Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wspieranie badań naukowych dzięki nowej infrastrukturze prowadzenie obliczeń superkomputerowych w chmurze

Nowe systemy obliczeniowe i przechowywania danych wdrożone w jednym z głównych europejskich centrów superkomputerowych zostały zaprojektowane tak, by sprostać potrzebom neuronaukowców i badaczy z innych dziedzin. Jedną z głównych wynikających z tej modernizacji korzyści jest znaczne zwiększenie wydajności obliczeniowej, co pozwoli na wykonywanie ekstremalnie złożonych działań.

Gospodarka cyfrowa

Celem konsorcjum utworzonego przez pięć głównych europejskich ośrodków obliczeń superkomputerowych jest udostępnienie tego typu usług w chmurze w sposób kompatybilny z prowadzonymi już obliczeniami naukowymi oraz osiągnięciami nauki o danych. Ośrodki starają się dostosować świadczone usługi w taki sposób, by utworzyć elektroniczną infrastrukturę, tak zwaną infrastrukturę Fenix, która będzie dysponować dobrze zintegrowanymi repozytoriami danych oraz skalowalnymi systemami superkomputerowymi. Będący częścią europejskiego projektu Human Brain Project (HBP), finansowany ze środków unijnych projekt ICEI ma doprowadzić do powstania wstępnej wersji elektronicznej infrastruktury. Częścią podejmowanych w jego ramach wysiłków są działania partnera projektu ICEI, Francuskiej Komisji Energii Alternatywnych i Energii Atomowej, która za pośrednictwem swojego Bardzo Dużego Centrum Obliczeniowego (fr. Trés Grand Centre de Calcul, TGCC), udostępniła nowe zasoby i usługi. Centrum TGCC jest jednym z pięciu wspomnianych wyżej ośrodków superkomputerowych biorących udział w projekcie. Jego oferta obejmuje standardowe zasoby niezbędne do wykonywania obliczeń o wysokiej wydajności (ang. high-performance computing, HPC) oraz nowe systemy umożliwiające prowadzenie niezależnych obliczeń w chmurze, przechowywanie obiektów oraz obliczenia interaktywne. Nowe systemy zainstalowane w centrum TGCC zostały przygotowane do pracy z uwzględnieniem konkretnych potrzeb badaczy zajmujących się neuronauką oraz innymi dziedzinami, w których nieodzowne są wysoce interaktywne usługi HPC umożliwiające prowadzenie ekstremalnie złożonych obliczeń.

Cztery nowe systemy

Zgodnie z komunikatem prasowym, który pojawił się na stronie internetowej projektu, w TGCC uruchomiono cztery nowe systemy. Pierwszy z nich to interaktywny klaster obliczeniowy umożliwiający skuteczniejszą wizualizację, pracę z SI oraz postprzetwarzanie i stosowanie interaktywnych schematów obciążeń. W komunikacie prasowym czytamy: „Każdy z serwerów klastra został wyposażony w procesory Intel najnowszej generacji, procesory graficzne Nvidia o wysokiej wydajności oraz nawet do 3 terabajtów pamięci. System ten nadaje się szczególnie dobrze do prowadzenia symulacji dużych struktur neuronowych oraz interakcji z nimi”. Drugi z systemów to infrastruktura chmurowa, dzięki której naukowcy będą mogli rozwijać usługi sieciowe, współdzielone bazy wiedzy, otwarte platformy danych i inne niezbędne tej społeczności usługi. Zgodnie z komunikatem prasowym „[infrastruktura] [o]parta na pakiecie OpenStack o otwartym kodzie może obsłużyć nawet do 600 serwerów wirtualnych”. Trzeci z systemów wykorzystuje równoległy system plików Lustre do zarządzania klastrem dysków flash o pojemności niemal 1 petabajta, uruchomionym na kontrolerach sieciowych DataDirect Networks (DDN SSF 18KXe) najnowszej generacji. Ten system pamięci masowej może funkcjonować sprawnie nawet pod olbrzymim obciążeniem. Czwarty zainstalowany system to „[o]biektowy system pamięci masowej o pojemności 7 petabajtów działający na oprogramowaniu o otwartym kodzie OpenIO”. Jak podano w komunikacie, „system umożliwia użytkownikom bezpieczne archiwizowanie danych oraz dzielenie ich za pośrednictwem internetu z innymi członkami społeczności naukowej”. Nowe systemy, wdrożone w ramach projektu ICEI (Interactive Computing E-Infrastructure for the Human Brain Project), będą współpracować z systemami w pozostałych czterech ośrodkach obliczeń superkomputerowych tworzącymi infrastrukturę Fenix (w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii i Szwajcarii). Pierwszymi naukowcami, którzy będą mieli sposobność skorzystać z tej elektronicznej infrastruktury, są badacze pracujący nad projektem HBP lub z nim związani. Jeden z użytkowników, zastępca dyrektora Instytutu NeuroMod i pracownik Uniwersytetu Côte d’Azur, Alexandre Muzy, tak podsumowuje nowe usługi: „Dzięki infrastrukturze Fenix miałem możliwość skorzystać z wyjątkowo potężnych zasobów obliczeniowych i przeprowadzić symulacje wymagające znacznej wydajności. Mogłem też współpracować ze światowej klasy badaczami i dzięki ich udziałowi poprawić trafność stosowanego modelu matematycznego”. Więcej informacji: strona projektu ICEI

Słowa kluczowe

ICEI, obliczenia w chmurze, obliczenia o dużej wydajności, obliczenia superkomputerowe

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

2 Grudnia 2005

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

10 Kwietnia 2018