Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Europejska Rada ds. Badań Naukowych nagradza swoich stypendystów za przybliżanie badań społeczeństwu

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) ogłosiła zwycięzców pierwszej edycji nagrody Public Engagement with Research Award.

Społeczeństwo

W czasach, gdy dezinformacja i fałszywe wiadomości odbierają ludziom wiarę w naukę, komunikacja ze społeczeństwem i informowanie o nowych odkryciach i technologią są ważniejsze niż kiedykolwiek. ERBN wyróżniła trzech swoich stypendystów nagrodą Public Engagement with Research Award, by wyrazić uznanie dla naukowców, którzy idą w swojej pracy dalej niż inni i docierają do odbiorców spoza kręgu naukowego. Jak donosi komunikat prasowy na stronie ERBN, zwycięzcami przyznawanej przez ERBN nagrody Public Engagement with Research Award w 2020 roku zostali profesor Anna Davies z Kolegium Trójcy Świętej w Dublinie, profesor nadzwyczajny Erik van Sebille z Uniwersytetu w Utrechcie i profesor Konstantinos Nikolopoulos z Uniwersytetu w Birmingham. Zwycięzców ogłoszono 7 lipca 2020 roku podczas transmitowanej przez internet ceremonii, z której relację można zobaczyć w serwisie YouTube. W opublikowanym tam nagraniu Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, komentuje: „Bardzo zależy nam na tym, by zwiększyć zaufanie między nauką a społeczeństwem, a także skalę wdrażania polityk społecznych opartych na nauce i dowodach oraz innowacyjnych rozwiązań”. W 2020 roku nagrodę przyznano w trzech kategoriach: działania informacyjne, relacje z prasą i mediami oraz media społecznościowe i internetowe. Konkurs rozpoczął się we wrześniu 2019 roku, a we wszystkich kategoriach wpłynęło do niego 138 zgłoszeń z 20 krajów.

Nagrodzone badania

Zwyciężczynią w kategorii media społecznościowe i internetowe została profesor Davies realizująca projekt SHARECITY (SHARECITY: Assessing the practice and sustainability potential of city-based food sharing economies). Jak czytamy w komunikacie ERBN: „Uczestnicy projektu opracowali kompleksową strategię komunikacji i budowania zaangażowania w mediach społecznościowych i internetowych, której głównym filarem była interaktywna strona internetowa, blog i konta w serwisach społecznościowych”. W tekście zaznaczono też, że aktywność zespołu w ramach różnych społecznościowych i internetowych platform, sieci i inicjatyw „wyraźnie wzbogaciła badania i okazała się szczególnie ważna podczas crowdsourcingu danych do pierwszej publicznej i pozwalającej na wyszukiwanie empirycznej bazy danych na temat działań na rzecz dzielenia się żywnością w miastach”. Projekt SHARECITY, który potrwa do lipca 2021 roku, miał za zadanie przeanalizować najważniejsze koncepcje, istniejące narzędzia teoretyczne i metodologie badawcze dotyczące wymiany żywności. Zwycięzcą w kategorii działania informacyjne został profesor Nikolopoulos kierujący finansowanym przez UE projektem ExclusiveHiggs (Search for New Physics in First and Second Generation Quark Yukawa Couplings through Rare Exclusive Decays of the Observed Higgs Boson). Jak podano w komunikacie prasowym ERB, „celem projektu ExclusiveHiggs jest prowadzenie eksperymentalnych badań nad oddziaływaniami między elementarnymi cząstkami materii a bozonem Higgsa w należącym do CERN Wielkim Zderzaczu Hadronów, czyli największym i najpotężniejszym na świecie akceleratorze cząstek”. Na potrzeby działań informacyjnych uczestnicy tego projektu „zbadali strefę łączącą naukę ze sztuką, by informować, edukować i inspirować odbiorców… Tym, co wyraźnie wyróżniało te działania, był fakt, że artyści nie tworzyli sztuki »inspirowanej« nauką, ale sztukę, która wyjaśnia idee naukowe”. W kategorii relacje z mediami i prasą tytuł zwycięzcy otrzymał doktor van Sebille odpowiedzialny za projekt TOPIOS (Tracking Of Plastic In Our Seas), który potrwa do marca 2022 roku. Jak czytamy w komunikacie ERBN: „Centralnym punktem działań informacyjnych było utworzenie strony internetowej, która zawiera zwięzłe odpowiedzi na siedem powszechnych błędnych przekonań o zanieczyszczeniu oceanów plastikiem… Głównym celem projektu TOPIOS jest stworzenie pierwszej trójwymiarowej mapy całego plastiku znajdującego się w oceanach”. Więcej informacji: strona projektu SHARECITY strona projektu TOPIOS strona projektu ExclusiveHiggs

Słowa kluczowe

SHARECITY, TOPIOS, ExclusiveHiggs, nagroda Public Engagement with Research Award przyznawana przez ERBN, Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Powiązane artykuły