CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Content Personalisation Network

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjne algorytmy pozwalające zachować transparentność procesu personalizacji treści

Na nasyconym rynku informacji coraz istotniejszą rolę odgrywa ich dozowanie, będące jedynym możliwym sposobem na to, by nie wywołać nimi u odbiorcy przesytu i utrzymać jego zainteresowanie. Amerykańscy wydawcy korzystają na tym nie od dziś, ale wraz z nową aplikacją, stworzoną z myślą o rynku europejskim, pojawiła się nadzieja na odwrócenie tego trendu.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Biorąc pod uwagę wielokulturowość i wielojęzyczność Europy, nie dziwi to, że rozwinął się tu bardzo zróżnicowany rynek medialny. To zróżnicowanie go wzbogaca, lecz powoduje też jego rozdrobnienie, co utrudnia tworzenie spersonalizowanych treści. Pytanie zatem brzmi: Jak rozdrobniony rynek, złożony ze stosunkowo niewielkich gospodarek, z wolniejszym niż jego amerykański odpowiednik tempem wprowadzania innowacyjnych technologii oraz przytłoczonymi już prezentowaną treścią konsumentami, może efektywnie przestawić się na spersonalizowaną informację? „W kontekście rynku zdominowanego przez globalnych graczy, mających siedzibę w USA, których te problemy nie dotyczą, zespół projektu CPN opracował nową metodę personalizacji treści cyfrowych”, wyjaśnia Mike Matton, kierownik międzynarodowego działu badań i rozwoju w firmie VRT Innovation. „Platforma CPN wykorzystuje nowe technologie i dostosowuje ich działanie do wymagań europejskiego odbiorcy, kładąc większy nacisk na kwestie etyczne, zaufanie i zróżnicowanie”. Motto projektu CPN brzmi: „dostarczyć odpowiednią informację, w odpowiednim czasie, w odpowiednim kontekście”. Znalazło ono swoje odzwierciedlenie w postaci opracowanego przez zespół CPN narzędzia nazwanego News Recommender Engine. Wydawcy chcący spersonalizować treści dla swoich odbiorców mogą połączyć się z platformą CPN, skorzystać z modułu testowania A/B, pozwalającego określić najbardziej odpowiednią do ich potrzeb konfigurację tych treści i w oparciu o nią zacząć kierować do odbiorców informacje zaproponowane przez algorytm. Proponowane użytkownikowi przez CPN gotowe rekomendacje, można indywidualnie dostosowywać i łączyć ze sobą lub z istniejącym oprogramowaniem. Należą do nich rekomendacje dotyczące treści w oparciu o słowa kluczowe, techniki filtrujące pod kątem częstości użycia, funkcja dopasowywania do trendów, rekomendacje losowe, sugestie opierające się na opinii, a nawet złożone rekomendacje dotyczące planowania podróży wykorzystujące różne techniki. „Innowacyjność zastosowanych rozwiązań polega głównie na elastyczności, jaką zapewniają te wszystkie mikrousługi, przy czym warto zwrócić też uwagę na homocentryczny charakter wyszukiwania treści pod danego odbiorcę oraz transparentność działania algorytmów tworzących rekomendacje”, dodaje Matton. „W porównaniu z algorytmami wykorzystywanymi przez firmy zlokalizowane w USA, takie jak np. Google, te są mniej skomplikowane i bardziej transparentne. Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować je tak, by miały pozytywny wpływ na całe społeczeństwo, a nie tylko zwiększały zyski firm. Wartość stanowi tu raczej to, w jaki sposób informacja jest przekazywana odbiorcy, niż po prostu ilość czasu jaki spędza on używając tej aplikacji”.

Po pierwsze użytkownik

Realizacja projektu CPN znajduje się obecnie na trzecim, ostatnim etapie testowania wersji pilotażowej. Użytkownicy byli zaangażowani w pracę nad tym projektem już na wczesnym etapie, przyczyniając się w znaczący sposób do udoskonalenia działania całego systemu. Wśród najważniejszych wniosków z etapu pilotażowego Matton wymienia zainteresowanie ze strony użytkowników tym, w jaki dokładnie sposób otrzymują rekomendację dotyczące danej treści, a także znaczenie jakie ma dla nich interfejs. Ten ostatni został od czasu swojej pierwszej wersji w znacznym stopniu udoskonalony, a zespół projektu otrzymuje bardzo obiecujące informacje zwrotne od użytkowników. Czas pokaże, czy system przyjmie się na szeroką skalę, natomiast z całą pewnością ma do zaoferowania coś nowego, co przemówi zarówno do wydawców, jak i do odbiorców na rynku europejskim. Ci pierwsi skorzystają na łatwych do zastosowania algorytmach oraz zgodności z przepisami RODO, a ci drudzy na otrzymywaniu treści spersonalizowanych w oparciu o przejrzyste zasady. Każdy zyskuje. Projekt CPN był na ukończeniu pod koniec kwietnia, a jego końcowe etapy były poświęcone analizie danych dotyczących korzystania z platformy, badaniom opinii użytkowników oraz formułowaniu wniosków końcowych. „Mamy nadzieję, że nasza praca pozwoli firmom medialnym z Europy zniwelować przewagę technologiczną dużych międzynarodowych koncernów”, podsumowuje Matton. „Mamy też nadzieję, że będzie możliwe dokonanie tego w sposób etyczny i staniemy się dla reszty świata przykładem do naśladowania”.

Słowa kluczowe

CPN, personalizacja treści, aplikacja, oprogramowanie, algorytmy, filtrowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania