Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

NextGEOSS – europejskie centrum danych i platforma obserwacji Ziemi

Projekt NextGEOSS przyspiesza rozwój następnej generacji usług w zakresie obserwacji Ziemi, które zwiększą dokładność monitorowania środowiska. Opracowane w ramach projektu innowacje pomogą dostarczyć informacje mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, walki z zanieczyszczeniem powietrza i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Zmiana klimatu i środowisko

Programy obserwacji Ziemi takie jak Copernicus umożliwiają zbieranie ogromnych ilości danych na temat systemów fizycznych, chemicznych i biologicznych naszej planety. Aby zwiększyć dostępność tych danych i tym samym umożliwić ich wykorzystywanie przez obywateli, producenci aplikacji i usług opartych na obserwacji Ziemi przekształcają zgromadzone dane w przydatne zestawy informacji. Tu z pomocą przychodzi NextGEOSS – europejskie centrum i platforma obserwacji Ziemi. „Rozkładamy ekosystem platform danych i infrastruktur obserwacji Ziemi na czynniki pierwsze, ułatwiając wyszukiwanie danych, korzystanie z nich i ich przetwarzanie”, mówi koordynator projektu NextGEOSS, Nuno Catarino z firmy Deimos. „Tym samym przyspieszamy rozwój następnej generacji usług w zakresie obserwacji Ziemi stworzonych w celu monitorowania środowiska, które mogą na przykład pomóc w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego, monitorowaniu jakości powietrza i zrównoważonym rozwoju obszarów miejskich”. W ramach projektu NextGEOSS powstał europejski katalog danych dotyczących obserwacji Ziemi stanowiący centrum zbierania i katalogowania danych i usług. Ponadto kompleksowa platforma zapewnia programistom dostęp do szeregu indywidualnych, interoperacyjnych usług, takich jak integracja z chmurą, zarządzanie użytkownikami, analityka i chmura hybrydowa.

Istotna rola obserwacji Ziemi w utrzymywaniu bioróżnorodności

W skład konsorcjum NextGEOSS weszło 10 społeczności związanych z obserwacją Ziemi, których zadaniem jest znalezienie rozwiązań na takie wyzwania społeczne jak utrzymanie bioróżnorodności. Skupieni wokół projektu naukowcy i programiści opracowali usługi skierowane do swoich społeczności, wykorzystując w tym celu centrum danych i platformę NextGEOSS, a następnie wskazali kierunek dalszego rozwoju projektu. W ten sposób wspólnie opracowali system NextGEOSS, który spełnia potrzeby różnych społeczności. „Naukowcy poszukują metod pozwalających na ocenę wpływu działalności człowieka na bioróżnorodność w skali lokalnej i globalnej”, dodaje Elnaz Neinavaz, badaczka na Uniwersytecie Twente w Królestwie Niderlandów. Kluczowe zmienne dotyczące bioróżnorodności to zmienne, których monitorowanie stanowi niezbędny element badania i zarządzania zmianą w bioróżnorodności – zagadnieniem, które znajduje się obecnie w centrum uwagi Grupy ds. Obserwacji Ziemi – Sieci ds. Obserwacji Bioróżnorodności (GEO BON). „Większość informacji na temat kluczowych zmiennych została wygenerowana przy pomocy danych pochodzących z obserwacji Ziemi charakteryzujących się małą rozdzielczością. Inaczej było w przypadku projektu pilotażowego NextGEOSS – informacje zostały opracowane w oparciu o wysokorozdzielcze dane satelitarne”, mówi Neinavaz. Wraz ze współpracownikami badaczka stworzyła wysokorozdzielczy wskaźnik stopnia ulistnienia, jedną z najważniejszych zmiennych dotyczących bioróżnorodności, która mogła być zbadana przy pomocy teledetekcji, wykorzystując centrum danych i platformę NextGEOSS. „Dzięki naszej pracy dowiedzieliśmy się, jak przetwarzanie w chmurze może poprawić wykorzystywanie danych pochodzących z obserwacji Ziemi”, wyjaśnia Neinavaz. Partnerem w projekcie było także Centrum Badań Środowiskowych w Wageningen (WENR), które koordynuje również Europejskie Archiwum Roślinności (EVA). Sander Mucher, koordynator projektu pilotażowego, dodaje: „EVA wraz z zestawami danych środowiskowych i kluczowymi zmiennymi dotyczącymi bioróżnorodności, które są udostępniane za pośrednictwem centrum danych NextGEOSS, odgrywa bardzo ważną rolę jako źródło danych in situ do modelowania rozmieszczenia europejskich siedlisk”. Projekt pilotażowy dotyczący bioróżnorodności dowiódł, że centrum danych NextGEOSS stawowi przydatne rozwiązanie zapewniające dostęp do różnego rodzaju danych, które są ponadto przekształcane na platformie w użyteczne zestawy informacji dla społeczności. Projekt pilotażowy dotyczący bioróżnorodności pozwala użytkownikom na wyszukiwanie i zbieranie informacji dodatkowych na temat kluczowych zmiennych dotyczących bioróżnorodności, które są dostarczane przez różne agencje kosmiczne oraz organizacje krajowe i międzynarodowe.

Słowa kluczowe

NextGEOSS, obserwacja Ziemi, Copernicus, bioróżnorodność, teledetekcja, kluczowe zmienne dotyczące bioróżnorodności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania