągom, pozwalając na utrzymanie stałych warunków termicznych, które wpływają na komfort użytkowników budynku. Przeciąg sprawia, że jest nam zimno. Ograniczenie go lub całkowite wyeliminowanie pozwoli na obniżenie temperatury w pomieszczeniach, a mimo to będzie nam ciepło i wygodnie. „Utrzymanie stabilnej temperatury jest szczególnie trudne w miejscach takich jak lokalne centra handlowe z dużą liczbą drzwi i okien, które są często otwierane i zamykane. Korzyści płynące z naszego rozwiązania są niezaprzeczalne. Obniżenie temperatury np. tylko o jeden stopień Celsjusza może przyczynić się do zmniejszenia rocznego zużycia energii elektrycznej o 16 TWh i obniżenia zużycia energii o około 5 %”, podkreśla Bolle. Ta mała zmiana przynosi duże korzyści. Zdaniem Bolle’a „ludzie często obawiają się, że poprawa efektywności energetycznej obniża komfort użytkowników budynku. Komfort cieplny dotyczy jednak raczej temperatury odczuwalnej niż rzeczywistej temperatury powietrza”.

Promowanie zdrowia i długiego życia

Różnica ciśnień sprawia, że powietrze przemieszcza się do wnętrza budynku i na zewnątrz, często wprowadzając także zanieczyszczenia powietrza, szkodliwe unoszące się w powietrzu chemikalia lub niebezpieczne pierwiastki, takie jak radon. Niska szczelność budynków ma także inne, długoterminowe konsekwencje. Na przykład nagromadzenie wody zwiększa wilgoć w pomieszczeniu, sprawiając, że staje się ono idealnym środowiskiem do rozwoju pleśni. Jakość powietrza ma większy wpływ na nasze zdrowie i dobrostan niż nam się wydaje. „Chcemy zapewnić ludziom możliwość kontrolowania jakości powietrza w pomieszczeniach za pomocą prostych, zrównoważonych i dostępnych rozwiązań technologicznych, które mogą być zainstalowane w każdym budynku”, podsumowuje Bolle.

Słowa kluczowe

LTT, budynki, różnica ciśnień, Airthings, szczelność, zużycie energii, jakość powietrza, Balance for Business

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania