Skip to main content
European Commission logo print header

Biological Integral Biogas Upgrading

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjna technologia przekształca biogaz w biometan w efektywny ekonomicznie i energetycznie sposób

Biogaz jest odnawialnym źródłem energii, którego wykorzystanie przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Produkcja biometanu z biogazu jest najskuteczniejszym sposobem wykorzystania tego odnawialnego zasobu, ale koszty tego procesu są wysokie.

Energia icon Energia

Biometan można wprowadzać do istniejących już sieci przesyłowych gazu ziemnego lub stosować jako paliwo w pojazdach, tylko minimalnie modyfikując użytkowaną infrastrukturę. Oczyszczenie i uzdatnienie biogazu odpowiada jednak za istotną część całkowitego kosztu produkcji biometanu.

Kosztowna technologia ogranicza produkcję biometanu i jej wykorzystanie

Aktualne technologie fizyczne i chemiczne są drogie, energochłonne i niedostosowane do działania na niewielką skalę. W wypadku niewielkich wolumenów produkcji koszty operacyjne i inwestycyjne gwałtownie rosną. To właśnie jest przeszkoda, która utrudnia powszechną produkcję biometanu w małych instalacjach, na przykład na terenie gospodarstw rolnych i w oczyszczalniach ścieków. W odpowiedzi na te ograniczenia zespół finansowanego ze środków UE projektu UBI opracował prostą i wydajną technologię uzdatniania biogazu na małą skalę. „To bezprecedensowa metoda uzdatniania biogazu oparta na procesach biologicznych”, komentuje Jose Manuel Estrada, koordynator projektu. „Pozwala na bardzo wydajną produkcję małych ilości biogazu, co przekłada się na niższe koszty inwestycyjne i operacyjne”. Opatentowana technologia odpowiada za zapewnienie mikroorganizmom odpowiednich warunków i substancji pokarmowych. Dzięki temu mogą one przeprowadzać naturalne procesy i usuwać z biogazu dwutlenek węgla oraz inne niepożądane składniki. „Alternatywne rozwiązania wykorzystują do oczyszczenia biogazu i produkcji biometanu substancje chemiczne lub wysokie ciśnienie, my natomiast powierzamy te zadania bakteriom, co pozwala oszczędzać energię i pieniądze”, zauważa Estrada. Technologia powstała z myślą o firmach budujących instalacje do produkcji biogazu i biometanu, które szukają nowych miejsc dla takich inwestycji. UBI oferuje takim firmom nowe możliwości, pozwalając na uzdatnianie gazu w warunkach, w których wcześniej nie byłoby to brane pod uwagę ze względu na koszt dotychczasowych technologii. Ponadto rozwiązanie to otworzy przed branżą nowe szanse i przyniesie większe zwroty z inwestycji. Istniejące już zakłady produkcji biogazu, które nie uzdatniają go z powodów technicznych lub finansowych, także mogą skorzystać z tej technologii. UBI stanowi dla nich atrakcyjną alternatywę, która pozwala poprawić finanse dzięki sprzedaży wyprodukowanego biometanu.

Nowe możliwości rynkowe w zakresie rozproszonej produkcji biometanu

Partnerzy uczestniczący w projekcie zbudowali prototyp, którego eksploatacja z powodzeniem potwierdziła działanie technologii w środowisku laboratoryjnym. Przeprowadzone badania eksperymentalne pozwoliły z kolei poznać parametry kluczowe dla sterowania procesem i zoptymalizować warunki użytkowania. W efekcie koszty operacyjne zredukowano o 30-40 % w stosunku do dostępnych alternatywnych rozwiązań do produkcji na małą skalę. Zespół projektu UBI jest już gotowy, by przetestować prototyp przy użyciu prawdziwego biogazu w warunkach przemysłowych. Pierwsze testy terenowe odbędą się jeszcze przed końcem 2020 roku. Uzyskane wyniki pozwolą na zwiększenie skali proponowanej technologii. Szczegółowa analiza rynku ujawniła obecne na nim aktualnie trendy. Pozwalając na produkcję biometanu w odpowiedniej cenie, proponowana technologia może być konkurencyjna na dzisiejszym rynku europejskim. „Projekt UBI pozwolił nam znaleźć niszę rynkową i nauczył skutecznie promować nasze innowacje, tak by były one atrakcyjne dla potencjalnych użytkowników”, podsumowuje Estrada. „Chcemy mieć swój wkład w upowszechnienie biometanu i przyczynić się do tego, by ten odnawialny gaz mógł być produkowany w każdej małej oczyszczalni ścieków, a następnie wprowadzany do sieci przesyłowej lub wykorzystywany jako paliwo do samochodów i miejskich autobusów”.

Słowa kluczowe

UBI, biogaz, biometan, gaz, energia, uzdatnianie biogazu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania