Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Znaczący krok na drodze do budowy zrównoważonych i wydajnych energetycznie statków

Partnerzy finansowanego przez UE projektu zaprezentowali nowo skonstruowany, pełnowymiarowy fragment kadłuba statku wykonany z materiałów kompozytowych umożliwiających obniżenie kosztów energii i eksploatacji.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Podejmując wysiłki na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu morskiego, armatorzy, operatorzy oraz konstruktorzy poszukują bardziej ekologicznych rozwiązań uwzględniających lżejszą konstrukcję w celu zmniejszenia zużycia paliwa. Dzięki swoim zaletom, takim jak mniejsza waga i odporność na korozję, nowoczesne materiały kompozytowe składające się np. z polimerów wzmacnianych włóknami węglowymi lub z tworzyw sztucznych, znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle stoczniowym, w którym wciąż większość statków budowana jest z ciężkiej stali. Finansowany ze środków UE projekt RAMSSES ma na celu promowanie stosowania innowacyjnych materiałów przeznaczonych w przyszłości do komercyjnego użytku przez branżę stoczniową. Partnerzy projektu zaprezentowali niedawno pełnowymiarowy fragment kadłuba dużej morskiej jednostki pływającej, wykonany z materiałów kompozytowych. W komunikacie prasowym partnera projektu RAMSSES, firmy Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), czytamy: „Jest wiele korzyści przemawiających za budowaniem statków z materiałów kompozytowych, a najważniejszą z nich jest to, że stosowanie materiałów kompozytowych przyczynia się do osiągnięcia większej wydajności morskich jednostek pływających oraz zrównoważonego charakteru działalności morskiej. Taka kompozytowa jednostka jak ta, nad której stworzeniem pracują partnerzy projektu RAMSSES, ważyłaby aż o 40 % mniej niż jej stalowy odpowiednik”. Dalej czytamy: „W rezultacie uzyskujemy znaczne ograniczenie zarówno zużycia paliwa, jak i poziomu emisji”. Pomimo tych korzyści, ze względu na brak zaaprobowanych wytycznych, „przepisy w zakresie budowy statków z materiałów kompozytowych dotyczą jedynie jednostek do 500 ton – o średniej długości 25 metrów”, jak informuje komunikat. „Zespół projektu RAMSSES zamierza zająć się tym problemem, rozszerzając badania nad technologią kompozytową oraz zakres swoich mocy przerobowych, aby móc projektować, produkować i dostarczać na rynek jednostki z materiałów kompozytowych mierzące aż do 85 metrów długości, które będą zgodne z konwencją o bezpieczeństwie życia na morzu (ang. Safety of Life at Sea, SOLAS) oraz wymogami określonymi przez instytucje klasyfikacyjne, jak również przeprowadzając walidację procesu produkcji dużych konstrukcji kompozytowych pod kątem jego ekonomiczności i zgodności z kluczowymi parametrami w zakresie odporności ogniowej, wytrzymałości na uderzenia oraz ogólnej wytrzymałości konstrukcyjnej”. SOLAS, czyli międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, to traktat morski dotyczący bezpieczeństwa statków handlowych.

Aspekt ekologiczny i szerszy zakres operacyjny

W tym samym komunikacie Marcel Elenbaas z firmy DSNS podkreśla wpływ projektu RAMSSES na przyszłość przemysłu stoczniowego. „Kwestie ekologiczne są obecnie głównym przedmiotem zainteresowania ze strony przemysłu, nie inaczej jest z branżą stoczniową. Zastosowanie materiałów kompozytowych przy budowie większych jednostek ma znaczny wpływ na cały projekt statku”. Dodaje, że takie jednostki potrzebują mniejszych silników, „co oznacza więcej miejsca na instalację dodatkowych urządzeń, a tym samym poszerza zakres operacyjny takiego statku. Nie wspominając o tym, że statki z materiałów kompozytowych wymagają też znacznie mniej konserwacji niż jednostki ze stali. Za sprawą projektu RAMSSES mamy okazję zademonstrować skuteczność i opłacalność budowy dużych statków na bazie kompozytów”.

Wersje demonstracyjne

Zaprezentowane w ostatnim czasie rozwiązanie nazwane „wykonywanym na zamówienie kadłubem morskiej jednostki pływającej” (ang. Custom Made Hull for Offshore Vessel), stanowi jedną z 13 wersji demonstracyjnych opracowanych w ramach projektu RAMSSES, uwzględniających cały łańcuch dostaw dla przemysłu stoczniowego (podzespoły, sprzęt, integracja z produktami o złożonej konstrukcji, naprawa). Wersje demonstracyjne składają się z lekkich systemów modułowych, zastosowanej w elementach nośnych kadłuba stali o wysokim stopniu wytrzymałości, użytych w konstrukcji materiałów kompozytowych oraz rozwiązań w zakresie globalnego serwisu napraw. Projekt RAMSSES (Realisation and Demonstration of Advanced Material Solutions for Sustainable and Efficient Ships) będzie realizowany do maja 2021 roku. Więcej informacji: strona projektu RAMSSES

Słowa kluczowe

RAMSSES, budowa statków, materiał kompozytowy, morski, kadłub

Powiązane artykuły