Skip to main content
European Commission logo print header

Clothing manufacturing 4.0 – Changing the way we make fashion

Article Category

Article available in the following languages:

Ekologiczna produkcja ubrań w Europie znów możliwa dzięki oprogramowaniu

Program oparty na chmurze automatyzuje linie produkcyjne, dzięki czemu ubrania są produkowane wtedy, gdy jest na nie zapotrzebowanie.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Branża modowa to drugi co do wielkości na świecie przemysł zanieczyszczający środowisko. Produkcja wielu tekstyliów wymaga zastosowania ciężkich paliw kopalnych, a przemysł boryka się z powszechnym i poważnym problemem nadprodukcji. Co roku prawie jedna trzecia wyprodukowanej odzieży nie znajduje nabywcy. Duża część tych odpadów jest efektem stosowania długoletniego i przestarzałego modelu produkcji, w którym nadprodukcja jest tańsza niż produkcja odpowiedniej ilości ubrań. Zespół projektu Rodinia chce to zmienić. Celem projektu jest dekonstrukcja i odbudowa przemysłu modowego poprzez wprowadzenie zmian w dostawach za pomocą innowacyjnego oprogramowania, które pozwala firmom na produkcję zbywalnej ilości odzieży oraz na drastycznie zmniejszenie ilości odpadów. Zespół projektu ma nadzieję, że dzięki temu produkcja odzieży w Europie wróci do łask. „Lokalna lub pobliska produkcja jako element globalnej sieci jest podstawą naszego modelu biznesowego, który zaspokaja pilną potrzebę dotyczącą produkcji odzieży w systemie just-in-time, w sposób zrównoważony i po przystępnych cenach”, mówi Trine Young, założycielka i dyrektor generalna firmy Rodinia Generation.

Zmiany całościowe

W ramach projektu ma powstać Fabryka zielonej mody. „Nasza fizyczna linia produkcyjna to »ciało« projektu Rodinia, »mózg« to nasze zastrzeżone oprogramowanie kontrolujące ciało”, wyjaśnia Henning Weiss, dyrektor ds. technicznych i koordynator techniczny w firmie Rodinia Generation. Linia produkcyjna składa się z trzech głównych maszyn, mechanicznych ramion i linii szwalniczej. Oprogramowanie oparte na chmurze bazuje na autorskim algorytmie wykorzystującym sztuczną inteligencję, który identyfikuje elementy danego ubrania, co oznacza, że zamówienia od różnych klientów mogą być łączone i rozłączane, w zależności od potrzeb. Dzięki temu produkcja wielu projektów jednocześnie może być prowadzona efektywnie. Young mówi, że proces ten jest 137 razy szybszy niż obecne modele produkcyjne, które są zazwyczaj sekwencyjne, a realizacja pojedynczych zamówień odbywa się po kolei według ich wielkości. Dzięki algorytmowi możliwe jest też ograniczenie ilości odpadowych resztek tekstyliów pozostałych po wykrojeniu. Przy produkcji pojedynczej części garderoby, system pozwala oszczędzić około 200 litrów wody i ograniczyć emisję CO2 o 4 kg. „Jest to wynikiem zastosowania procesu produkcji bez wody, nietoksycznych barwników i niskoenergetycznych maszyn, co powoduje zmniejszenie emisji CO2 o 95 % w odniesieniu do pojedynczego produktu”, wyjaśnia Young. Porównuje ona też ten system z tradycyjną chińską fabryką wykończalniczą z okolic Pekinu: „Nasz bliski łańcuch dostaw prowadzi do spadku emisji z transportu o 27 %”. Globalnie rzecz ujmując, produkcja just-in-time wyklucza nadprodukcję, co jest jej wielką zaletą. „To może oszczędzić naszej planecie emisji 360 milionów ton CO2 (co odpowiada 365 000 lotów w obie strony między Londynem a Nowym Jorkiem), zużycia 27,9 miliardów m3 wody (czyli 11,2 milionów basenów olimpijskich) oraz wytworzenia 15,9 milionów ton włókien”.

Przeprojektowanie przemysłu

Zespół prowadził kilka udanych programów pilotażowych z udziałem wybranych marek odzieżowych. „Pozytywne opinie doprowadziły do dalszego rozwoju i zacieśnienia relacji z tymi małymi i średnimi markami odzieżowymi. Niedawno [współpracujące marki] zgodziły się przetestować nasze rozwiązanie w zakresie pełnej produkcji większych ilości ubrań, po powstaniu pierwszej Fabryki zielonej mody”, wyjaśnia Maria Langer, która jest odpowiedzialna za komunikację i marketing w firmie Rodinia. Finansowanie ze środków UE pozwoliło zespołowi na przeprowadzenie udanego studium wykonalności. Obecnie planowana jest budowa pilotażowej Fabryki zielonej mody w Kopenhadze w Danii. „Pandemia COVID-19 osłabiła przemysł mody, przez co uwaga skupiła się na wadliwym łańcuchu dostaw w branży. Wiele marek odzieżowych zostało zmuszonych do zmiany stosowanego obecnie modelu produkcji w odległych lokalizacjach”, zauważa Young.

Słowa kluczowe

Rodinia, moda, zrównoważony rozwój, przystępne ceny, produkcja, oprogramowanie, algorytm, COVID-19

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania