European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

SAFER Level Crossing by integrating and optimizing road-rail infrastructure management and design

Article Category

Article available in the following languages:

Zestaw narzędzi zwiększający bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Jedna trzecia wszystkich śmiertelnych wypadków kolejowych ma miejsce na przejazdach. Opracowany zestaw narzędzi z zakresu bezpieczeństwa to zbiór rozwiązań dopasowanych do poszczególnych przypadków i każdego budżetu.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Na przejazdach kolejowych w całej Europie co tydzień ginie średnio sześć osób, a kolejne sześć zostaje ciężko rannych. „Wypadki na przejazdach kolejowych są trzecią – po próbach samobójczych i wtargnięciach – grupą śmiertelnych lub skutkujących obrażeniami wypadków związanych z ruchem kolejowym”, mówi Grigore Havarneanu z zespołu projektu SAFER-LC. Na przejazdach kolejowych ma miejsce 1 % śmiertelnych wypadków drogowych i 30 % śmiertelnych wypadków na kolei. W poprzednich projektach CORDIS badano sposoby zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadków śmiertelnych na kolei związanych z próbami samobójczymi i wtargnięciami. Jak mówi Havarneanu, zwiększenie bezpieczeństwa przejazdów kolejowych było logicznym kolejnym krokiem. Oprócz zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i rannych ulepszona infrastruktura przejazdów kolejowych zmniejszy również opóźnienia i zakłócenia.

Nie tylko rogatki

Finansowany ze środków UE projekt SAFER-LC, koordynowany przez International Union of Railways, zgromadził konsorcjum 17 partnerów z 10 krajów – w tym ośmiu państw członkowskich UE i dwóch krajów stowarzyszonych, Norwegii i Turcji. W projekcie uczestniczyli reprezentanci kolejowych grup przemysłowych, unii transportowych, instytutów badawczych oraz operatorzy pociągów i firmy technologiczne. Połowa wszystkich przejazdów kolejowych w Europie to przejazdy z biernym systemem zabezpieczeń – bez rogatek czy aktywnych systemów ostrzegawczych. Idealnym rozwiązaniem byłoby zastąpienie przejazdu kolejowego tunelem lub mostem, ale często jest to niemożliwe lub nieopłacalne. Konsorcjum kierowało dwoma ścieżkami badawczymi, z których jedna skupiała się na rozwiązaniach technicznych, takich jak inteligentna komunikacja między pojazdem i infrastrukturą, a druga – na rozwiązaniach psychologicznych i behawioralnych mających na celu zachęcanie uczestników ruchu do bezpieczniejszych zachowań. „Skupiliśmy się na bardziej innowacyjnych rozwiązaniach niż samo postawienie rogatek”, wyjaśnia Havarneanu.

Znaki ostrzegawcze

Dla przykładu, inteligentne czujniki zainstalowane na przejazdach z biernym systemem zabezpieczeń mogą nie tylko ostrzegać kierowców pojazdów o zbliżającym się pociągu, ale także informować maszynistów o pojazdach znajdujących się na torach. W ramach projektu SAFER-LC przeprowadzono testy w Salonikach, w Grecji, gdzie flota 100 taksówek została wyposażona w takie czujniki. Wyniki tych testów, jak mówi Havarneanu, są obiecujące. Innym rozwiązaniem jest lepsze oznakowanie przejazdów i wprowadzenie wskazówek środowiskowych, które mogłyby zniechęcić kierowców do podejmowania ryzyka. „Niektórzy uczestnicy ruchu drogowego popełniają błędy lub naruszają przepisy dlatego, że przejazdy są nieprawidłowo oznakowane, źle zbudowane lub w ich pobliżu brakuje odpowiednich wskazówek”, dodaje Havarneanu.

Właściwe narzędzie

Ostatecznie opracowano zestaw 48 różnych rozwiązań, który udostępniono bezpłatnie w Internecie decydentom politycznym, zarządcom infrastruktury drogowej i kolejowej oraz grupom obywatelskim. W skład zestawu narzędzi wchodzą najlepsze rozwiązania dopasowane do różnych typów przejazdów kolejowych, a do każdego z nich są dołączone powiązane badania. W zestawie znajdują się także proste rozwiązania takie jak progi zwalniające, farby lub efekty optyczne, które spowalniają kierowców. „Publikujemy nasze propozycje wraz z ich praktycznymi zastosowaniami, kosztami, zaletami i wadami, przykładami zastosowania, skutecznością, oczekiwanymi efektami i skutkami ubocznymi oraz linkami do powiązanych stron”, wyjaśnia Havarneanu, dodając, że żadne z rozwiązań nie będzie uniwersalne dla wszystkich krajów UE. Badacz zaznacza, że bez wsparcia UE taka praca byłaby niemożliwa. „Wspaniale jest brać udział w tym projekcie i być częścią zespołu, w którego skład wchodzą eksperci z różnych dziedzin”, dodaje uczony. „Praca w takim interdyscyplinarnym zespole udowadnia, że razem możemy osiągnąć o wiele więcej niż gdybyśmy pracowali oddzielnie”.

Słowa kluczowe

SAFER-LC, kolej, przejazd, pociąg, rogatki, czujnik, zestaw narzędzi

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania