Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Projekt miesiąca: Nowe, pionierskie technologie wsparciem dla agencji obrony cywilnej w celu lepszego reagowania na poważne sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne

Zespół projektu IN-PREP opracował nowe technologie, które umożliwiają zwiększenie gotowości oraz skuteczności działań z zakresu dowodzenia i kontroli oraz zarządzania incydentami podczas sytuacji nadzwyczajnych, klęsk żywiołowych i kryzysów, co jest szczególnie ważnym osiągnięciem w kontekście pandemii koronawirusa.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

W ramach projektu IN-PREP powstała platforma szkoleniowa z zakresu gotowości (Mixed Reality Preparedness Platform, MRPP), która łączy różne technologie, w tym rzeczywistość mieszaną, narzędzie do tworzenia scenariuszy incydentów dla celów planowania kryzysowego i szkoleń z sytuacji kryzysowych, zaawansowany system dowodzenia i kontroli wspomagający świadomość sytuacyjną podczas kryzysów oraz najnowsze rozwiązania w zakresie modelowania wpływu zagrożeń i ewakuacji. Technologia została przetestowana podczas czterech ćwiczeń zarządzania kryzysowego, które przeprowadzono we Włoszech, w Niderlandach i w Irlandii Północnej, co dostarczyło zespołowi danych niezbędnych do jej udoskonalenia. Obecnie trwa ostatni rok realizacji projektu, na który zespół zaplanował dwie kolejne demonstracje technologii (odbędą się pod koniec 2020 r.) oraz opracowanie unikalnego przewodnika dotyczącego gotowości transgranicznej – instrukcji obsługi platformy MRPP oraz cennego źródła wiedzy na temat różnych procedur zarządzania kryzysowego stosowanych w krajach całej UE. Oprócz tego, badanie przeprowadzone niedawno w ramach projektu IN-PREP przez włoską Państwową Straż Pożarną wykazało, że dzięki postępowi technologicznemu, jaki zaszedł w ostatnich latach, służby ratunkowe mogą teraz skuteczniej wymieniać się danymi, co eliminuje dotychczasowe bariery związane z lokalizacją, językiem czy technologią, a także pozwala lepiej chronić personel na pierwszej linii frontu walki z COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie projektu IN-PREP. „Bardzo nas cieszy, że technologie opracowane w ramach projektu IN-PREP są pomocne podczas tworzenia scenariuszy, szkoleń i planów reagowania kryzysowego, dzięki czemu agencje obrony cywilnej mogą prowadzić udaną współpracę w czasie poważnych klęsk żywiołowych i kryzysów, tym samym zwiększając skuteczność działań prowadzonych przez różne służby na różnych obszarach i w różnych dziedzinach”. - Evangelos Sdongos, koordynator projektu Jeśli chcesz, żeby twój projekt został zaprezentowany w rubryce „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim. IN-PREP Koordynowany przez grecki Instytut Komunikacji i Systemów Komputerowych Finansowany w ramach programu H2020-SECURITY cordis.europa.eu/project/id/740627/pl Strona projektu: www.in-prep.eu

Słowa kluczowe

IN-PREP, klęski żywiołowe, planowanie reagowania oparte na współpracy, tworzenie scenariuszy, szkolenia, dowodzenie i kontrola, modelowanie, COVID-19, Mixed Reality Preparedness Platform, MRPP