CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Sezonowe prognozy pogody w celu podniesienia sprawności systemów energetycznych

Finansowany ze środków UE projekt SECLI-FIRM ma ułatwić korzystanie z usprawnionych prognoz pogody, by dodać do procesów decyzyjnych wartość praktyczną i ekonomiczną.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Zarówno w sektorze energetycznym, jak i gospodarki wodnej narastają obawy dotyczące wpływu znaczących zmian klimatycznych na działające w nich przedsiębiorstwa. Partnerzy projektu SECLI-FIRM oferują zatem dokładne informacje, które mają wspierać podejmowanie odpowiednich decyzji i w ten sposób pomagać w zmniejszaniu ryzyka oraz kosztów. Dzięki sezonowym prognozom pogody organizacje sektora energii będą mogły podejmować trafniejsze decyzje dotyczące zarządzania, co ostatecznie przełoży się na lepsze zrównoważenie podaży i popytu w branży energetycznej, a zatem na usprawnienie systemu energetycznego. Będzie to szczególnie korzystne w sektorze energii odnawialnej i przyniesie odpowiednie korzyści w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych. Przy współpracy zakładów energetycznych, podmiotów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, operatorów sieci i wodociągów powstaje dziewięć studiów przypadku. Mają one obejmować podejmowanie decyzji w zakresie generowania energii, logistyki energetycznej i utrzymania, planowania i równoważenia koszyka energetycznego oraz gospodarki wodnej.

Słowa kluczowe

zmiana klimatu, prognoza, energia, woda, podejmowanie decyzji