CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Transforming fly ash waste from coal-fired power plants into lightweight engineered sand for multiple applications

Article Category

Article available in the following languages:

Sztuczny piasek surowcem ekologicznych rozwiązań w sektorze budowlanym

W ramach jednej z finansowanych ze środków UE inicjatyw zajmowano się kwestią odpadowego produktu ubocznego w przemyśle energetycznym, który ma stanowić cenną alternatywę dla importowanych i nadmiernie eksploatowanych zasobów.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Stale rosnąca liczba ludności i utrzymująca się tendencja do urbanizacji przekładają się na to, że aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na materiały budowlane, co roku wydobywa się około 40 miliardów ton piasku. Piasek pustynny nie nadaje się na surowiec do produkcji materiałów budowlanych, w przeciwieństwie do piasku pochodzącego z rzek, delt oraz ekosystemów przybrzeżnych i morskich, a jego wydobycie wpływa szkodliwie na środowisko. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie popiołu, który jest produktem ubocznym z elektrowni węglowych i zakładów przetwarzania odpadów na energię (ang. waste-to-energy, WTE). Zrównoważone usuwanie popiołu lotnego może okazać się problematyczne ze względu na zawarte w nim metale, ale materiał ten posiada cenne właściwości, które sprawiają, że warto go dalej przetwarzać. W ramach finansowanego ze środków UE projektu SMARTSAND opracowano Lypors™ – zaawansowany technologicznie, sztuczny materiał piaskowy wytwarzany z popiołów lotnych, przeznaczony do stosowania w budownictwie. „To doskonała, tańsza alternatywa dla naturalnego piasku, kruszonych kamieni i lekkich kruszyw drobnoziarnistych, stosowana w produkcji zaawansowanych technologicznie materiałów budowlanych, takich jak beton, zaprawy, dachówki, kleje do płytek, elewacje itp. Może być również wykorzystywany w niektórych bardziej niszowych obszarach, takich jak ogrodnictwo i hydroponika”, mówi Abbas Khan, założyciel i dyrektor zarządzający ZaaK Technologies, przedsiębiorstwa start-up zajmującego się innowacjami i rozwojem technologii, które koncentruje się na przetwarzaniu odpadów przemysłowych w produkty o wysokiej wartości.

Lepsze właściwości fizyczne

Jak mówi Khan, „Lypors™ to połączenie procesów mechanicznych, chemicznych i spiekania w prostym, nowatorskim i wysoce skalowalnym procesie produkcyjnym. Technologię tę można w prosty sposób zintegrować z istniejącą infrastrukturą elektrowni lub zakładów WTE oraz dopasować do różnych zastosowań właściwości, takie jak rozmiar, kształt, porowatość i gęstość”. Lypors™ jest nie tylko substytutem piasku, posiada także doskonałe właściwości, które mogą zrewolucjonizować budownictwo i przemysł budowlany. Materiał ten jest do 55 % lżejszy od zwykłego piasku budowlanego, co oznacza znaczne obniżenie kosztów transportu, oszczędność paliwa i większą efektywność w rozłożeniu obciążenia budynków, a w konsekwencji oszczędność materiałów energochłonnych, takich jak cement i stal. Co więcej, budynki wykonane z Lypors™ mogą mieć nawet pięciokrotnie wyższy współczynnik izolacji cieplnej niż budynki, do których budowy wykorzystano naturalny piasek. „Materiał ten charakteryzuje się również doskonałą i stałą jakością przy zerowej zawartości zanieczyszczeń organicznych w przeciwieństwie do naturalnego piasku, co prowadzi do wyższej trwałości zaprawy i betonu”, zauważa Khan.

Korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne

Przedsiębiorstwo ZaaK Technologies z powodzeniem zaprojektowało, zbudowało i uruchomiło zintegrowany zakład pilotażowy w Grossbeeren, w Niemczech. „To nasze portfolio, które pozwala nam zachęcić inwestorów i klientów do budowy zakładów przemysłowych »Smart Sand« w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Na rynek trafi unikalny materiał budowlany, który – dzięki wykorzystaniu odpadów w postaci popiołu lotnego – będzie miał pozytywny wpływ na środowisko naturalne, co pozwoli na zachowanie naturalnych zasobów piasku”, zauważa Khan. Rozwój produktu Smart Sand przyniesie korzyści zainteresowanym stronom w całym łańcuchu wartości – od zakładów wytwarzających popiół lotny, które nie będą musiały już ponosić kosztów usuwania odpadów, po przemysł budowlany, który zyska dostęp do wysokiej jakości piasku budowlanego. Użytkownicy końcowi budynków będą mogli cieszyć się lepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz mniejszym negatywnym wpływem na środowisko. Ponadto przetwarzanie popiołu lotnego i związane z tym rozszerzenie łańcucha wartości stworzy nowe miejsca pracy w zakładach. Może to pomóc złagodzić konsekwencje stopniowego wycofywania węgla z użycia w celu ograniczania emisji gazów cieplarnianych i zapobiegać skutkom zmiany klimatu. „Dlatego też Smart Sand przyczynia się do wypełnienia nie tylko celów ekonomicznych i ekologicznych, ale również politycznych”, podsumowuje Khan.

Słowa kluczowe

SMARTSAND, piasek, budynek, budownictwo, popiół lotny, elektrownia, przetwarzanie odpadów na energię

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania