Skip to main content
European Commission logo print header

Mobile-Network Infrastructure for Cooperative Surveillance of low flying drones

Article Category

Article available in the following languages:

System zarządzania ruchem dronów może wkrótce spowodować, że na europejskim niebie zagoszczą nisko latające pojazdy

Włączenie nisko latających dronów do przestrzeni miejskiej zależy od zaakceptowania ich przez obywateli. Nowy system ruchu oparty na infrastrukturze sieci komórkowej może usprawnić cały proces.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Niebo nad europejskimi miastami może niebawem wypełnić się dronami. Nisko latające drony, czy to sterowane zdalnie, czy autonomiczne, stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem komercyjnym i rekreacyjnym. Przykłady obejmują firmy wykorzystujące drony do dostaw, nadzoru oraz akcji strażackich i misji ratunkowych. Jednym z głównych wyzwań związanych z integracją dronów w przestrzeni miejskiej jest ich społeczna akceptacja. Główne wątpliwości dotyczą bezpieczeństwa w przypadku potencjalnych zderzeń lub prywatności, jako że drony mają kamery i czujniki i mogą bez problemu latać nad prywatnymi posesjami. Systemy kontroli i zarządzania ruchem dronów mogłyby pomóc zwiększyć bezpieczeństwo obywateli i zapewnić sposoby ograniczania bądź pozbawiania dostępu. Drony mogą wykorzystywać tę samą przestrzeń powietrzną co samoloty, a także dodatkowe przestrzenie. W ramach finansowanego ze środków UE projektu MoNIfly opracowano i zademonstrowano system zarządzania ruchem dronów oparty na istniejącej infrastrukturze sieci komórkowej. Zespół ma nadzieję, że pewnego dnia zostanie on wdrożony w europejskich miastach i w pozostałej części świata. „Niektóre obawy opinii publicznej dotyczą hałasu i prywatności. Dzięki naszemu systemowi zarządzania ruchem tereny mieszkalne mogą stać się obszarem, na którym loty dronów są zakazane. Możliwe jest też wprowadzenie ograniczeń czasowych. Na przykład: w trakcie zwykłych godzin pracy drony mogą tu latać, jednak wieczorem respektowana będzie prywatność, a hałas będzie wyeliminowany”, wyjaśnia Björn Blom, starszy badacz z TU Braunschweig i kierownik projektu MoNIfly.

Wirtualne ogrodzenia

MoNIfly to automatyczny system wykorzystujący informacje ze stale aktualizowanych baz danych. Opiera się on na koncepcji wirtualnych barier, które monitorują i ograniczają ruch dronów na określonych obszarach. Tak zwane aplikacje geofence działają z grubsza w ten sam sposób co fizyczne ogrodzenia wokół nieruchomości, jednak aktywują się, gdy dron lub podobny pojazd wkracza do określonej strefy. Można zdefiniować ograniczenia dotyczące interakcji z określonymi obiektami lub ograniczenia funkcjonujące w określonych porach dnia. „Jeśli prawdopodobne jest naruszenie, system MoNIfly wyśle polecenia do pojazdu, by odsunął się od ogrodzenia geofence. W przypadku ruszających się pojazdów, zwanych również ruchem załogowym, zastosowanie ma ta sama zasada. Ruch załogowy jest chroniony strefą zakazaną i każdy dron, który zbliża się do tej strefy, jest przekierowywany przez system MoNIfly, tak by trzymał się z dala”, opowiada Blom. MoNIfly może ograniczyć liczbę zderzeń nie tylko z innymi pojazdami, ale również z przeszkodami na obszarach miejskich, ograniczając jednocześnie dostęp do prywatnych obszarów, takich jak domy, ogrody, miejsca wypadku czy tereny rządowe o wrażliwym charakterze.

Testy w toku

Zespół przeprowadził z sukcesem test weryfikujący system MoNIfly pod koniec 2019 roku, jednak złe warunki pogodowe uniemożliwiły testy z wykorzystaniem oficjalnego statku badawczego, wykorzystano więc inny dron, by imitował statek załogowy na potrzeby systemu. Kolejny test zaplanowany na marzec 2020 roku przełożono z uwagi na ograniczenia podróży wprowadzone przez pandemię koronawirusa. Aby częściowo rozwiązać ten problem, w Czechach przeprowadzono weryfikacje na mniejszą skalę. Testy wykazały, jak łatwo można uruchomić taki system w każdym regionie Europy. Badacze planują kolejne prace, by poprawić algorytm unikania. „W ramach projektu MoNIfly nie zajęliśmy się reagowaniem na przeszkody na potrzeby manewrów unikowych. Jeśli więc chodzi o miasta z wieloma wysokimi budynkami, nasze podejście trzeba nieco dopracować. W przypadku miast o niższej linii zabudowy system można wdrożyć bez większych wysiłków”, zauważa Blom.

Słowa kluczowe

MoNIfly, dron, ruch, zarządzanie, system, miejski, miasta, bezpieczeństwo, prywatność, ogrodzenie geofence

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania