Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Wyprodukowano w Europie: duży krok w kierunku budowy superkomputerów

W ramach unijnej inicjatywy prowadzone są prace nad stworzeniem rodzimej technologii mikroprocesorów na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności, sztucznej inteligencji i inżynierii samochodowej.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W ciągu ostatnich kilku lat poczyniono duże inwestycje w dziedzinie obliczeń o wysokiej wydajności, które wykorzystywane są zazwyczaj do rozwiązywania zaawansowanych problemów i prowadzenia badań za pomocą modelowania komputerowego, symulacji i analiz. Systemy obliczeń o wysokiej wydajności są niezbędne w przypadku różnych zastosowań, począwszy od obrony i bezpieczeństwa po zmiany klimatu i spersonalizowaną medycynę, ponieważ umożliwiają wdrożenie opartej na symulacji przewidywalności o wysokiej dokładności. Obliczenia o wysokiej wydajności wymagają zaangażowania tysięcy pracujących równolegle procesorów, które analizują miliardy danych w czasie rzeczywistym. Kluczowe staje się zatem posiadanie nowej generacji mikroprocesorów małej mocy, które pozwolą osiągnąć wyjątkowy poziom wydajności energetycznej komputera. Jak napisano w komunikacie prasowym, współfinansowany ze środków UE projekt EPI SGA1 odpowiada na problem, jakim jest „opracowanie akceleratorów oraz pierwszego europejskiego systemu obliczeń o wysokiej wydajności opartego na układzie system-on-a-chip (SoC), którego celem jest stworzenie procesora dla komputera eksaskalowego opartego na technologii europejskiej”. „Ten eksaskalowy superkomputer będzie w stanie osiągnąć jeden eksaflop wydajności, co oznacza, że będzie około miliona razy szybszy niż typowe komputery stacjonarne. Może to znacznie przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji i badania naukowe”. FLOP, jednostka mocy obliczeniowej komputerów, określa liczbę operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę, które może wykonać komputer. System o wydajności jednego eksaflopa mógłby wykonywać miliard operacji na sekundę. Oczekuje się, że najlepsi międzynarodowi gracze osiągną ten poziom do 2021 roku. Technologia eksaskalowa umożliwi znacznie dokładniejsze i bardziej szczegółowe modelowanie oraz symulację na większą skalę niż te oferowane przez istniejące systemy, a także nowe podejścia do rozwiązywania problemów, takie jak uczenie maszynowe czy analiza danych na dużą skalę.

Pierwsze kroki

Rozpoczęty w 2018 r. projekt EPI SGA1 (SGA1 (Specific Grant Agreement 1) OF THE EUROPEAN PROCESSOR INITIATIVE (EPI)) to pierwszy etap ramowej umowy o partnerstwie w ramach Europejskiej Inicjatywy Procesorowej. Europejska Inicjatywa Procesorowa jest częścią szerszej strategii wdrażanej przez UE w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali. W komunikacie prasowym na stronie internetowej projektu napisano: „Podejmując rozmaite działania, Europejska Inicjatywa Procesorowa zaprojektuje i stworzy pierwszy europejski system obliczeń o wysokiej wydajności dla branży obliczeń o wysokiej wydajności i branży motoryzacyjnej”. Dotyczy to procesora obliczeń o wysokiej wydajności ogólnego zastosowania, akceleratora i platformy motoryzacyjnej. W komunikacie prasowym czytamy także: „Czerpiąc z wiedzy i doświadczenia partnerów w konsorcjum, Europejska Inicjatywa Procesorowa dąży do wprowadzenia na rynek mikroprocesora o niskiej mocy. Dzięki temu kluczowe kompetencje w zakresie projektowania wysokiej klasy mikroprocesorów i systemów pozostaną w Europie, co jest ważnym wymogiem w wielu obszarach zastosowań”. Partnerzy projektu twierdzą, że oprócz obliczeń o wysokiej wydajności, obszary zastosowań Europejskiej Inicjatywy Procesorowej obejmą przemysł autonomicznych pojazdów oraz rynek centrów danych i serwerów. Cytowany w tym samym komunikacie prasowym prof. Mateo Valero Cortes, dyrektor w firmie Barcelona Supercomputing Center, która jest partnerem projektu, mówi: „Przyspieszenie ma kluczowe znaczenie dla dalszego wzrostu wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii w komputerach. Pierwszy akcelerator w ramach Europejskiej Inicjatywy Procesorowej zacznie od technologii RISC-V, aby dostarczyć dwa unikalne akceleratory wektorowe i akceleratory sztucznej inteligencji dla obliczeń o wysokiej wydajności oraz sztucznej inteligencji, ponieważ przyszłe superkomputery będą w większości przypadków heterogeniczne. Drugi akcelerator, oparty na inteligentnym procesorze firmy Kalray, wytyczy ścieżkę do deterministycznych obliczeń samochodowych. Oba akceleratory oferują europejskie rozwiązanie dla przyszłych globalnych potrzeb konwergentnego przetwarzania danych (obliczenia o wysokiej wydajności i sztuczna inteligencja)”. Więcej informacji: strona projektu EPI SGA1

Kraje

Francja

Powiązane artykuły

Wiadomości
Postępy naukowe
Pragniesz dołączyć do czołówki europejskich specjalistów w dziedzinie obliczeń superkomputerowych?
Gospodarka cyfrowa icon

14 Grudnia 2022

Wiadomości
Postępy naukowe
Połączenie mocy superkomputerów i symulacji kwantowych
Gospodarka cyfrowa icon

3 Listopada 2022

Wiadomości
Postępy naukowe
Pierwsze gotowe do certyfikacji rozwiązanie do analizy synchronizacji wielordzeniowej
Gospodarka cyfrowa icon

10 Maja 2022

Wiadomości
Postępy naukowe
Wspieranie innowacji w zakresie obliczeń o wysokiej wydajności w europejskich MŚP
Gospodarka cyfrowa icon

15 Września 2021

Wiadomości
Postępy naukowe
Europejski sektor badań i rozwoju osiąga kolejny krok milowy na drodze do opracowania całkowicie europejskiej platformy do zastosowań w przestrzeni kosmicznej
Gospodarka cyfrowa icon

11 Grudnia 2020

Wiadomości
Postępy naukowe
Wspieranie badań naukowych dzięki nowej infrastrukturze prowadzenie obliczeń superkomputerowych w chmurze
Gospodarka cyfrowa icon

14 Października 2020

Wiadomości
Postępy naukowe
Wytyczanie drogi do wielkoskalowych obliczeń
Gospodarka cyfrowa icon

30 Czerwca 2020

Wiadomości
Postępy naukowe
Zwiększanie potencjału badawczego i innowacyjnego UE dzięki nowoczesnemu ekosystemowi obliczeniowemu
Gospodarka cyfrowa icon

5 Marca 2020

Wiadomości
Postępy naukowe
Opracowywanie modeli programowania i narzędzi poprawiających wydajność dla superkomputerów przyszłości
Gospodarka cyfrowa icon

14 Lutego 2020

Wiadomości
Postępy naukowe
Opracowywanie nowego systemu, który pozwoli wykorzystać pełny potencjał superkomputerów
Gospodarka cyfrowa icon

3 Stycznia 2020

Wiadomości
Postępy naukowe
JUWELS – król superkomputerów
Gospodarka cyfrowa icon
Zdrowie icon

10 Kwietnia 2018

Wiadomości
MONT-BLANC przeprowadza udane testy oprogramowania na wysokowydajnych serwerach z procesorami ARM

3 Sierpnia 2015

Wiadomości
W kierunku superkomputerów: projekt UE podnosi efektywność energetyczną wysokowydajnych technologii obliczeniowych

15 Października 2014