Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

WYZNACZANIE TRENDÓW W NAUCE: Czy jesteśmy sami? Odpowiedzi może dostarczyć odkrycie miliardów podobnych do Ziemi planet

W ramach prowadzonego badania szacuje się, że w naszej galaktyce może istnieć aż 6 miliardów planet podobnych do Ziemi.

Badania podstawowe

Ziemia jest jedyną planetą we wszechświecie, którą mogą zamieszkiwać organizmy żywe. Naukowcy od lat poszukują egzoplanet, czyli planet spoza naszego Układu Słonecznego, by dowiedzieć się, jakie jest prawdopodobieństwo, że gdzieś jeszcze w galaktyce istnieje życie. Aby planetę można było uznać za podobną do Ziemi, muszą na niej występować skały, musi odpowiadać jej rozmiarem oraz orbitować wokół podobnych do Słońca gwiazd (typu widmowego G). Musi także okrążać swoją gwiazdę w takiej odległości, by na planecie nie było stref ani zbyt gorących, ani zbyt zimnych do życia i zamieszkiwania.

Czy istnieje życie poza Ziemią?

Liczbę takich pozasłonecznych planet o podobnym do Ziemi rozmiarze, które w ten sposób orbitują wokół swojej gwiazdy, umożliwiając występowanie na nich wody w stanie ciekłym, a potencjalnie także życia, określono na ponad 4 100. Te szacunki wydawały się być uzasadnione – aż do teraz. Zgodnie z nowym badaniem, opublikowanym w czasopiśmie „The Astronomical Journal”, prognozy i obliczenia astronomów z kanadyjskiego Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (UBC), oparte na danych z misji Kepler NASA, wskazują że liczba planet podobnych do Ziemi w naszej galaktyce jest jeszcze większa niż do tej pory sądzono. Ściślej mówiąc, są to miliardy podobnych do Ziemi planet krążących w galaktyce wokół gwiazd typu G. Badanie uwzględniało tylko te planety, które orbitują wokół tego rodzaju gwiazd. „W naszej galaktyce jest aż 400 miliardów gwiazd, z czego siedem procent stanowią gwiazdy typu widmowego G”, zauważa w komentarzu Jaymie Matthews, astronom z UBC i współautor badania. „Oznacza to, że liczba gwiazd w naszej galaktyce, wokół których mogą krążyć planety podobne do Ziemi, wynosi poniżej sześciu miliardów”.

Jaka może być liczba gwiazd podobnych do Słońca, wokół których orbitują planety podobne do Ziemi?

Zespół badaczy z UBC twierdzi, że wokół co piątej gwiazdy typu G w galaktyce może krążyć egzoplaneta podobna do Ziemi. Wcześniej stosunek liczby planet podobnych do Ziemi, na których może istnieć życie, do gwiazd typu G, szacowano w przedziale od 0,02 do ponad 1. „Moje obliczenia pokazują, że maksymalna liczba planet podobnych do Ziemi, przypadających na gwiazdę typu G, wynosi 0,18”, wskazuje współautorka badania, Michelle Kunimoto z UBC. Odkryła dotychczas 17 pozasłonecznych planet. Skupiła się na badaniu planet podobnych do Ziemi, które można łatwo przeoczyć ze względu na ich niewielki rozmiar i dużą odległość od gwiazdy, wokół której orbitują. Kunimoto do ich odkrycia zastosowała nową metodę badawczą. „Zaczęłam od symulacji całkowitej liczby egzoplanet wokół gwiazd, które badała sonda Kepler”, mówi Kunimoto. „Oznaczałam każdą planetę jako »wykryta« albo »przeoczona«, w zależności od stopnia prawdopodobieństwa, czy mój algorytm wyszukiwania planet ją odnajdzie czy nie. Następnie porównywałam liczbę planet wykrytych z ich rzeczywistą, całkowitą liczbą. Jeśli symulacja dawała rezultat zbliżony do rzeczywistego, wówczas początkowa liczba prawdopodobnie odpowiadała rzeczywistej liczbie planet, orbitujących wokół gwiazd typu G”. „Oszacowanie stopnia prawdopodobieństwa, z jakim poszczególne rodzaje planet krążą wokół danego typu gwiazd może dostarczyć istotnych wskazówek na temat powstania i ewolucji danej planety oraz umożliwić optymalizację przyszłych misji, mających na celu odkrywanie planet pozasłonecznych”, podsumowuje Kunimoto. Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Badania polegające na poszukiwaniu podobnych do Ziemi planet mogą kiedyś pomóc odpowiedzieć na to odwieczne pytanie.

Słowa kluczowe

galaktyka, egzoplaneta, Droga Mleczna, planeta podobna do Ziemi, gwiazda typu G