Skip to main content
European Commission logo print header

MultiModal Mall Entertainment Robot

Article Category

Article available in the following languages:

Humanoidalne roboty mogą tchnąć nowe życie w centra handlowe

Nietrudno dostrzec, w jaki sposób roboty społeczne mogłyby pomóc w obecnym kontekście pandemii COVID-19. Jako szpitalni recepcjoniści lub kelnerzy mogłyby one w bezpieczny sposób pełnić użyteczne funkcje. Zespół projektu MuMMER opracowuje robota, który wybiega poza aktualny stan techniki, w celu osiągnięcia prawdziwego zaangażowania.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Roboty społeczne, które w naturalny sposób wchodzą w interakcje z ludźmi poprzez przestrzeganie zaprogramowanych zasad w odpowiedzi na ich zachowania, wzbudziły w ostatnim czasie wiele emocji. W wielu sytuacjach mogłyby one nawet zastąpić ludzi, stanowiąc wygodniejszą lub bardziej opłacalną alternatywę, czy na przykład w niebezpiecznych środowiskach. Jednym z potencjalnych rynków są centra handlowe, gdzie przyciągające wzrok nowinki techniczne w postaci robotów oferujących szereg funkcji zorientowanych na klienta mogłyby zwiększyć zaangażowanie konsumentów w tym wysoce konkurencyjnym środowisku. Mimo to wielu robotom społecznym wciąż nie udaje się nawiązać prawdziwej interakcji, przez co często służą za niewiele więcej niż tylko powszechnie używane ekrany dotykowe. W ramach wspieranego ze środków UE projektu MuMMER zaprojektowano humanoidalnego robota opartego na platformie Pepper firmy SoftBank, który jest w stanie samodzielnie i naturalnie wchodzić w interakcje z ludźmi. „Problem z obecnymi robotami użytkowymi polega na tym, że ludzie oczekują od nich większej rozmowności. Jednak systemy, które nie zostały do tego celu stworzone, często są pod tym względem rozczarowujące. A po podejściu do robota MuMMER można odbyć z nim prawdziwą rozmowę”, mówi Mary Ellen Foster z Uniwersytetu w Glasgow, gospodarz i koordynator projektu.

Przełom w zakresie interakcji robota z człowiekiem

Aby zrozumieć potrzeby i wyzwania, przed jakimi staje wiele zainteresowanych stron, we współtworzeniu wzorca zachowań robota zespół współpracował z klientami, kierownictwem centrów handlowych i właścicielami sklepów. Osoby te pomogły również w ocenie działania robota. „Te wspólne sesje projektowe pomogły nam zrozumieć, że choć niektóre z naszych początkowych pomysłów były przekonujące, jak np. robot ochroniarz, to jednak były one niemożliwe do zrealizowania przy użyciu wybranej przez nas platformy sprzętowej”, wyjaśnia Foster. „Stało się jasne, że połączenie udzielania wskazówek z możliwością rozmowy, w tym obsługa robienia tzw. „selfie”, jest odpowiednim modelem działania”. W związku z tym zespół skoncentrował się na opracowaniu mechanizmu śledzenia i rozpoznawania ruchów ciała osób znajdujących się w bliskiej odległości od robota w celu ustalenia, czy zamierzają one wejść z nim w interakcję, czy też nie. Pozwoliło to robotowi na właściwe reagowanie. Oprócz obsługi systemu wirtualnego rozmówcy umożliwiającego prowadzenie rozmów robot został zaprojektowany tak, aby wskazywać klientom drogę do wybranych miejsc w centrum handlowym. W tym celu zespół wykorzystał proces przyjmowania perspektywy, dzięki czemu gdy robot wskaże jakiś punkt orientacyjny lub odniesie się do niego, trójwymiarowy model centrum handlowego umożliwi mu podanie dokładnych wskazówek.

Relacje z klientami

System MuMMER zastosowano w centrum handlowym Ideapark w Finlandii, umieszczając go obok punktu informacyjnego. Pracował on kilka godzin dziennie przez 14 tygodni. Aby ocenić powodzenie tego rozwiązania, zespół projektowy przeprowadził wśród kluczowych zainteresowanych stron ankietę, zapewniając tym samym obszerne dane na potrzeby przyszłego rozwoju. Choć wyniki są nadal analizowane, ogólnie rzecz biorąc, respondenci byli pozytywnie nastawieni do robota pomimo pewnych problemów technicznych natury językowej i z rozpoznawaniem obrazów. „Mimo że ostateczna wersja miała pewne ograniczenia techniczne, choć ostatecznie płynnie posługiwała się językiem fińskim, nadal uważamy, że takie podejście jest najlepszym długoterminowym rozwiązaniem w celu udanego wdrożenia robotów społecznych w przestrzeni publicznej”, zauważa Foster. Zespół MuMMER połączył wiedzę techniczną z różnych specjalizacji, w tym rozpoznawanie komunikatów audiowizualnych, przetwarzanie sygnałów społecznych, zarządzanie interakcjami, nawigację oraz lokalizację. Co ważne, w skład konsorcjum weszło zarówno centrum handlowe Ideapark, jak i firma SoftBank Robotics Europe. Duża część bazowego kodu opracowanego przez firmę MuMMER jest obecnie dostępna w formie oprogramowania wielokrotnego użytku typu open source dla podzespołów robotów. Cały system może zostać udostępniony partnerom współpracującym z zespołem projektowym, którzy dążą do dalszego badania interakcji pomiędzy robotami a ludźmi w przestrzeni publicznej. Długoterminowa analiza interakcji zakończy się przed końcem tego roku.

Słowa kluczowe

MuMMER, centrum handlowe, robot, Pepper, interakcja, rozmowa, sygnał społeczny, wirtualny rozmówca, COVID

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania