Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

W jaki sposób w pełni autonomiczny system może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego na statkach towarowych

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy opracowano zautomatyzowane rozwiązanie do wykrywania i gaszenia pożarów w celu ochrony otwartych pokładów zewnętrznych na statkach typu ro-ro (roll-on/roll-off).

Transport i mobilność

Pożary na statkach typu ro-ro transportujących ładunki kołowe, takie jak samochody ciężarowe i osobowe, znalazły się w ostatnich latach w centrum uwagi. W sprawozdaniu rocznym stowarzyszenia The Nordic Association of Marine Insurers za rok 2019 wskazano na dużą częstotliwość występowania pożarów na statkach przewożących samochody osobowe / statkach typu ro-ro. Według bazy danych Nordic Marine Insurance Statistics na ponad 1 % statków w tym segmencie co roku dochodzi do pożaru. W odpowiedzi na potrzebę poprawy ochrony przeciwpożarowej finansowany ze środków UE projekt LASH FIRE skupia się na opracowaniu rozwiązań operacyjnych i projektowych dla wszystkich typów statków ro-ro oraz ich demonstracji. Firma Unifire AB, jeden z partnerów projektu, opracowała i przetestowała autonomiczną, robotyczną dyszę gaśniczą zdolną do celowania w ogniska pożaru bez udziału człowieka. Jak czytamy w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej projektu LASH FIRE, testy, które zostały przeprowadzone w Szwecji w czerwcu 2020 roku, miały na celu zbadanie „możliwości stworzenia w pełni autonomicznego systemu wykrywania i gaszenia pożarów w celu ochrony ładunku na otwartych pokładach zewnętrznych statyków typu ro-ro”.

Gaszenie pożarów

Na filmie opublikowanym w serwisie YouTube pokazano, w jaki sposób „system dynamicznie wykrywa, śledzi i gasi pożary w czasie rzeczywistym. Po wykryciu pożaru automatycznie włącza on dopływ wody, a wyłącza go po ugaszeniu”. Jak widać na filmie, autonomiczny robot gaśniczy FlameRanger™ firmy Unifire AB w krótkim czasie wykrywa i gasi cztery zarzewia pożaru. System składa się z czujników połączonych z dyszami umieszczonymi na robotycznych ramionach i obejmuje technologie obrazowania termicznego, analizy obrazu wideo i wykrywania płomieni. Urządzenie FlameRanger™ można napełnić wodą lub pianą, a operator może w każdej chwili przejąć nad nim kontrolę za pomocą dżojstika, telefonu, tabletu lub komputera, wykorzystując łączność Wi-Fi lub inny rodzaj połączenia internetowego, jak wyjaśniono na stronie internetowej firmy Unifire AB. Projekt LASH FIRE (Legislative Assessment for Safety Hazards of Fire and Innovations in Ro-ro ship Environment) potrwa do sierpnia 2023 roku. Jego celem jest opracowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na potrzeby statków typu ro-ro, uwzględniających zmniejszenie ryzyka i kosztów, aby zapewnić podstawę do zmiany międzynarodowych przepisów morskich. Konsorcjum projektu składa się z 26 partnerów z 13 krajów UE, zrzeszając partnerów przemysłowych, instytuty badawcze, uniwersytety, organy regulacyjne, stowarzyszenia handlowe oraz specjalistów w dziedzinie komunikacji i stosunków międzynarodowych. Partnerzy projektu uważają, że LASH FIRE znacznie ograniczy występowanie pożarów na statkach ROPAX – jednostkach pływających typu ro-ro do transportu towarowego z kabinami dla pasażerów – statkach towarowych typu ro-ro ogólnego przeznaczenia oraz wyłącznie do przewozu samochodów osobowych/ciężarowych. Rozwiązania opracowane w ramach projektu LASH FIRE zwiększą liczbę wykrywanych i kontrolowanych na wczesnym etapie pożarów oraz poprawią możliwości niezależnego gaszenia pożarów na pokładzie. Jak czytamy na stronie internetowej firmy Unifire AB, partnerzy projektu LASH FIRE sugerują również, że systemy takie jak FlameRanger™ mogą potencjalnie zapobiegać katastrofalnym wydarzeniom, takim jak pożar lotniskowca USS Bonhomme Richard, który wybuchł w czerwcu 2020 roku. Pożar doprowadził do obrażeń u kilku osób i spowodował duże szkody. Więcej informacji: strona projektu LASH FIRE

Słowa kluczowe

LASH FIRE, statki roll-on/roll-off, ro-ro, pożar, ładunek