Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Pragniesz dołączyć do czołówki europejskich specjalistów w dziedzinie obliczeń superkomputerowych?

Rozpocznij światowej klasy studia magisterskie w dziedzinie obliczeń wielkiej skali (HPC). Masz szczęście – właśnie rozpoczął się nabór zgłoszeń w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W ramach finansowanego ze środków UE projektu EUMaster4HPC powstał pionierski, ogólnoeuropejski program studiów magisterskich, którego celem jest wykształcenie nowego pokolenia europejskich specjalistów w dziedzinie obliczeń wielkiej skali. Właśnie ruszył nabór zgłoszeń do programu magisterskiego dla studentów zainteresowanych informatyką lub rozwiązywaniem problemów technicznych i naukowych z wykorzystaniem superkomputerów. „Obliczenia wielkiej skali (ang. high-performance computing, HPC) to rozwojowa dziedzina badań, których realizacja może się przełożyć na wzrost gospodarczy”, twierdzi prof. Pascal Bouvry z Uniwersytetu Luksemburskiego, instytucji pełniącej rolę koordynatora projektu EUMaster4HPC. Jego wypowiedź została przytoczona w broszurze informacyjnej Projects Info Pack opisującej dziewięć projektów wspierających rozwój dziedziny obliczeń superkomputerowych w Europie. EUMaster4HPC i inne wyróżnione projekty są częścią Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (ang. European High Performance Computing Joint Undertaking, EuroHPC JU), czyli inicjatywy opartej na współpracy Unii Europejskiej, 31 państw Europy i trzech partnerów z sektora prywatnego, której celem jest doprowadzenie Europy na pierwsze miejsce na świecie w dziedzinie obliczeń superkomputerowych.

Zdobywanie światowej klasy kwalifikacji

Program studiów magisterskich oferowany w ramach projektu EUMaster4HPC daje studentom okazję do zdobycia wyjątkowych kwalifikacji i perspektyw zawodowych w dziedzinie HPC, oferując dodatkowy atut w postaci możliwości mieszkania i studiowania w różnych miastach Europy. Prof. Bouvry wyjaśnia znaczenie programu: „Bez specjalistów wykształconych w dziedzinie HPC i pokrewnych dziedzinach, takich jak analiza danych czy sztuczna inteligencja, Europa ryzykuje utratę tej wyjątkowej okazji do rozwoju jednolitego rynku cyfrowego”. Rozpoczęty 1 grudnia 2022 roku nabór będzie realizowany w dwóch następujących po sobie okresach (od 1 do 14 grudnia i od 16 grudnia do 28 lutego 2023 roku). W przyszłości zostaną przeprowadzone kolejne nabory. Jak czytamy w informacji prasowej zamieszczonej na stronie EuroHPC JU, studia magisterskie rozpoczną się jesienią 2023 roku i będą realizowane na ośmiu uniwersytetach w Bułgarii, Francji, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Studenci rozpoczynają realizację programu na wybranej przez siebie uczelni (spośród ośmiu dostępnych), a następnie w drugim roku będą kontynuować naukę w ramach innej instytucji, zależnie od wybranej specjalizacji.

Liczne efekty kształcenia

Program wyposaży studentów w najnowocześniejszą wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie HPC i powiązanych technologii. Uczestnicy projektu pozyskają wiedzę dotyczącą modelowania matematycznego i algorytmów, statystyki, programowania równoległego i architektur równoległych, a także zaawansowanych zagadnień badawczych i obszarów zastosowań obliczeń wielkiej skali w nauce i inżynierii. Studenci zdobędą umiejętności praktyczne i badawcze dotyczące sztucznej inteligencji, analizy danych przy pomocy superkomputerów, a także obliczeniowej algebry liniowej. Osoby, które zdecydują się na wzięcie udziału w tym programie, będą miały także okazję do rozwijania kompetencji w zakresie programowania równoległego, systemów rozproszonych, tworzenia oprogramowania, projektowania procesorów i architektur superkomputerowych, hierarchii pamięci, technologii sieciowych oraz projektowania i wdrażania systemów chmurowych. Dodatkowo nabycie umiejętności miękkich ułatwi studentom wejście na rynek pracy i pomoże im w opracowaniu tematów badawczych i pisaniu wniosków oraz krytycznej analizie problemów. Wśród zdobywanych przez studentów kompetencji można wymienić umiejętność opracowywania nowatorskich pomysłów oraz rozwiązywania złożonych problemów z wykorzystaniem superkomputerów, przystosowywania się do wielokulturowego środowiska pracy oraz samodzielnego działania. Szczegóły dotyczące wymagań wstępnych, procedury rekrutacyjnej, stypendiów, czesnego i programu studiów można znaleźć na stronie internetowej projektu EUMaster4HPC. Realizacja projektu EUMaster4HPC (European Master for High Performance Computing) zakończy się w grudniu 2025 roku. Więcej informacji: strona projektu EUMaster4HPC strona internetowa Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC

Słowa kluczowe

EUMaster4HPC, EuroHPC JU, obliczenia wielkiej skali, HPC, obliczenia superkomputerowe, magister, student

Powiązane artykuły