CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

WYZNACZANIE TRENDÓW W NAUCE: Kobiety-przywódcy: Kraje, na których czele stoją kobiety, znacznie lepiej poradziły sobie z COVID-19

Kobiety stojące na czele państw prowadziły znacznie skuteczniejszą walkę z pandemią koronawirusa niż mężczyźni na takich samych stanowiskach.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Kobiety-przywódcy, np. niemiecka kanclerz Angela Merkel, premier Danii Mette Frederiksen oraz premier Finlandii Sanna Marin, zdobyły światowe uznanie w związku z sukcesem opanowania kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Oczywiście nie oznacza to, że panowie na podobnych samych stanowiskach nie osiągali dobrych efektów. Czechy, Grecja, Australia i Wietnam są tego doskonałym przykładem. Z drugiej strony tylko kilka krajów, na których czele stoją kobiety, nie poradziło sobie z wyzwaniem. Naukowcy przeanalizowali sytuację w 194 krajach i stwierdzili, że tam, gdzie przywódcami są kobiety, szybciej wprowadzono zakazy i ograniczenia związane z COVID-19 oraz odnotowano średnio połowę mniej zgonów w porównaniu do krajów rządzonych przez mężczyzn. Wyniki przeprowadzonych badań zostały opublikowane w elektronicznej bibliotece „SSRN”. Badacze oceniali rodzaje reakcji na kryzys oraz łączną liczbę chorych i zgonów spowodowanych COVID-19 w tych krajach w okresie do 19 maja, czyli w pierwszym kwartale pandemii. Naukowcy wzięli pod uwagę czynniki takie jak produkt krajowy brutto, ogół ludności, gęstość populacji w ośrodkach miejskich, odsetek starszych mieszkańców, roczne wydatki na opiekę zdrowotną na osobę, otwartość na podróże po świecie oraz ogólny poziom równouprawnienia płci w społeczeństwie. Ponieważ tylko 19 ze 194 krajów było rządzonych przez kobiety w momencie prowadzenia badania, naukowcy utworzyli grupy „najbliższych sąsiadów”, aby porównać podobne kraje. Przykładowo porównali Niemcy (kobiety) i Wielką Brytanię (mężczyźni).

Siła kobiet

„Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że światowe liderki zareagowały szybciej i bardziej zdecydowanie w obliczu ryzyka wystąpienia ofiar śmiertelnych”, powiedziała współautorka Supriya Garikipati z Uniwersytetu w Liverpoolu w komunikacie prasowym tej instytucji edukacyjnej. „W prawie wszystkich przypadkach panie wprowadziły zakazy wcześniej niż mężczyźni stojący na czele państw w podobnych okolicznościach. Chociaż może to mieć długofalowe skutki ekonomiczne, z pewnością pomogło tym państwom w ochronie życia, co potwierdziła znacząco niższa liczby zgonów w tych krajach”. Badaczka dodaje: „Uzyskane wyniki wskazują, że rezultaty walki z koronawirusem są systematycznie i znacząco lepsze w krajach rządzonych przez kobiety. Do pewnego stopnia może to być wytłumaczone działaniami, jakie przywódczynie podjęły w odpowiedzi na kryzys. Nawet biorąc pod uwagę kontekst instytucjonalny i inne środki kontroli, kraje, na których czele stoi kobieta, znalazły się w lepszej sytuacji podczas obecnego kryzysu”. Czy fakt, że światowe liderki znacznie wcześniej wprowadziły zakazy i ograniczenia niż mężczyźni na podobnych samych stanowiskach ma coś wspólnego z awersją do ryzyka? Badaczka podważa takie założenie: „Chociaż liderki chciały uniknąć ryzyka narażenia życia, były również gotowe podjąć znaczne ryzyko ekonomiczne poprzez szybkie narzucenie zasad bezpieczeństwa”.

Prosimy o więcej kobiet u sterów władzy

Oprócz wzorowego odgrywania roli przywódcy kobiety również stają często na pierwszej linii walki z pandemią. Według najnowszych wytycznych politycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju kobiety stanowią prawie 70 % wszystkich pracowników służby zdrowia, co naraża je na większe ryzyko zachorowania. Z badania wynika również, że to „zrównoważona obecność przedstawicieli obu płci w instytucjach” i „ogólniej, zrównoważenie płci, a nie tylko obecność kobiet-przywódców, pozwoliło na osiągnięcie różnicowo lepszych rezultatów”. Kraje rządzone przez kobiety były bardziej egalitarne, a kobiety na stanowiskach decyzyjnych były bardziej zaangażowane. „Mamy nadzieję, że ten artykuł stanie się początkiem dyskusji na temat roli krajowych przywódców w wyjaśnieniu różnic w lokalnych wynikach walki z koronawirusem”, podsumowują uczeni.

Słowa kluczowe

Kobiety, liderki, koronawirus, COVID-19, pandemia