Skip to main content

SmartGUIDE - Enabling a New Standard of Care Through a Smart Guidewire Device to Fight Stroke and Save Lives

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacje w chirurgii nadzieją dla pacjentów z udarem mózgu

Pewne innowacyjne, możliwe do dopasowania urządzenie naprowadzające pozwala neurochirurgom na szybsze leczenie pacjentów z udarem, co może ograniczyć ryzyko wystąpienia trwałego uszkodzenia mózgu i uratować wiele istnień.

Zdrowie

Do udaru dochodzi, gdy przepływ krwi do części mózgu zostaje przerwany lub ograniczony. W ciągu kilku minut komórki w mózgu zaczynają umierać z braku tlenu i składników odżywczych. Wczesna reakcja ma krytyczne znaczenie dla ograniczenia ryzyka wystąpienia uszkodzenia mózgu i innych komplikacji. „Leczenie udaru zazwyczaj opiera się na przeprowadzeniu wewnątrznaczyniowego zabiegu chirurgicznego ze sterowaniem radiowym”, mówi Guillaume Petit-Pierre, współzałożyciel i dyrektor generalny szwajcarskiej firmy Artiria Medical. „Zabieg polega na wprowadzaniu długiego, cienkiego cewnika i prowadnic do tętnic mózgu. Nie zawsze jest to jednak takie proste. Chirurdzy często muszą usunąć materiał, a następnie ręcznie dopasować końcówki narzędzi”. Może być to konieczne nawet pięć razy podczas jednej operacji. Pacjenci są narażeni na zwiększone ryzyko rozwoju zakażenia wywołanego kilkukrotnym wyciąganiem i ponownym wprowadzaniem narzędzia oraz na zwiększoną ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie. Technika ta wydłuża samą operację i zwiększa jej koszty.

Odmienić operacje mózgu

W odpowiedzi na ten problem szwajcarski start-up Artiria Medical przy wsparciu finansowanego przez UE projektu SmartGUIDE postanowił opracować i wprowadzić na rynek innowacyjne rozwiązanie. Narzędzie składa się z końcówki, która może być zdalnie dostosowywana, pozwalając chirurgowi zmieniać jego profil podczas wprowadzania go przez tętnice w mózgu. „Pomysł zrodził się po odbytej przez nas obserwacji wewnątrznaczyniowej operacji udaru”, wyjaśnia Petit-Pierre. „Na własne oczy przekonaliśmy się, jak często zabieg jest przerywany ze względu na problemy z nawigacją narzędzi. Stwierdziliśmy, że możemy stworzyć lepsze rozwiązanie”. Artiria Medical to spółka typu spin-off szwajcarskiej Politechniki Federalnej w Lozannie, która powstała w 2019 roku w celu rozwoju wyrobu medycznego. Udało się to we współpracy z renomowanymi specjalistami w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej. Opatentowana technologia umożliwia chirurgom dostosowywanie końcówki urządzenia w czasie rzeczywistym. Twórcy chcieli, by była ona prosta w użytkowaniu i nie wymagała specjalistycznego szkolenia. Po umieszczeniu narzędzia chirurg może wprowadzić cewnik, który pozwoli na usunięcie zatoru lub zatrzymanie krwawienia w mózgu, w efekcie ratując pacjentowi życie.

Zwiększony wskaźnik wyzdrowień

4-miesięczny finansowany przez UE projekt pozwolił zespołowi ocenić wykonalność techniczną i komercyjną produktu. „Zbadaliśmy skuteczność narzędzia podczas operacji, wykorzystując w tym celu innowacyjny model badawczy, który został stworzony z myślą o naszym projekcie”, dodaje Petit-Pierre. „Opracowaliśmy go w oparciu o tętnice pobrane z prawdziwych przypadków klinicznych, co zagwarantowało wysoką skuteczność badania”. Petit-Pierre i jego zespół udowodnili ponadto, że urządzenie może przyspieszyć procedury interwencyjne w przypadku udaru mózgu. Sprawność wyrobu pozwala na szybkie dotarcie do danego obszaru mózgu, ograniczając ekspozycję pacjenta na promieniowanie rentgenowskie. „Odkryliśmy, że nasze urządzenie może znacznie skrócić czas operacji”, zauważa. „W przypadku udaru mózgu szybsza interwencja przyczynia się do lepszej rekonwalescencji”. Zespół skupia się teraz na przyspieszeniu procesu walidacji klinicznej i weryfikacji zgodności wyrobu z przepisami. „Szacuje się, że co roku 15 milionów osób przechodzi udar mózgu”, mówi Petit-Pierre. „Często prowadzi on do śmierci lub poważnej niepełnosprawności. Chcemy, aby nasz wyrób ostatecznie przyczynił się do poprawy leczenia udaru mózgu i znacznego wzrostu wskaźnika wyzdrowień”.

Słowa kluczowe

SmartGUIDE, udar, operacja, mózg, promieniowanie rentgenowskie, tlen, choroba, neuroradiologia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania