Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wyprodukowano w Europie: duży krok w kierunku budowy superkomputerów

W ramach unijnej inicjatywy prowadzone są prace nad stworzeniem rodzimej technologii mikroprocesorów na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności, sztucznej inteligencji i inżynierii samochodowej.

Gospodarka cyfrowa

W ciągu ostatnich kilku lat poczyniono duże inwestycje w dziedzinie obliczeń o wysokiej wydajności, które wykorzystywane są zazwyczaj do rozwiązywania zaawansowanych problemów i prowadzenia badań za pomocą modelowania komputerowego, symulacji i analiz. Systemy obliczeń o wysokiej wydajności są niezbędne w przypadku różnych zastosowań, począwszy od obrony i bezpieczeństwa po zmiany klimatu i spersonalizowaną medycynę, ponieważ umożliwiają wdrożenie opartej na symulacji przewidywalności o wysokiej dokładności. Obliczenia o wysokiej wydajności wymagają zaangażowania tysięcy pracujących równolegle procesorów, które analizują miliardy danych w czasie rzeczywistym. Kluczowe staje się zatem posiadanie nowej generacji mikroprocesorów małej mocy, które pozwolą osiągnąć wyjątkowy poziom wydajności energetycznej komputera. Jak napisano w komunikacie prasowym, współfinansowany ze środków UE projekt EPI SGA1 odpowiada na problem, jakim jest „opracowanie akceleratorów oraz pierwszego europejskiego systemu obliczeń o wysokiej wydajności opartego na układzie system-on-a-chip (SoC), którego celem jest stworzenie procesora dla komputera eksaskalowego opartego na technologii europejskiej”. „Ten eksaskalowy superkomputer będzie w stanie osiągnąć jeden eksaflop wydajności, co oznacza, że będzie około miliona razy szybszy niż typowe komputery stacjonarne. Może to znacznie przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji i badania naukowe”. FLOP, jednostka mocy obliczeniowej komputerów, określa liczbę operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę, które może wykonać komputer. System o wydajności jednego eksaflopa mógłby wykonywać miliard operacji na sekundę. Oczekuje się, że najlepsi międzynarodowi gracze osiągną ten poziom do 2021 roku. Technologia eksaskalowa umożliwi znacznie dokładniejsze i bardziej szczegółowe modelowanie oraz symulację na większą skalę niż te oferowane przez istniejące systemy, a także nowe podejścia do rozwiązywania problemów, takie jak uczenie maszynowe czy analiza danych na dużą skalę.

Pierwsze kroki

Rozpoczęty w 2018 r. projekt EPI SGA1 (SGA1 (Specific Grant Agreement 1) OF THE EUROPEAN PROCESSOR INITIATIVE (EPI)) to pierwszy etap ramowej umowy o partnerstwie w ramach Europejskiej Inicjatywy Procesorowej. Europejska Inicjatywa Procesorowa jest częścią szerszej strategii wdrażanej przez UE w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali. W komunikacie prasowym na stronie internetowej projektu napisano: „Podejmując rozmaite działania, Europejska Inicjatywa Procesorowa zaprojektuje i stworzy pierwszy europejski system obliczeń o wysokiej wydajności dla branży obliczeń o wysokiej wydajności i branży motoryzacyjnej”. Dotyczy to procesora obliczeń o wysokiej wydajności ogólnego zastosowania, akceleratora i platformy motoryzacyjnej. W komunikacie prasowym czytamy także: „Czerpiąc z wiedzy i doświadczenia partnerów w konsorcjum, Europejska Inicjatywa Procesorowa dąży do wprowadzenia na rynek mikroprocesora o niskiej mocy. Dzięki temu kluczowe kompetencje w zakresie projektowania wysokiej klasy mikroprocesorów i systemów pozostaną w Europie, co jest ważnym wymogiem w wielu obszarach zastosowań”. Partnerzy projektu twierdzą, że oprócz obliczeń o wysokiej wydajności, obszary zastosowań Europejskiej Inicjatywy Procesorowej obejmą przemysł autonomicznych pojazdów oraz rynek centrów danych i serwerów. Cytowany w tym samym komunikacie prasowym prof. Mateo Valero Cortes, dyrektor w firmie Barcelona Supercomputing Center, która jest partnerem projektu, mówi: „Przyspieszenie ma kluczowe znaczenie dla dalszego wzrostu wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii w komputerach. Pierwszy akcelerator w ramach Europejskiej Inicjatywy Procesorowej zacznie od technologii RISC-V, aby dostarczyć dwa unikalne akceleratory wektorowe i akceleratory sztucznej inteligencji dla obliczeń o wysokiej wydajności oraz sztucznej inteligencji, ponieważ przyszłe superkomputery będą w większości przypadków heterogeniczne. Drugi akcelerator, oparty na inteligentnym procesorze firmy Kalray, wytyczy ścieżkę do deterministycznych obliczeń samochodowych. Oba akceleratory oferują europejskie rozwiązanie dla przyszłych globalnych potrzeb konwergentnego przetwarzania danych (obliczenia o wysokiej wydajności i sztuczna inteligencja)”. Więcej informacji: strona projektu EPI SGA1

Kraje

Francja

Powiązane artykuły

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa

30 Czerwca 2020

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

10 Kwietnia 2018